Päť overených spôsobov, akými pivo ničí tvoje zdravie

Pivo. Tento perlivý nápoj tíšil smäd starých egyptských pracovníkov a remeselníkov a v terajšej dobe každým rokom uspokojuje milióny Američanov. Či ide o bejzbalové zápasy alebo letné pikniky, pivo je v americkej kultúre také zakorenené, že po celej krajine pivovary rastú ako huby po daždi a nikto sa nemôže sťažovať na nedostatok zákazníkov. Napriek jeho nostalgii – aróme, chuti, spomienkam – nadmerná konzumácia môže časom ovplyvniť tvoje zdravie.

1. Ochorenie pečene – dlhodobá konzumácia piva môže viesť k zdravotným problémom s pečeňou. Pečeň je druhý najväčší orgán v tvojom tele a má veľmi dôležitú funkciu v spracovávaní všetkého, čo ješ a piješ. Filtrujú sa v nej škodlivé látky z tvojej krvi a umožňuje tvojmu telu fungovať zdravým spôsobom. Keď sa v pečeni rozkladá alkohol, vytvára sa tým množstvo vedľajších produktov, ktoré môžu narušiť správne fungovanie pečene. Existujú štyri hlavné typy stavu pečene, ktoré súvisia s nadmernou konzumáciou piva a alkoholu:

a. Stukovatená pečeň – nadmerná akumulácia tuku v pečeňových bunkách bráni fungovaniu pečene. Medzi symptómy patrí strata hmotnosti, únava a bolesti v bruchu. Našťastie tento stav obyčajne pominie potom, čo pacient prestane piť.
b. Alkoholová hepatitída – je to závažné ochorenie súvisiace s konzumáciou alkoholu. Jeho dôsledkom je zápal pečene, sprevádzaný ničením pečeňových buniek.
c. Cirhóza – objavuje sa zhruba u 20 percent ťažkých pijanov. Je to nezvratné zjazvenie pečene a môže viesť k jej zlyhaniu. V ťažkých prípadoch môže byť jedinou možnosťou liečby transplantácia pečene.
d. Rakovina pečene – podľa Americkej spoločnosti pre liečbu rakoviny sa dlhodobé užívanie alkoholu spája so zvýšeným rizikom rakoviny pečene.
Ak máš ochorenie pečene súvisiace s konzumáciou alkoholu, musíš sa ho úplne vzdať. Stukovatená pečeň a stredná alkoholová hepatitída sa ešte dajú zvrátiť, ak sa budeš liečiť a žiť triezvo.

2. Kriticky nízka hladina cukru – kým pečeň pracuje v nadčase, aby z krvi odstránila alkohol, nemusí dokázať efektívne udržať hladinu cukru v krvi. Príznaky nízkej hladiny cukru v krvi zahŕňajú: ospalosť, nejasné videnie, bolesti hlavy, omámenosť, závrate alebo zmätok, nedostatočná koordinácia, strata vedomia. Konzumácia alkoholu môže viesť nielen k akútne nízkej hladine cukru, ale časom môže brániť v činnosti hormónom potrebným pre udržiavanie zdravej hladiny cukru, ako je inzulín. Inzulínová rezistencia môže viesť k zvýšenej chuti a nárastu na hmotnosti. To je dôvod, prečo inzulínová rezistencia v dôsledku konzumácie alkoholu môže takisto vysvetľovať súvis medzi alkoholom a diabetom II. typu.

3. Nadbytočný tuk – pre označenie „pivné brucho“ existuje dôvod. Štúdie potvrdzujú, že pravidelné pitie piva môže zapríčiniť nárast hmotnosti. Pivo môže viesť k získaniu hmotnosti rôznymi spôsobmi. Hoci fľaša piva obsahuje veľmi nízku nutričnú výživu, obsahuje kalórie. Okrem týchto kalórií naviac produkuje pečeň z alkoholu v pive látku zvanú acetát. Štúdie ukázali, že telo spaľuje na energiu acetát a nie tuky uložené na bokoch a bruchu. Inými slovami – ak sa snažíš schudnúť, pivo spôsobuje, že spaľujeme menej tuku a to preto, lebo spaľujeme acetát. A, samozrejme, aké môžu byť dopady tohto nadmerného tuku na tvoje fyzické zdravie? Nanešťastie štúdie ukazujú, že to zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja chorôb srdca, rakoviny, diabetu 2. typu, hypertenzie, ochorenia pečene a astmy, nehovoriac o psychickom dopade týchto chorôb a ich vplyvu na kvalitu života.

4. Ochorenie srdca – podľa Časopisu amerického kardiologického združenia zneužívanie alkoholu zvyšuje riziko fibrilácie predsiení, srdcového infarktu a zlyhania srdca rovnako ako ostatné rizikové faktory – vysoký krvný tlak, diabetes, fajčenie a obezita. V akútnych prípadoch prílišné pitie počas jedného sedenia môže vyústiť do otravy alkoholom, čo je stav, ktorý v USA zabíja priemerne šesť ľudí denne a vedie každoročne ku kóme u viac ako 88 tisíc ľudí. Podľa Americkej srdcovej asociácie nadmerné pitie a pitie v ťahoch môže viesť takisto k porážke, kardiomyopatii (ochorenie srdcového svalu), srdcovej arytmii (abnormálny srdcový rytmus) a náhlemu úmrtiu v dôsledku zlyhania srdca.

5. Nervový systém a narušenie úsudku – hoci sa niektorí ľudia cítia po jednom-dvoch pivách viac nadnesene, alkohol je v skutočnosti depresant, čo znamená, že redukuje aktivitu nervového systému. Výsledkom je, že to môže niekoľkými spôsobmi poškodiť fungovanie mozgu. Po fyzickej stránke to môže viesť k strate rovnováhy, nezreteľnej a spomalenej reči. Nárazové pitie, ktoré najviac prevláda u mladých dospelých vo veku medzi 12 a 20 rokom (ktorí často obľubujú pivo), môže dokonca spôsobiť „okno“, počas ktorého dotyčný uvádza stratu pamäte. Štúdie ukazujú, že alkohol môže potláčať výkonné fungovanie mozgu, čo zahŕňa aj robenie rozhodnutí a plánovanie. Z toho dôvodu mnohí uvádzajú ako vedľajší účinok pitia aj odtlmenie a mnohí sa k pitiu utiekajú počas nepohodlných spoločenských situácií. Avšak toto odtlmenie môže viesť k nepotrebným a nebezpečným rizikám, napr. k bitkám, hádkam či šoférovaniu pod vplyvom látky.

Zdravotné komplikácie
Alkoholizmus môže prísť pomaly a to najmä preto, lebo pivo je spoločensky akceptované pri mnohých príležitostiach. Pravidelná „šťastná hodinka“ počas dňa pri niekoľkých pivách sa môže zdať neškodná, ale dlhodobé užívanie alkoholu môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie a ovplyvniť každý telesný orgán. Jednotlivec trpiaci alkoholizmom má fyzickú aj psychickú túžbu konzumovať alkohol, ktorá presahuje jeho schopnosť kontrolovať ju bez ohľadu na to, aký to má dopad na jeho zdravie.

https://www.soberrecovery.com/addiction/5-proven-ways-beer-ruins-your-health/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_520469/