Lož číslo jedna, ktorej veria závislí (o sebe)

Keď je človek vo svojej závislosti aktívny, táto choroba nad ním nevyhnutne prevezme kontrolu a vyšle ho na cestu k sebazničeniu. Pre jeho blízkych je to veľmi ťažké obdobie, keď tento proces sledujú a majú sa vzdať kontroly nad ním.

Nanešťastie toto obyčajne nespôsobí záchranu dotyčného z choroby závislosti. V skutočnosti to iba umožňuje jej pokračovanie a obyčajne to končí zranením na oboch stranách. Tí, ktorí sa snažia udržať sa a zapájajú sa do márnej snahy o záchranu závislého od seba samého, napáchajú ďalšie škody.

Samozrejme, že aj tí, ktorí sa od neho s láskou odpútajú a nechajú mu priestor na hľadanie pomoci potrebnej pre uzdravenie a návrat k samému sebe, sú obviňovaní, zahanbovaní atď. Hoci sa to nemusí diať každý deň, aktívna závislosť nie je známa rešpektovaním osobných hraníc a preto aj pri tých najzdravších reakciách môže dôjsť k rôznym poškodeniam.

Tieto poškodenia môžu byť fyzické, emocionálne, spirituálne a/alebo psychické. Bez ohľadu na druh sú sprevádzané skresleným pohľadom na skutočnosť, manipuláciou a viktimizáciou – nástrojmi ega, ktoré dotyčného udržiavajú v aktívnej závislosti. Títo blízki závislých, bez ohľadu na svoju rolu či vzťah k závislému, sú neustále pod vplyvom falošných informácií a nepresných úvah.

Smrteľná pasca
No existuje jedna lož, ktorej blízki závislých uveria v dôsledku skresleného pohľadu, manipulácie a viktimizácie. Je to tá, ktorú si možno nahovárali a ktorej od začiatku verili – je to deštruktívna sila, ktorá ničí rovnako závislých ako aj ich blízkych. Dá sa vyjadriť slovami: „Je to v mojej moci.“

Väčšina blízkych závislých je presvedčená o tom, že má moc Boha. Veria, že majú schopnosť „urobiť z niekoho takého človeka, akým sú oni sami“. Toto ich nakoniec vedie k presvedčeniu, že sú vinní za závislosť ich blízkeho a že sú príčinou deštruktívneho správania závislého.

Takisto sú presvedčení, že majú moc napraviť problémy alebo zmeniť správanie závislého. Myslia si, že keď mu jednoducho prečítajú dobrý článok alebo citát (a čím viac, tým lepšie), odporúčia mu dobrú knihu, pošlú ho k poradcovi alebo začnú uplatňovať pravidlá s prísnymi následkami či trestom, závislému to „dôjde“.

No pravda je taká, že neexistuje nijaké magické slovo alebo čin, ktorý by zmenil iného človeka. Neexistujú nijaké „aha“ momenty, ktoré by boli výsledkom prednášky, neustáleho podrypovania či ultimát. Spoločnosť si je vedomá toho, že dokonca ani uväznenie nemá takýto účinok.

Tak čo máme robiť?
Hoci je poradenstvo určite potrebné, odborníci môžu pomôcť iba tým, ktorí to chcú. A aj vtedy je iba na nich, či budú robiť prácu potrebnú pre svoje uzdravenie.

Rovnako, ako blízky závislého nemôže jeho problém napraviť, ani ho nespôsobil. Vonkajšie sily nespôsobujú to, že niekto sa správa určitým spôsobom a určite nezapríčiňujú aktívnu závislosť. Okrem toho vonkajšie sily nemôžu zastaviť nejaké správanie človeka ani vyliečiť jeho závislosť.
Jediný človek, ktorý má moc nad príčinou a pokračovaním aktívnej závislosti, je sám závislý. Je to jeho vnútorná sila, ktorá určuje, ako bude pokračovať ďalej – buď bude veci ďalej popierať alebo bude hľadať pomoc preto, aby sa uzdravoval. A, samozrejme, je to tá istá sila, ktorá určí, kedy sa tento moment objaví.

Z týchto dôvodov je pre blízkych závislého dôležité, aby si uvedomili, že rovnako, ako sa závislý učí, že je bezmocný nad svojou závislosťou (že nemôže ovládať svoje užívanie či správanie a že potrebuje pomoc), aj oni sa musia naučiť, že sú bezmocní nad správaním závislého, nad jeho rozhodnutiami a ich výsledkami. Je to ťažké ako pre závislých, tak aj pre ich blízkych, pretože ich to núti prelomiť popieranie.

Opätovné prevzatie moci
To, že si bezmocný nad druhým neznamená, že si bezmocný nad svojím vlastným správaním, rozhodnutiami a ich výsledkami. V skutočnosti to je to, kam musíš zamerať svoju pozornosť – na seba.
Pamätaj, že nad sebou máš moc – nad svojou duchovnou, emocionálnou, psychickou a fyzickou stránkou – a nad svojou vyrovnanosťou. Volá sa to osobné zmocnenie. A ak žiješ alebo si žil so závislým, pravdepodobne potrebuješ pomoc, aby si ju opäť získal. Rovnako, ako tvoj blízky závislý bude potrebovať vyhľadať pomoc, rovnako ju zrejme budeš potrebovať aj ty, aby si svoju pozornosť zameral späť na seba a sústredil sa na moc, ktorú máš – urobiť rovnaké kroky ako potrebuje urobiť tvoje blízky. Neboj sa, pomoc je dostupná – buď vo forme poradenstva, rodinnej terapie alebo podporných skupín.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-1-lie-loved-ones-of-addicts-believe-about-themselves/