Dospelé deti alkoholikov: 5 charakteristík

Označenie Dospelé deti alkoholikov (DDA) sa v liečebniach a na stretnutiach, zameraných na uzdravovanie, vyskytuje pomerne často. DDA sa používa na opísanie dospelých, ktorí vyrastali v rodine, kde bol prítomný alkoholizmus. Rozvíjajú sa u nich určité črty, ktoré im v detstve môžu pomáhať, no nanešťastie sa pre dospelých nehodia.

Väčšina detí modeluje svoje správanie napodobňovaním a DDA nie sú iné. Vyrastajú tak, že sa učia dysfunkčnému správaniu a imitujú ho. To je dôvod, prečo si tieto zručnosti na prežitie prinášajú so sebou do dospelosti a to aj napriek tomu, že nie sú efektívne.

Spomedzi zručností na prežitie, ktoré sa naučili v detstve, je týchto 5 medzi DDA najbežnejších:

1. Neustále majú pocit, že musia mať pod kontrolou správanie a pocity. Táto túžba môže byť reakciou na to, že vyrastali v chaose, v ktorom bol prítomný aktívny alkoholizmus. Preto je táto tendencia chcieť mať vždy všetko pod kontrolou zakorenená v strachu. Ak nemôžu byť pod kontrolou všetky aspekty života, DDA automaticky predpokladajú, že sa veci zhoršia.

2. Zručnosti na prežitie sú prekážkou pre intímne vzťahy. Mať intímny vzťah si vyžaduje vzdať sa určitej kontroly a stať sa zraniteľným. Toto je pre DDA ťažké, pretože obyčajne vnímajú lásku ako snahu druhých zachrániť alebo napraviť ich problémy. Skrývať pocity a neprejavovať ich kvôli strachu z dôsledkov je zručnosť, ktorej sa naučili, pretože to bolo nevyhnutné. To je dôvod, prečo je pre nich veľmi ťažké rozvíjať a udržať si intímne vzťahy.

3. Úsilie o dokonalosť vedie k zvýšenému vnímaniu zodpovednosti. Deti v alkoholických rodinách majú často pocit, že môžu získať pozitívnu pozornosť, ak budú „dokonalé“. No v mnohých prípadoch je to tak, že nech robia čokoľvek, nikdy to nestačí. Ich sebaúcta vychádza z toho, ako ich vnímajú druhí. Môžu byť extrémne sebakritické a nikdy nedokážu prijať dobré kvality, ktoré vlastnia.

4. Sklony ku kompulzívnemu správaniu. Pravdepodobnosť zneužívania alkoholu sa u DDA značne zvyšuje. Okrem toho môžu mať takisto sklony k inému kompulzívnemu správaniu ako je gambling, nárazové jedenie či spoluzávislosť.

5. DDA majú obavy z opustenia. To pravdepodobne vychádza z nepredvídateľnej povahy ich výchovy. Dieťa alkoholika len zriedkakedy vie, čo sa stane – či príde objatie alebo facka. Majú tendenciu veriť, že akýkoľvek vzťah – bez ohľadu na to, aký je zlý či zneužívajúci – je lepší ako nijaký vzťah. V dôsledku toho urobia čokoľvek, aby si súčasné vzťahy udržali.

Zneužívanie alkoholu v rodine ovplyvňuje všetkých jej členov, nie len samotného užívateľa. V dôsledku toho majú deti, ktoré v tomto prostredí vyrastajú, veľmi zložitý život, výsledkom ktorého je okrem iných negatívnych charakteristík nízka sebaúcta, kompulzívne správanie, duševné problémy a obranný postoj.

https://www.soberrecovery.com/recovery/adult-children-of-alcoholics-5-common-characteristics/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_399523/