Ako vysvetliť svojim deťom uzdravovanie zo závislosti

Zápasíš o svoje uzdravovanie. Prekonal si ohromné prekážky a zo všetkých síl sa snažíš vydláždiť si novú cestu k triezvemu životu. Nebolo to ľahké, no konečne vnímaš hrdosť za prácu, ktorú sa ti podarilo dosiahnuť.

Niet pochýb o tom, že uzdravovanie je veľmi citlivá záležitosť. Je to niečo intímne, neusporiadané, nepríjemné a je úplne normálne cítiť sa pritom skepticky a pochybovačne.

Ak si rodič, možno rozmýšľaš o tom, ako alebo kedy o tom začať hovoriť so svojimi deťmi. Je to vhodné? Čo treba povedať a čo zatajiť? Ako svoje deti podporiť a nevystrašiť ich?

Má to byť primerané veku

Spôsob, akým o tom budeš hovoriť so svojím sedemročným dieťaťom, bude úplne iný od toho, ako o tom budeš hovoriť s dvadsaťročným. Pamätaj, že tvoje deti nie sú miniatúrni dospelí. Nepotrebujú vedieť všetky podrobnosti tvojho príbehu. Nepomohlo by to ani tebe ani im.

Namiesto toho je lepšie zamerať sa na bezpečné prostredie, ktoré podporuje dôslednosť a štruktúru. Každý z nás lepšie reaguje na činy než na obyčajné slová. U mladších detí sa však činy úplne „zabetónujú“ do ich pamäte. Nie je to o tom, čo im povieš, ale o tom, čo im ukazuješ.
Pokiaľ ide o tínedžerov, tam môže byť vhodnejšie rozprávať sa s nimi o svojej závislosti. Neznamená to ponoriť sa do všetkých podrobností toho, čo si zažil, no môže to znamenať zdieľať sa s nimi so svojimi zápasmi a identifikovať, čo v súčasnosti robíš, aby si sa mal lepšie.

Vytvor otvorený dialóg
Bez ohľadu na vek detí by si mal očakávať, že ti budú klásť otázky a že budú znepokojené. Niektoré deti budú otvorenejšie než iné. Napr. niektoré sa ťa priamo opýtajú, prečo si pil alebo drogoval. Iné sa spýtajú, či znovu ochorieš. Je dôležité odpovedať na tieto otázky čo najúprimnejšie (a zároveň primerane veku). Nezaujmi obranný postoj. Nesnaž sa vymýšľať komplikované príbehy.
Nekomplikuj to a povzbudzuj svoje deti, aby ti kládli otázky. Otázky sú pre nich spôsobom, ako s tebou môžu nadviazať spojenie. Takisto je to ich spôsob vyjadrenia ich pocitov a obáv.

Potvrdzuj ich pocity
Nadovšetko sa uisti, že u svojich detí potvrdíš ich emócie a skúsenosti. Žiť s rodičom, ktorý zápasí s aktívnou závislosťou, môže byť desivé. Tvoje deti sa môžu cítiť nahnevané, zranené alebo zradené. Musíš rešpektovať ich načasovanie a dovoliť im prežívať ich emócie, nech sú akékoľvek. Nesnaž sa zakrývať bolesť nadmerným ospravedlňovaním sa alebo výhovorkami. Príliš sa neponáhľaj do robenia nápravy či ospravedlňovania svojich činov.

Deti potrebujú vnímať, že v prítomnosti rodičov môžu byť samé sebou. Znamená to, že majú právo úprimne prežívať svoje pocity. Najväčší dar, aký im môžeš dať, je súcit.

Poskytuj im podporu
Deťom v domovoch so závislosťou hrozí väčšie riziko behaviorálnych, fyzických a iných emocionálnych problémov. Ako rodič im môžeš pomôcť tým, že im budeš počas tohto búrlivého obdobia poskytovať podporu.
Mnohým deťom pomáha individuálna či skupinová terapia, vďaka ktorej dokážu spracovať svoje pocity a skúsenosti. Usiluj sa im poskytnúť tieto možnosti, ale nevnucuj im ich. Musia byť pripravené a ochotné o týchto veciach diskutovať. Aj keby na to ešte neboli pripravené, neznamená to, že tieto informácie nemôžeš mať poruke. Knihy, videá a webstránky – to všetko môže tvojim deťom poskytnúť úžasné vzdelávanie o závislosti. Maj ich pre ne pripravené.

Záverečné myšlienky
Vysvetliť svojim deťom uzdravovanie nemusí byť ľahké ani priamočiare. Neznamená to však, že im nemôžeš poskytnúť láskyplný a podporujúci priestor. Pamätaj, že tvojou zodpovednosťou je udržiavať tvoje deti v bezpečí. Tým, že im vytvoríš bezpečné prostredie, v ktorom budú môcť spracovať svoje skúsenosti, zabezpečíš lepší domov pre vás všetkých.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-explain-your-recovery-to-your-children/