Päť dôvodov, prečo je práca na tvojom vnútornom dieťati pre tvoje uzdravovanie kľúčová

V procese uzdravovania je nevyhnutné uzdraviť zo spustošenia závislosti telo, myseľ aj ducha. Tento typ holistického (celkového) uzdravenia sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi a prostredníctvom rôznych druhov liečby a uzdravujúcich programov. No nie všetky tieto možnosti ponúkajú aj uzdravenie vnútorného dieťaťa, ktoré je pre holistické uzdravenie nevyhnutné.
Počas aktívnej závislosti je vnútorné dieťa zanedbávané, zneužívané či vykorisťované. Typicky je to skúsenosť, ktorá sa opakuje alebo odráža práve skúsenosti z detstva. Inými slovami – v aktívnej závislosti sa stávaš svojím vlastným najhorším rodičom.

Bez ohľadu na to, či sa odraz skúseností z detstva dá aplikovať na každého aktívneho závislého alebo nie, vnútorné dieťa v aktívnej závislosti trpí a počas procesu liečby potrebuje starostlivosť a uzdravenie. Z toho dôvodu musia jednotlivci v procese uzdravovania začať adresovať potreby svojho vnútorného dieťaťa, stať sa svojím vlastným najlepším rodičom a napraviť vzťah medzi sebou a svojím vnútorným dieťaťom.

A hoci nie každý súhlasí s tým, že táto práca je pre udržanie triezvosti v uzdravovaní potrebná, existuje najmenej päť dôvodov, ktoré je potrebné zvážiť, aby bola práca na vnútornom dieťati integrálnou súčasťou úspešného, holistického uzdravovania.

1. Staneš sa svojím najlepším rodičom. Keď začneš v procese uzdravovania pracovať na svojom vnútornom dieťati, začneš rozpoznávať a zvnútorňovať si zneužívajúci vzťah, ktorý si mal so svojím vnútorným dieťaťom v aktívnej závislosti. V skutočnosti v mnohých prípadoch tento vzťah odráža dysfunkčný a traumatický vzťah, ktorý si mal so svojimi rodičmi. Poskytuje ti príležitosť prevziať zodpovednosť, urobiť nápravu voči svojmu vnútornému dieťaťu a stať sa svojím vlastným najlepším rodičom – takým, ktorý sa stará, váži si a rešpektuje vnútorné dieťa.

2. Napravíš si vzťah so sebou samým. V kombinácii s tým, že sa stávaš svojím vlastným najlepším rodičom, ti práca na vnútornom dieťati umožňuje naprávať vzťah so sebou. Osobná inventúra, ktorá sa typicky deje počas tohto procesu – ako tá, ktorá sa vyžaduje k tomu, aby si sa stal svojím najlepším rodičom – zdôrazňuje toxickú, zneužívajúcu a/alebo sebazničujúcu povahu vzťahu, ktorý si mal so sebou počas aktívnej závislosti. Toto ti umožňuje uzdravovať sa a učiť sa milovať, vážiť si a rešpektovať seba – všetky svoje aspekty.

3. Začneš si viac uvedomovať a rešpektovať svoje uzdravovanie. Keď sa choroba nelieči, vnútorné dieťa je často vykorisťované a zneužívané. Jeho potreby sú ignorované a hranice porušované. Často tento proces vedie k premáhajúcemu množstvu viny a hanby, čo iba pridáva k cyklu bolesti a pokračujúcej aktívnej závislosti. Práca na vnútornom dieťati adresuje potreby a hranice vnútorného dieťaťa, ktoré boli počas aktívnej závislosti ignorované a porušované. Táto práca ti umožňuje viac si uvedomovať a rešpektovať tieto potreby a hranice, dávajúc ti príležitosť robiť odlišné rozhodnutia, vzdať sa viny a hanby a začať si vážiť vnútorné dieťa.

4. Za svoju prioritu si postavíš zdravie a vyrovnanosť. Keďže práca na vnútornom dieťati presúva pozornosť na to, aby si sa stal svojím najlepším rodičom, napravil vzťah so sebou a viac si uvedomoval svoje potreby a hranice, takisto presúva priority. Prioritu pred všetkým ostatným dostáva tvoje holistické zdravie a vyrovnanosť (vnútorný pokoj). Učíš sa, že je v poriadku povedať nie, ak to chráni tvoje zdravie a vyrovnanosť. Okrem toho sa ti stáva prirodzeným stanoviť si zdravé hranice v iných oblastiach života, aby si si udržal celkové zdravie a vnútorný pokoj.

5. Predchádzaš recidíve. Samozrejme hlavný dôvod, prečo zvažovať prácu na vnútornom dieťati ako integrálnu súčasť úspešného, holistického uzdravovania je, že potenciálne predchádza recidíve. Venovaním pozornosti vnútornému dieťaťu – tomu, ktoré pravdepodobne celé roky trpelo a to ešte oveľa skôr, než došlo k rozvinutiu chemickej závislosti – táto práca umožňuje uzdravujúcim sa jednotlivcom uzdravovať každý aspekt seba, adresujúc minulé traumy a z toho vyplývajúce spúšťače, hanbu a vinu, rodinné dynamiky závislosti a vzťah so sebou. Týmto spôsobom si vnútorné dieťa vytvára silné puto so sebou, lásku k sebe, túžbu rešpektovať a vážiť si vnútorné dieťa – tvoje kľúčové potreby a autentické osobné hranice – a dávať na prvé miesto svoje holistické zdravie a vyrovnanosť. Keď sa to podarí internalizovať prácou na sebe, nezostáva už možnosť ani nevyhnutnosť recidívy.

Ak sa chceš naučiť viac o práci na vnútornom dieťati alebo chceš túto prácu začať, existuje veľa kníh a materiálov online, ktoré sa venujú práve tejto téme. Ešte dôležitejšie je, že sú terapeuti a koučovia, ktorí ponúkajú pomoc alebo sa na tento proces dokonca špecializujú.

Pamätaj, že máš právo obhajovať sa a požadovať konkrétnu pomoc, ktorú potrebuješ. Nenechaj sa preto zastrašiť odborníkmi. Je to tvoje uzdravovanie a preto si ho prisvoj.
https://www.soberrecovery.com/recovery/5-reasons-working-on-your-inner-child-is-necessary-for-a-successful-recovery/