Hodnota času: Moja osobná cesta k uzdravovaniu

Triezvosť je pre mňa cennou pripomienkou toho, že stratený čas sa už nikdy nevráti. Celé roky som trávila väčšinu času užívaním drog a alkoholu a na prvé miesto som dávala svoju impulzívnu prirodzenosť a baženie. Čas, ktorý som strávila užívaním návykových lástok, bol vzácny čas, o ktorý som ochudobnila svoju rodinu. Pamätám si na mnohé večery, keď som bola vo svojej aktívnej závislosti, kedy moja rodina sedela spolu a pozerala televízor, kým som sa ja chystala odísť z domu, aby som si zadovážila drogy. Mama niekedy plakala a prosila ma, aby som neodišla, pretože mala strach, že sa večer domov nevrátim alebo sa mi niečo stane.

Čas neber ako samozrejmosť

Vďačnosť, ktorú dnes mám vediac, že som prežila niečo také a vyšla som z toho ako triezvy človek, je niečo, čo nikdy nepodceňujem a na čo nikdy nezabudnem. Mám veľké šťastie, že som dostala v živote druhú šancu a že tie dni už mám za sebou. V čase, keď opiáty pustošia náš národ a zanechávajú za sebou veľa zničených rodín a stratených životov, nepochybujem o tom, že aj ja som mohla patriť medzi jeden z týchto prípadov. Dnes môžem vymenovať najmenej päť dobrých priateľov, ktorí tu už v dôsledku užívania drog alebo alkoholu nie sú. Keby som mala sedieť a rozmýšľať o všetkých známych alebo členoch rodiny, ktorí zápasia so závislosťou, to číslo by bolo oveľa väčšie.

Počas uzdravovania som sa naučila, aby som čas, ktorý teraz mám, nebrala ako samozrejmosť. Moja závislosť od opiátov a alkoholu ma v minulosti oddelila od ľudí v mojom živote. Roky, ktoré som prežila tým, že som chodila na rôzne párty, zháňala drogy a pila alkohol, pre mňa teraz nemajú žiadnu cenu okrem lekcií, ktoré som sa z nich naučila nehovoriac o tom, ako to všetko veľmi ľutujem. No snažím sa, aby som ľútosťou nad tým netrávila čas, pretože sa to už aj tak nedá vrátiť späť. Teraz si uvedomujem, že to boli roky, kedy som si mohla dokončiť školu alebo pracovať na svojej kariére.

No čas nie je vždy zlá vec. Dnes mi je jasné, že som potrebovala čas, aby som vytriezvela a dala sa dokopy. Hoci mi to trvalo o celé roky dlhšie než iným, bola to cesta, po ktorej sa môj život uberal. Bez toho by som sa dnes neuzdravovala.

Opätovné zblíženie s mojimi blízkymi

Odkedy som sa opäť zblížila s mojimi blízkymi, dnes si vážim všetok čas, ktorý môžem tráviť s mojimi priateľmi a rodinou. Potom, čo som vytriezvela, sa moja rodina presťahovala do iného štátu a vídala som ich len niekoľkokrát za rok. Onedlho potom môj otec zomrel. Začala som sa usilovať tráviť oveľa viac času spolu s blízkymi priateľmi a rodinou. Keď je dnes nejaké stretnutie a môžem tam byť, vždy tam idem – aj vtedy, keď som veľmi zaneprázdnená. Tie roky, keď som nebola na rodinných stretnutiach či iných špeciálnych príležitostiach spôsobili, že si dnes uvedomujem, ako rýchlo čas uteká. Aj naši priatelia a rodiny podliehajú zákonom prírody a času, preto tu nebudú naveky. To mi taktiež pripomína, aby som zostala pokorná a vďačná.

Nikdy nezabudnem na to, ako som s časom a so životom pohlteným závislosťou veľmi dlho hazardovala. Triezvosť mi ukázala, aby som svoj život nikdy nebrala ako samozrejmosť a aby som nebrala ako samozrejmosť nič, čo sme dostali; že každý deň prežitý v triezvosti je naozajstný dar.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-value-of-time-my-personal-journey-towards-recovery/