Dospelé deti alkoholikov – pozvánka na stretnutia

Mnohí z nás zistili, že máme spoločných niekoľko vlastností, ktoré sú dôsledkom toho, že sme vyrastali v alkoholickej alebo inak disfunkčnej domácnosti. Vyvinul sa u nás pocit izolovanosti a začali sme sa cítiť napätí v prítomnosti iných ľudí, obzvlášť autoritatívnych osôb. Aby sme sa ochránili, snažili  sme sa ľuďom zavďačiť, aj keď sme pri tom stratili svoju vlastnú identitu. Rovnako sme si akúkoľvek osobnú kritiku mylne vysvetľovali ako hrozbu. Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzatvorili sme sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Ak sa nám podarilo tomu všetkému sa vyhnúť, potom sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu po opustení.

Žili sme svoje životy z pozície obetí. Vďaka tomu, že máme príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, zaoberali sme sa radšej inými ako sebou samými. Keď sme si verili, mali sme z toho pocit viny a ustúpili sme druhým. Radšej  sme reagovali  na ostatných, než aby sme sami vyvíjali aktivitu a nechali sme iných, aby prevzali iniciatívu.

Boli sme závislé osobnosti, desili sme sa opustenia a boli sme ochotní urobiť temer čokoľvek preto, aby sme si udržali vzťah a nemuseli byť emočne opustení. Neustále si vyberáme nestále vzťahy, pretože zodpovedajú vzťahom, ktoré sme mali v detstve s alkoholickými či inak disfunkčnými rodičmi.

Tieto symptómy alkoholizmu či inej disfunkcie ako rodinnej choroby z nás urobili spolu-obete, t. j. takých, ktorí preberajú typické znaky tejto choroby bez toho, že by sme sa museli dotknúť alkoholu. Ako deti sme sa naučili svoje pocity potlačovať a ako dospelí uchovávať ich pochované.
V dôsledku tohto návyku sme si zamieňali lásku so súcitom a mali sme sklony milovať tých, ktorých sme mohli zachraňovať.

A aby sme sa porazili ešte viac, stali sme sa závislí na nepokoji vo všetkých našich záležitostiach a dávali sme prednosť neustálemu nepokoju pred pokojným riešením.
Toto je popis, nie obžaloba.

Uzdravovanie začína, keď podstúpime riziko vyjsť zo svojej izolácie. Pocity a pochované spomienky sa vrátia. Tým, že budeme postupne uvoľňovať bremeno nevyjadreného žiaľu, začneme sa pomaly odpútavať od svojej minulosti. Naučíme sa byť sami sebe rodičom, a to s nehou, humorom, láskou a úctou.

Tento proces nám umožní vidieť našich biologických rodičov ako nástroje našej existencie. Našim pravým rodičom je Vyššia sila, ktorú sa niektorí z nás rozhodli nazývať Bohom. Aj keď sme mali rodičov alkoholikov alebo sme vyrastali v disfunkčnej rodine, naša Vyššia sila nám dala 12 krokov k Uzdraveniu.

Toto je činnosť a práca, ktorá nás uzdravuje: ►Nasledujeme Kroky ►Chodíme na stretnutia ►Zdieľame svoju životnú skúsenosť, silu a nádej.

Každý deň sa spolu učíme prestavovať svoje myslenie. Akonáhle svojim rodičom prestaneme prisudzovať  zodpovednosť za svoje dnešné konanie, získame slobodu robiť zdravé rozhodnutia z pozície tých, ktorí konajú sami od seba a nie z pozície tých, ktorí reagujú na konanie iných. Tým, že sa budete pravidelne zúčastňovať stretnutí, začnete vnímať alkoholizmus svojich rodičov alebo inú rodinnú disfunkčnosť také, aké sú: ako chorobu, ktorou ste sa nakazili ako deti a ktorá vás stále ovplyvňuje aj ako dospelých. Naučíte sa zamerať sami na seba, tu a teraz. Prevezmete zodpovednosť za svoj vlastný život a budete rodičmi sami sebe.

Nebudete na to sami. My vieme, ako sa cítite. Toto je duchovný program založený na jednaní, ktoré vychádza z lásky. Sme si istí, že tak, ako bude láska vo vás narastať, zažijete nádherné zmeny vo všetkých vašich vzťahoch, obzvlášť vo vzťahu s vašou Vyššou silou, sami so sebou a s vašimi rodičmi.

Ak chcete spolu s nami nastúpiť na cestu uzdravovania, srdečne vás pozývame na naše stretnutia
v Poprade, ktoré sa konajú každú sobotu o 17,00 hod. v učebni č. 6 jazykovej školy Vista na Mnoheľovej ulici 26 (oproti hlavnej pošte). Na vaše otázky radi odpovieme na tel. č. 0911 205 331 alebo 0905 242 280. Viac informácií nájdete na https://dda-v-poprade.webnode.sk/ alebo https://www.cs-dda.eu/