Neuroveda: Šokujúci dopad narcistického zneužívania na mozog

Narcistické zneužívanie je jeden z najhorších typov psychického zneužívania a nanešťastie v takýchto vzťahoch uviazlo veľa ľudí. Či ide o dieťa a emocionálne zneužívajúceho rodiča alebo o dospelého a jeho narcistického partnera, dopad je vždy rovnaký – narcistické zneužívanie môže za sebou zanechať oveľa viac než len emocionálnu škodu.
Podľa nedávnych štúdií neurovedci zistili, že dlhodobé narcistické zneužívanie môže viesť k fyzickému poškodeniu mozgu. (Nižšie takisto rozoberáme 7 spôsobov, akými zvládať narcistické zneužívanie.)

Dlhodobé narcistické zneužívanie: Dopad na mozog
Je známe, že pretrvávajúca emocionálna trauma počas dlhého obdobia môže u obetí zapríčiniť posttraumatický syndróm. To je dôvod, prečo ktokoľvek, kto žije v deštruktívnom vzťahu s partnerom, ktorému veľmi nezáleží na emocionálnom zdraví svojej rodiny, by mal okamžite odísť a to najmä vtedy, ak sa to týka aj detí. Niektorí ľudia však toto varovanie neberú príliš vážne kvôli jeho emocionálnej báze. To, čo si mnohí neuvedomujú, je skutočnosť, že emocionálna aj psychická nepohoda je iba jedna strana mince, ktorú obete dlhodobého narcistického zneužívania prežívajú.
Je tu však aj fyzická stránka poškodenia mozgu – keď obete prežívajú konzistentné emocionálne zneužívanie, dochádza u nich k zmenšeniu hipokampu a opuchu amygdaly, čo vedie k zničujúcim dôsledkom. Hipokampus je kľúčový pre učenie a rozvíjanie spomienok a amygdala je pôvodcom negatívnych emócií ako hanba, vina, strach a závisť.

Ako pochopiť hipokampus
Hipokampus je grécky výraz pre morského koníka a je to tá časť mozgu, ktorá je skrytá vnútri každého spánkového laloku a má tvar dvoch morských koníkov. Jedna z najdôležitejších funkcií, za ktoré je hipokampus zodpovedný, je naša krátkodobá pamäť, ktorá je prvým krokom k učeniu. Získané informácie sa naprv uchovávajú v krátkodobej pamäti predtým, než sa môžu pretvoriť do trvalej pamäte. Bez krátkodobej pamäte by sme sa nedokázali naučiť nič. A poškodenie hipokampu je oveľa znepokojujúcejšie než si vedci spočiatku mysleli. V štúdii zo Stanfordskej univerzity a Novoorleánskej univerzity sa zistilo, že existuje priama súvislosť medzi vysokými úrovňami kortizolu (hormón zapríčinený stresom) a zníženým obsahom v hipokampe. Čím viac sú ľudia vystresovaní, tým viac sa hipokampus zmenšuje.

Ako pochopiť amygdalu
Amygdala je známa ako mozog plazov, pretože kontroluje naše primárne emócie a funkcie, vrátane baženia, strachu, nenávisti, srdcového rytmu a dýchania. Keď sa spustí, je to práve v amygdale, kde sa vytvára reakcia bojuj alebo uteč. Narcisti udržiavajú svoje obete v stave, kedy je ich amygdala v neustálej pohotovosti. Nakoniec tieto obete upadnú do trvalého stavu úzkosti či strachu s tým, že amygdala reaguje aj na ten najjemnejší náznak zneužívania.
Dlho potom, čo obeť unikne z deštruktívneho vzťahu, naďalej bude žiť s príznakmi post-traumatickej stresovej poruchy, zvýšenými fóbiami a útokmi paniky v dôsledku zväčšenej amygdaly, ktorá si navykla na stav strachu. Aby sa chránili pred realitou, často používajú obranné mechanizmy, ako:

Premietanie: Obete samy seba presvedčia, že ich narcistický zneužívateľ má pozitívne črty a zámery ako súcit a porozumenie, keď v skutočnosti to tak nemusí byť.
Škatuľkovanie: Obete sa zameriavajú na pozitívne stránky vzťahu a oddeľujú ich od zneužívajúcich, čím ich ignorujú.
Popieranie: Obete uveria, že ich situácia nie je až taká zlá ako to cítia, keďže takto sa s tým žije ľahšie než keby to mali konfrontovať.

