Kedy mať nádej a kedy zlý vzťah ukončiť

Jeden z najdôležitejších prvkov, ktoré môže niekto priniesť druhému do života, je nádej. Spomedzi tých najsilnejších síl vo vesmíre je nádej tá, ktorá dodáva energiu, výživu a smer ľuďom, aby išli ďalej a víťazili nad nepriazňou. S nádejou dokážeme zniesť takmer všetko a určite oveľa viac, než keby sme ju stratili alebo sme ju nikdy nemali. Nádej nás udržiava v chode. A to môže byť problém.

Nádej nás udržiava v chode, no keď ju premrháš, môže ťa udržiavať v chode nesprávnym smerom a niekedy aj veľmi dlho. Tu sa vynára kľúčová dilema. Ak je nádej nevyhnutná, je vôbec niekedy správne vzdať sa jej? Inými slovami – kedy musíme čeliť skutočnosti a uvedomiť si, že daná situácia, vzťah, práca sa nepodarí? Ako sa máme rozhodnúť, či niečo stojí za to, aby sme ešte mali nádej a kedy to za to nestojí?

V rozhovoroch s inými si uvedomujem, že vyjednávanie o „paradoxe nádeje“ je jedným z faktorov, ktorý oddeľuje skutočne úžasných a úspešných ľudí od tých, ktorí takí nie sú. Tí úspešní vedia, kedy investovať vzácnu komoditu nádeje do vzťahu či situácie a kedy je to naopak beznádejné. Vedia, kedy z toho vykročiť von a vytvoriť „nevyhnutné ukončenie“.

Tu je paradox: tým, že títo ľudia vnímajú situáciu ako beznádejnú alebo ako beznádejnú vidia schopnosť daného človeka zmeniť sa, vystúpia von a urobia koniec tomu, čo nefunguje. Tým v skutočnosti obnovia vo svojom živote nádej. Ich rozhodný čin obnovuje sebadôveru a buduje nádej, že niečo sa zmení k lepšiemu. Ten krok „beznádejnosti“ je jedným z najodvážnejších a najmocnejších krokov, ktorý môže niekto urobiť a ktorý môže nakoniec viesť k reálnej nádeji.

Tu je problém: ako môžeš vedieť, kedy je potrebná vytrvalosť, pretože stále existuje nádej, že sa niečo alebo niekto zmení? A naopak – ako môžeš vedieť, že tá najhoršia vec, ktorú môžeš urobiť, je dávať tomu ešte viac času? Navrhujem jednoduchý diagnostický vzorec, ktorý pomôže dotyčnému vedieť, kedy mať „nádej“ a kedy vytvoriť „nevyhnutný koniec“. Tu je niekoľko krokov:

Prvý: Čo sa zmení? Ľudia vravia: „Naozaj dúfam, že náš vzťah sa čoskoro zmení.“ Môže sa stať. No musíš si položiť aj ďalšiu otázku: „Prečo?“ „Aký je objektívny dôvod dúfať, že sa to ide zmeniť?“ Pamätaj, že najlepším predpovedateľom budúcnosti je minulosť, ibaže by sa niečo zmenilo. Často len preto, že človek túži potom, aby sa veci zmenili, nevidí, že neexistuje reálny dôvod veriť, že sa to naozaj stane. Je to iba jeho želanie. A to je želanie, nie nádej.

Druhý: Odkiaľ príde nový zdroj energie pre zmenu? Zmena nastane vtedy, keď ju vzbudí nejaká nová sila. Ak vzťah uviazol, kde je prítomný nový zdroj energie? Ak si myslíš, že rovnaké množstvo alebo rovnaký zdroj energie, ktorý už bol prítomný, spôsobí zmenu, potom o tom znovu rozmýšľaj. Ak sa niekto zasekol vo svojom chorom správaní, je jasné, že jeho energia zmeniť to nie je dostatočná. Nič sa nehýbe. Odkiaľ príde nová energia vo forme kouča, supervízora, poradcu, partnera zúčtovateľnosti atď.? Nájdi novú energiu a potom môže existovať dôvod nestrácať nádej. Nová energia je to, čo môže veci zmeniť.

Tretí: Kde budú prítomné nové „spôsoby“? Energia je nevyhnutná, ale nie je postačujúca. Musí byť vynaložená spôsobmi, ktoré fungujú. Tvoje telo má energiu, ale tvoj mozog ju musí zorganizovať, aby bola nositeľmi činov, ktoré prinesú potrebné výsledky. Rovnako ak postupuješ podľa plánu, no tento plán nefunguje, musia prísť nové spôsoby. Nová múdrosť, poznanie, skúsenosti a zručnosti. Polož si otázku, odkiaľ to príde? Je veľa zdrojov, no musíš čeliť skutočnosti, že to, čo sa robilo doteraz, nefunguje. Niečo by sa muselo zmeniť. Možno by to mohlo prísť z vyššie uvedených spôsobov alebo z iných zdrojov, ako je napr. nejaký druh tréningu či rozvoja. Ak by sa tam pridali nejaké nové spôsoby, vtedy by nádej mohla mať zmysel.

Z toho vyplýva nasledovné: beznádej nie je vždy zlá; niekedy môže byť tým zlým práve nádej. Pokračovať v robení tých istých vecí a očakávať odlišné výsledky je obyčajne znakom toho, že to musí nevyhnutne viesť k nejakému koncu. Ľudia, ktorí prežívajú v živote naplnenie vedia, že nádej je taká cenná, že ju nechcú mrhať na niečo alebo na niekoho, kde nevidia nijakú záruku zmeny.
Musíš mať odvahu vytvoriť „nevyhnutný koniec“ tam, kde to nefunguje a priniesť novú energiu a nový spôsob, ktorý môže byť zdrojom reálnej nádej namiesto prázdneho želania. Keď to urobíš, prinesieš nádej sebe, tvojim blízkym a tvojim vzťahom. Nádej je vzácna a je nevyhnutná. Nepremrhaj ju tým, že tvoja túžba je nemúdro zameraná alebo že tvoj strach niečo ukončiť je príliš silný. Vykroč z toho a opäť získaj nádej.

https://www.boundaries.me/blog/when-to-have-hope-and-when-to-end-a-bad-relationship