Detox: Naozaj to môžeš zvládnuť sám?

Ak bojuješ so závislosťou a si pripravený prijať pomoc, možno rozmýšľaš, čo bude nasledovať ďalej. Pre mnohých je prvou cestou na ceste uzdravovania detox, čo znamená proces odoznievania abstinenčných príznakov v dôsledku užívania návykovej látky.

Tieto abstinenčné príznaky môžu byť mierne alebo ťažké a často to závisí od danej osoby a množstva faktorov, ako je napr. frekvencia užívania alebo typ drogy. A kým detoxifikácia pod lekárskym dozorom mnohým pomôže, niektorí dajú prednosť detoxifikácii doma. Je však táto druhá možnosť bezpečná?

Čo je potrebné vziať do úvahy

Skôr, než sa pre ňu rozhodneš, tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné zobrať do úvahy:

• Typ drogy. Skúsenosť každého človeka so závislosťou a uzdravovaním je iná, preto skôr, než sa rozhodneš pre detoxifikáciu doma, zváž, akú drogu užívaš. Niektoré drogy, ako sú stimulanty, sú spojené s miernymi fyzickými abstinenčnými príznakmi, no v duševnej oblasti sa prejavujú podráždenosťou, depresiou a samovražednými sklonmi. U depresantov, akými je alkohol a opiáty, je viac fyzických príznakov, ako je napr. nevoľnosť, triaška a halucinácie. Nasleduje hlbší pohľad do toho, čo môžeš očakávať počas detoxifikácie z užívania alkoholu.

• Abstinenčné príznaky. U ľudí, ktorí chronicky zneužívajú alkohol alebo opiáty, sa s detoxifikáciou a následnými abstinenčnými príznakmi spájajú veľmi zjavné príznaky. Patrí medzi ne napr. triaška, vracanie a zrýchlená činnosť srdca. Zvládnuť tieto príznaky nie je ľahké, ale je to nevyhnutný prvý krok. Ak si myslíš, že ti hrozí riziko recidívy, keď začneš prežívať nepríjemné fyzické príznaky, nie je dobrý nápad pokúšať sa zvládnuť to sám. Podpora je v tomto procese veľmi užitočná a keď ju vyhľadáš, nemusíš sa za to hanbiť.

• Osobná anamnéza uzdravovania. Ak je to tvoja prvá skúsenosť s uzdravovaním, dobrý nápad je skontaktovať sa s detoxifikačným liečebným centrom alebo inou odbornou pomocou kvôli podpore počas odoznievania abstinenčných príznakov. Odborné posúdenie ti pomôže rozhodnúť sa, či je pre teba bezpečné podstúpiť detoxifikáciu doma alebo budeš potrebovať ďalšiu podporu. Ak si už abstinenčné príznaky zažil a vieš, ako na to reaguješ, vieš, čo si to bude vyžadovať, aby si zostal v bezpečí a udržal si triezvosť počas celého tohto procesu.

Detoxifikácia doma
Keď sa rozhodneš pre cestu uzdravovania, skontaktuj sa s liečebňou alebo odborníkom na závislosti, ktorí ti pomôžu rozhodnúť sa, či je pre teba bezpečné podstúpiť detoxifikáciu doma alebo by bolo lepšie, keby si bol pod zdravotným dohľadom.

S detoxifikáciou doma sa spája riziko recidívy, nesprávnej „samoliečby, iných zdravotných komplikácií a v niektorých prípadoch aj smrti.
V čom je výhodná detoxifikácia pod zdravotným dohľadom:
• Neustále sledovanie tvojho fyzického aj emocionálneho zdravia
• Pomoc v prípade nepredvídaných zdravotných komplikácií
• Emocionálna podpora za účelom prevencie recidívy

Pamätaj, detoxifikácia je len prvým krokom na ceste uzdravovania – ale je to veľmi dôležitý krok. Úspešná detoxifikácia je predchodcom liečby, na ktorej sa začneš učiť dôležité zručnosti pre prevenciu recidívy a zvládanie triezvosti.
Takže keď máš pochybnosti, hľadaj pomoc. Hľadanie pomoci je základným princípom uzdravovania, tak prečo nezačať už od prvého dňa?

https://www.soberrecovery.com/addiction/diy-detox-can-you-really-do-it-yourself/