Keď si vezmeš narcistu, tu je 40 vecí, ktoré môžeš očakávať

Uvedom si, že ideš spojiť život s človekom, ktorý nie je schopný mať zdravý, intímny, medziľudský vzťah, pretože narcizmus je porucha. Vaše manželstvo bude tým najdôležitejším vzťahom v tvojom živote; buď múdra, komu tento záväzok dáš. Keď si vezmeš narcistu, spojíš sa s človekom, ktorý nemá empatiu. Empatia je nevyhnutná pre to, aby bol človek citlivý voči pocitom iných a aby s nimi mal súcit.
Hoci v tomto vzťahu nemusíš byť zneužívaná fyzicky, tvoje srdce bude zlomené 10 tisíc krát. Aj keď si myslíš, že si silná a že to zvládneš; tvoja sila nie je naozaj silou, je to popieranie. Nasledujúci zoznam nie je vyčerpávajúci, ale informatívny:

Podmienky bude vždy určovať on.
Budeš žiť podľa dvojakých noriem.
Nebude ťa počúvať.
Nikdy nebude riešiť konflikty.
Zriedka bude brať do úvahy tvoje pocity; ak to urobí, tak iba preto, lebo mu to nejakým spôsobom poslúži.
Nikdy sa neospravedlní.
To, na čom mu bude najviac záležať je, ako ho vnímajú druhí.
Zničí všetky tvoje narodeniny a sviatky (asi preto, lebo všetko sa musí točiť okolo neho).
Vo vašom vzťahu nebude nijaká vzájomnosť ani spolupráca.
Tvoje očakávania budú celkom rozdrobené; budeš šťastná, keď s tebou vôbec prehovorí, keď na teba nebude kričať alebo ťa podvádzať.
Nikdy nezažiješ víťazstvo.
Tvoja hodnota bude zničená až do bodu, kedy preňho nebudeš ničím. Cudzí ľudia budú preňho znamenať viac ako ty.
Bude mať tendenciu robiť z teba svojho obetného baránka.
Bude na teba zvaľovať svoju hanbu a zúrivosť.
Obyčajné rozhovory sa zmenia na šialené úsilie.
Zistíš, že okolo neho chodíš po špičkách.
Stratíš samú seba, pretože ťa vytrénuje, aby si sa sústreďovala iba na jeho pocity a reakcie; nikdy si nebudeš všímať seba.
Budeš zažívať „terapiu tichom“ (nebude sa s tebou rozprávať).
Budeš prežívať poznávací nesúlad, konfabulácie a zákernú manipuláciu (gaslighting).
Uvedomíš si, že dospelému človeku hovoríš, ako mať normálne interakcie s druhými.
Tvoj vzťah bude predstavovať cyklus: čakanie – dúfanie – zraňovanie – hnev – odpúšťanie – zabúdanie – a všetko znova dookola.
Bude ťa obviňovať zo všetkých problémov vo vzťahu.
Budeš obviňovať samú seba.
Tvoje slabosti bude využívať proti tebe.
Budeš prežívať veľa dramatických scén, kedy odíde, potom sa opäť objaví a bude sa tváriť, akoby sa nikdy nič nezvyčajné nestalo.
Bude sa správať ako Dr. Jekyll / Mr. Hyde.
Nebude sa podieľať na domácich prácach, domácich zodpovednostiach.
Bude prichádzať a odchádzať tak, ako sa mu bude páčiť.
Keď sa pokúsiš brať ho na zodpovednosť, rozzúri sa.
Nikdy neodpovie priamo na otázku.
Nikdy sa ťa nespýta, aký si mala deň a nezaželá ti pekný deň. Nikdy neprejaví záujem o veci, na ktorých ti záleží (iba ak je to niečo, na čom záleží aj jemu).
Budeš mať pocit, že si sa zasekla a nebudeš schopná od neho odísť.
Bude ti chýbať a neustále na neho budeš čakať.
Svoje zlé správanie bude premietať na teba a ty na neho budeš premietať svoje dobré úmysly – ani jedno nie je správne.
Keď sa nakoniec zlomíš kvôli jeho šialenému správaniu a chorému vzťahu, označí ťa za šialenca, druhí si budú myslieť, že si šialená a rovnako ty budeš veriť tomu, že si rovnako zlá ako on (uvedom si, že nemôžeš dávať znamienko rovná sa medzi prejavy tvojej frustrácie a jeho zámerné zneužívanie).
Nikto iný to neuvidí (možno okrem detí), čo spôsobí, že budeš spochybňovať realitu.
Celá táto skúsenosť vyústi do traumy, pretože ide o násilie.
Začneš sa cítiť šialená a potom po čase ťa to celkom otupí.
Ak pôjdeš na párové poradenstvo, nebude to fungovať a najpravdepodobnejšie sa to obráti proti tebe. (Prosím, uvedom si, že vy nemáte problém v manželstve, ale že tvoj partner je duševne chorý.)
Ak sa opovážiš povedať svojmu drahému „nie“, zaplatíš za to vysokú cenu.

Mohla by som pokračovať ďalej, ale 40 bodov nateraz stačí. Už si v obraze.
Hoci v tomto článku opisujem narcistu v mužskom rode, tieto problémy sa rovnako vzťahujú na narcistické ženy. Pamätaj, že neexistuje dokonalý opis na každého, dokonca ani na narcistu. Toto správanie je všeobecné a môže mať rôznu intenzitu v závislosti od osobnosti dotyčného. Napriek tomu je udivujúce, ako sa títo ľudia podobajú.
Ak sa v tvojom prípade jedná o narcistického rodiča, dynamika vo vzťahu je podobná ako u narcistického partnera.

(S. Stines, Psy. D.)

40 Things To Expect If You Marry A Narcissist