Poškodený hipokampus: Mrzačí všetko, čo vieme.
Hipokampus je snáď tá najdôležitejšia časť mozgu, keď príde na poznatky a fungovanie. Všetko, čo robíme, chápeme, čítame a učíme sa spočíva výhradne v tom, že hipokampus správne funguje.
Je to preto, lebo mozog musí vytvárať nové neurónové cestičky, aby sme sa učili nové veci a k tomuto procesu dochádza v hipokampe. No keď telo produkuje kortizol – hormón uvoľňovaný počas stresu – hipokampus je poškodený. Kortizol efektívne atakuje neuróny v hipokampe a spôsobuje ich zmenšenie. Vtedy kortizol stimuluje amygdalu, ktorá mení naše myšlienky a nervovú aktivitu zo zvyšovania našej duševnej intenzity na obavy a stres. Keď sú tieto stresujúce emócie zatlačené až do extrému, naša mozgová aktivita je dotlačená až „za zónu svojej efektívnosti.“ No pamätaj: pretrvávajúce trvanie priemerného stresu môže byť rovnako poškodzujúce ak nie horšie než krátkodobý extrémny stres. Aj keď narcistický zneužívateľ nikdy nezájde „príliš ďaleko“, definitívne to môže spôsobovať poškodenie mozgu obete.

Opätované vybudovanie hipokampu a upokojenie amygdaly
No vždy existuje návrat k normálnemu fungovaniu mozgu. Určitými metódami ako je EMDR môže u obetí, u ktorých sa prejavuje post-traumatická porucha, opäť dorásť 6% ich hipokampu iba počas niekoľkých sedení. EMDR môže zároveň upokojiť amygdalu a tým umožniť mozgu reagovať na situácie racionálnejšie. Niektoré ďalšie overené metódy zahŕňajú aromaterapiu a esenciálne oleje, riadenú meditáciu, altruistické činy a EFT, ktorá je užitočná pre normalizovanie biochemického premostenia, ktoré je obyčajne pri chronickej úzkosti zaregistrované. No prvý krok je v konečnom dôsledku ten najdôležitejší: dostať sa z deštruktívneho a zneužívajúceho vzťahu. Skôr, než môže dôjsť k akémukoľvek napredovaniu smerom k uzdravovaniu, obeť musí uznať danú situáciu a akceptovať svoju realitu. Takže ak hľadáš spôsoby ako riešiť narcistické zneužívanie, pozri sa na nasledných 7 tipov. Zneužívanie vo vzťahu nie je nikdy ľahká téma. Máme sklony chrániť svojich partnerov z lásky a v nádeji, že ich správanie sa môže zmeniť, hoci to znamená obetovať naše vlastné šťastie a sebahodnotu. A zo všetkých druhov zneužívania môže byť najťažšie čeliť práve tomu narcistickému. Tento druh zneužívania nie je iba o hneve či iných emóciách, ale je o moci. Môže sa prejaviť na fyzickej, duchovnej, emocionálnej, duševnej, finančnej a dokonca sexuálnej úrovni. A v mnohých prípadoch si obeť ani nie je celkom vedomá zneužívajúcej dynamiky ich vzťahu. Je to preto, lebo narcisti rozumejú umeniu manipulácie a dokážu presvedčiť aj tých najviac zneužívaných partnerov, že chyba pri každej hádke je vždy v ich rukách. Skôr, než sa pozrieme na spomínaných sedem tipov, je dôležité, aby sme pochopili nesprávne spôsoby, pomocou ktorých si myslíme, že to zvládame, no v skutočnosti nimi toto správanie ďalej umožňujeme.

