Možno napokon striedme pitie nie je také prospešné …

Všeobecne sa predpokladá, že striedme pitie (dva drinky, resp. poháriky za deň) je pre naše zdravie prospešné. Táto predstava vychádza zo štúdií, ktoré sa robili za posledné tri desaťročia a ktoré ukazujú, že striedmi pijani sú zdravší a že je u nich menej pravdepodobná predčasná smrť v porovnaní s tými, čo pijú viac, menej alebo nepijú vôbec. Bol by som rád, keby to bolo naozaj tak. Náš najnovší výskum tento pohľad spochybňuje. Zistili sme, že hoci sú striedmi pijani zdravší než relatívne ťažkí pijani alebo tí, čo nepijú vôbec, sú zároveň aj bohatší. Keď berieme do úvahy aj vplyv bohatstva (socioekonomický status), potom je zrejmý zdravotný úžitok alkoholu značne zredukovaný u žien vo veku 50 rokov a viac a úplne mizne u mužov v podobnom veku.

Zdravie, bohatstvo a príjem alkoholu

Limitovaný výskum ukazuje, že striedme pitie sa spája s lepším zdravím u starších dospelých vo veku od 55 do 65 rokov. No táto štúdia nebrala do úvahy jeden z hlavných faktorov vplývajúcich na zdravie aj užívanie alkoholu: bohatstvo (ekonomický status). Aby sme na túto otázku odpovedali, skúmali sme, či sú starší striedmi pijani zdravší kvôli tomu, že pijú alebo kvôli tomu, že im ich príjem umožňuje zdravší životný štýl. Použili sme údaje od 2908 starších obyvateľov Nového Zélandu (priemerný vek 65 rokov) zo štátom podporovanej štúdie Zdravie, práca a dôchodok na univerzite v Massey. Ide o novozélandskú poprednú dlhodobú štúdiu zameranú na starnutie počas desiatich rokov vrátane reprezentatívnej vzorky populácie vo veku 50 rokov a viac.

Dospelých vo veku 50 rokov a viac sme rozdelili do skupín odrážajúcich ich priemernú úroveň pitia od nepijanov cez tých, čo pili 3 alebo viac drinkov za deň. Takisto sme veľmi jasne rozlišovali medzi tými, čo prestali piť, lebo boli chorí (zlý zdravotný stav) a medzi tými, čo abstinovali celý život (tí, čo alkohol nikdy nepili). Najprv sme porovnali zdravie týchto skupín a potvrdili trend v predchádzajúcom výskume: striedmi pijani oboch pohlaví boli oveľa zdravší než ťažší pijani alebo nepijani. Táto analýza sa spoliehala na účastníkov štúdie hodnotiac ich vlastné zdravie, čo sa týka vnímaných úrovní fyzického zdravia a obmedzení vo fyzických aktivitách. No takisto sme zistili, že striedmi pijani oboch pohlaví boli bohatší (mali vyšší príjem) než ťažší pijani alebo nepijani. A keď sme z rovnice vyňali bohatstvo, striedme užívanie alkoholu už nebolo spojené s lepším zdravím u mužov. U žien to malo súvis s lepším zdravím, no keďže len pár žien pilo striedmo (4%), tento efekt je spochybniteľný.

Naše zistenia poskytujú veľmi nízku podporu pre tvrdenie, že striedme pitie je zdraviu prospešné. Namiesto toho ukazujú, že zdravie starších dospelých a množstvo alkoholu, ktoré vypijú, odráža najmä zdravie a socioekonomický status. Vzťah medzi príjmom alkoholu a zdravím u starších pijanov snáď odráža to, KTO pije a nie KOĽKO toho vypije.

Opätovné preskúmanie striedmeho príjmu alkoholu

Tisícky štúdií, ktoré prebiehali počas mnohých desaťročí ukazujú, že užívanie alkoholu je spojené s viac ako 200 rôznymi diagnózami a zodpovedá za 6% úmrtí po celom svete. Vedci sa stále usilujú nájsť vierohodný mechanizmus, ktorý by umožnil to, že alkohol – karcinogén a kľúčový prediktor ochorení a predčasnej smrti – má zdraviu prospešný účinok. Vedci sú tiež čím ďalej, tým viac znepokojení hodnovernosťou predchádzajúcich vyhlásení o prospešnosti striedmeho pitia pre zdravie. Prehľady štúdií, podporujúcich vzťah medzi alkoholom a zdravím ukazujú zaradenie do rovnakej skupiny množstvo tých, ktorí prestali piť kvôli tomu, že ochoreli (bývalí pijani, ktorí zo zdravotných dôvodov prestali piť), s tými, ktorí nikdy pravidelne nepili. Práve prítomnosť týchto chorých ex-pijanov v analýzach spôsobuje, že zdravie nepijanov je zdanlivo oveľa horšie než zdravie tých, čo pijú striedmo.

Veľa štúdií takisto nebralo do úvahy rozdiely medzi striedmymi pijanmi a inými skupinami vo faktoroch známych tým, že predikujú zdravie; u striedmych pijanov je tendencia mať vyšší príjem, vzdelanie, lepšiu úroveň fyzickej aktivity a stravovania. Po kontrole takýchto rozdielov zostáva veľmi chabý dôkaz o tom, že by striedma konzumácia alkoholu bola zdraviu prospešná v porovnaní s celoživotnou abstinenciou či príležitostným pitím.

Pozor na alkohol u starších dospelých

Starší dospelí sú v súčasnosti rýchlo rastúcou populáciou, pre ktorých môže mať užívanie alkoholu vážne následky a preto sa musíme vážne zaoberať akýmikoľvek vyhláseniami o zdravotnej prospešnosti pitia. V porovnaní s mladšími dospelými sú starší dospelí vo väčšom riziku negatívneho dopadu na zdravie v dôsledku pitia alkoholu. Starší dospelí spracovávajú alkohol menej efektívne, je u nich vyššia pravdepodobnosť, že alkohol môže zhoršiť ich zdravotný stav a takisto môžu užívať lieky, ktoré sa nemôžu kombinovať s alkoholom. Napriek tomu nedávne výskumy naznačujú, že práve generácia ľudí odchádzajúcich do dôchodku pije viac alkoholu a častejšie v porovnaní s predošlými generáciami. A mnohí z nich stále predpokladajú, že striedme pitie je prospešné a niektorí dokonca aktívne pijú „kvôli zdraviu“. Starší pijani sú jednou z najrizikovejších skupín obyvateľstva v súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku alkoholu a zároveň sú skupinou, v ktorej je pitie najmenej prebádané. Ak pitie vôbec nie je pre zdravie starších dospelých prospešné a v dôsledku pitia sú tou najviac ohrozenou skupinou, koľko alkoholu je pre nich potom príliš veľa? Spolu s mojimi kolegami sa snažíme nájsť odpoveď na túto otázku.

https://theconversation.com/maybe-moderate-drinking-isnt-so-good-for-you-after-all-72266