Je závislý stále ten istý človek?

Keď sú vzťahy tvojho blízkeho doma, v práci, v škole alebo inde narušené závislosťou, nie je nezvyčajné veriť, že ho závislosť zmenila na iného človeka. No aký pravdivý je tento koncept? Mohla by v skutočnosti závislosť zmeniť osobnosť človeka tak, aby sa odlišovala od jeho skutočného ja? O tejto téme hovorí psychológ štátu Ohio Dr. Brad Lander v rozhovore pre The Columbus Dispatch.

Predchádzajúce štúdie s potkanmi odkryli znepokojivý vhľad do skutočnosti, ako pravdepodobne fungujú mysle závislých ľudí. V laboratóriu potkany, ktoré boli závislé, opakovane uprednostňovali látku pred jedením, pitím, odpočinkom, sexom a inými druhmi základného správania. Aj keď bolo ťažké dostať sa k návykovej látke – čo si od potkanov vyžadovalo, aby prešli cez elektrifikovanú mriežku – aj napriek tomu si vyberali možnosť dostať sa k droge, napriek otrasu elektrinou.

Je závislosť rozhodnutie?
Táto posledná časť štúdie je veľavravná, pretože naznačuje, že drogová závislosť môže dokonca prekonať inštinkt na prežitie. A je logické tvrdiť, že ak je kompromitovaný inštinkt na prežitie, môžu byť kompromitované všetky ostatné inštinkty, správanie či osobnostné črty.

Podľa Landera závislosť mení mozog na fundamentálnej úrovni. Časť mozgu, zvaná nucleus accumbens, kontroluje odmenu a pôžitok a je to práve tá časť mozgu, ktorá v dôsledku závislosti mení svoju štruktúru. Kvôli tejto dôležitej neurologickej premene Landers uvádza, že keď je človek v pazúroch závislosti, nie je v skutočnosti tým istým človekom.
Vytvorený nesúlad, keď sa tvoj blízky stáva stále menej človekom, ktorého si poznal, môže spôsobiť značnú bolesť a konflikt. Ty od neho chceš, aby s tým „len prestal“ alebo sa správal viac ako jeho staré ja.

No podľa Landersa to nie je možné, pokiaľ je závislosť kŕmená. Pokiaľ mozog závislého naďalej vytvára vnímanie odmeny a pôžitku starým spôsobom, všetky ostatné časti jeho života sú v stávke vrátane jeho základnej osobnosti a inštinktu na prežitie.

Takže čo máš robiť, ak je niekto, koho miluješ, závislý a už viac sa nepodobá na človeka, ktorého si poznal?
Táto úprimná rada sa môže javiť ako chladná útecha: povzbudzuj a podporuj ho, zostaň silný a optimistický, no nezanedbávaj svoje vlastné potreby počas toho, keď čakáš, že sa dotyčný rozhodne ináč. Toto sa ľahšie povie než urobí, ale je to veľmi dôležité.

Zázrak triezveho života
Ľudský mozog je schopný výraznej zmeny – stupeň demonštrovanej flexibility v mozgu je ohromujúci. Človek, ktorého poznáš, sa „neskrýva“ v závislosti; jeho pravá verzia je skôr jeho stav bez závislosti. To, na čo čakáš, nie je to, aby sa ten „starý človek“ prestal skrývať, ale aby sa po liečbe závislosti navrátil späť k sebe.
Hoci môže byť táto cesta frustrujúca, pamätaj, že závislosť dokáže prekonať všetky aspekty mozgu. Namiesto toho, aby si bol netrpezlivý alebo sa hneval na toho, koho miluješ, presmeruj svoju pozornosť a úsilie na produktívnejšie činy. Či to zahŕňa učiť sa všetko, čo môžeš o chorobe závislosti alebo zabezpečiť mu odbornú pomoc, ktorú potrebuje, môže to byť jeho najlepšia šanca, aby nastúpil na cestu smerujúcu naspäť k tomu, kým naozaj je.

https://www.soberrecovery.com/addiction/is-the-addict-still-the-same-person/