Tu sú najbežnejšie chyby v jednaní s narcistami:
Obviňovanie seba: Keď bojujeme s narcistom, máme sklony obviňovať za to seba kvôli ich rafinovanej manipulácii. Snažíme sa ešte viac jednoducho preto, lebo veríme, že my sme príčinou všetkých hádok.
Hrozby: Keď na nás partner príliš zatlačí, môžeme sa mu vyhrážať. To sa však môže ľahko obrátiť proti nám – ak svoju hrozbu nesplníme, stratíme všetku svoju moc.
Snaha o pochopenie: Narcista bude narábať slovami tak, aby mal vždy pravdu, hoci to vôbec nedáva zmysel. Milujúci partner tomu nebude rozumieť a bude sa ďalej snažiť, aby ho narcista pochopil. Pravda je, že ti rozumie, iba si mu ukradnutá.
Stiahnutie sa: Vzdáme to. Každá hádka si na nás vyberá svoju daň a jednoducho ho necháme zakaždým zvíťaziť. Hoci nám to zachráni nejakú energiu, nezachráni nás to pred danou situáciou.
Popieranie: Popierame a ospravedlňujeme zneužívajúce správanie nášho partnera z lásky alebo vernosti. Ak naďalej jeho správanie umožňuješ a ukazuješ mu, že jeho zneužívanie budeš tajiť, iba ho to posilní.
Namiesto toho je tu 7 spôsobov ako efektívne zvládať zneužívanie:
1. Uč sa. Narcisti často naozaj nechápu, čo robia, pretože veľmi veľa z toho je prirodzene počas celého ich života zdokonaľované. Možno ich môžeš niečo naučiť – tak, ako by si učila dieťa – tým, že budeš priama a vysvetlíš im dôsledky ich správania.
2. Rešpektuj svoje hranice. Narcista ťa bude často tlačiť, len aby videl, ako ďaleko mu to dovolíš. Možno si to celkom neuvedomuje, no v mnohých prípadoch to nie je o každodenných hádkach, ale je to o moci a o tom mať vo vzťahu moc. Tak sa s ním rozprávaj: povedz mu, kde sú tvoje hranice. Budú sa ich snažiť prejsť a budú dávať pozor, čo urobíš – keď ich budeš rešpektovať a dodržiavať ich, naučia sa ťa rešpektovať. Ak nie, bude sa to ďalej zhoršovať.
3. Buď asertívna. Vedz, čo chceš a bojuj za to. Byť s narcistom je neustála hra o presilovku a ak ju vzdáš, vzdáš sa všetkej slobody vo vzťahu. Bojuj proti jeho moci a buď asertívna s ohľadom na svoju oblasť a potreby. Môžeš používať slová a vyžadovať rešpekt, napr.:
„Nebudem s tebou hovoriť, ak …“, „Možno. Zvážim to.“ „Nesúhlasím s tebou.“ „Čo si mi povedal?“ „Prestaň, inak odídem.“
4. Najprv ho konfrontuj. Neutekaj od hádky; možno si myslíš, že sa tým uchrániš od zlej noci, ale narcista to bude vnímať ako ďalšiu výhru. Postav sa, pozri sa mu do očí a hovor s ním. Ukáž mu, že ťa svojím krikom a šikanou nemôže potopiť.
5. Sťaž dôsledky. Keď si si stanovila hranice a tvoj partner ich porušil, je čas ukázať mu, že urobíš to, čo si povedala. Musí vidieš, že sa dôsledky zhoršujú; musí vidieť, že ťa pomaly stráca.
6. Používaj stratégiu. Pamätaj: keď si s narcistom, si v hre o neustálu moc dovtedy, kým jeden z vás nezvíťazí. A ak máš zvíťaziť, musíš rozumieť ako rozmýšľa – každá interakcia je iba ďalšia bitka o moc. Takže strategizuj; rozumej svojím limitom, jeho limitom a každú situáciu využi čo najlepšie.
7. Vedz, kedy už stačilo. A nakoniec – je dôležité vedieť, kedy je čas skončiť. Si človek a tvoj narcistický partner urobí všetko preto, aby ťa presvedčil, že to tak nie je.
Vyhľadaj podporu, terapiu a zisti, ako sa môžeš vo svojom živote posunúť ďalej bez tvojho partnera. Nemusíš pri ňom zostať; je to tvoj život a on ho nevlastní.

https://hackspirit.com/3859-2/