Ako môžu lieky na spanie viesť k látkovému zneužívaniu

Bráni ti nespavosť v dobrom nočnom spánku? Nie si sám! Sme národ, ktorý trpí nedostatkom spánku. Výskum ukazuje, že takmer 70 % Američanov uvádza, že minimálne raz za týždeň má so spánkom problém. Tento problém môže spôsobovať rôzne problémy od oslabenej imunity cez zvýšený stres až po zvýšené riziko ochorenia na určité druhy rakoviny. Za účelom hodnotného spánku sa mnohí obracajú k liekom na spanie, aby sa u nich tieto príznaky nespavosti zmiernili. Hoci tieto lieky môžu zabezpečiť okamžitú úľavu, môžu zároveň spôsobiť dlhodobé problémy so závislosťou.

Lieky na spanie
Tieto lieky patria do kategórie sedatív a hypnotík. Medzi tieto látky patria benzodiazepíny, barbituráty a iné hypnotiká. Fungujú tak, že potláčajú centrálnu nervovú sústavu, čo spôsobuje, že myseľ a telo sa uvoľní a zaspí. Benzodiazepíny (Xanax, Valium, Ativan) sú lieky proti úzkosti, ktoré môžu takisto zvyšovať ospalosť. Hoci z krátkodobého hľadiska môžu pomáhať pri liečbe nespavosti, môžu tiež vyvolať návyk. Barbituráty oslabujú centrálny nervový systém a zapríčiňujú pokojné fázy, ktoré môžu byť krátkodobé alebo dlhodobé. Novšie lieky, ako je Ambien, Lunesta a Sonata, údajne spôsobujú vytváranie návyku v menšej miere než benzodiazepíny, no stále môžu spôsobovať psychické komplikácie. Okrem liekov na predpis existuje množstvo ďalších voľne dostupných liekov, ktoré obsahujú difenhydramín – zložku, ktorá má liečiť sezónne alergie a takisto spôsobuje ospalosť. Hoci všetky lieky na spanie sa predpisujú vo forme tabletiek, niektorí ľudia ich roztlčú a vdychujú, aby dosiahli okamžitý účinok. Môžu takisto kombinovať lieky na spanie s inými látkami, ako je alkohol či opiáty. Takéto kombinácie môžu vyústiť do závažných následkov vrátane smrti.

Ako pochopiť závislosť od liekov na spanie
Lekári typicky predpisujú lieky na spanie na krátkodobé užívanie – v priemere od niekoľkých dní do dvoch týždňov. No mnohí ľudia ich užívajú niekoľko mesiacov či rokov. Pokračujúce, chronické užívanie môže spôsobiť psychickú závislosť. Keď sa ľudia spoliehajú kvôli spánku na tieto látky, môžu postupne užívať viac než na začiatku, čo môže viesť k vytvoreniu návyku a tiež spôsobiť riziko predávkovania. Niektorí ľudia zápasiaci so zneužívaním liekov na spanie si tento problém neuvedomujú, až kým nie je príliš neskoro. Nasledujúce príznaky môžu naznačovať prítomnosť rozvíjajúcej sa závislosti: užívanie vyššej dávky než bolo predpísané; zažívanie paniky, podráždenosti či strachu, keď lieky nie sú k dispozícii; ilegálne nakupovanie liekov; prežívanie intenzívnych cravingov. Pri užívaní týchto liekov hrozí riziko predávkovania sa. V skutočnosti miešanie alkoholu a liekov na spanie môže zastaviť dýchanie, čo môže následne vyústiť do smrti.

Vyhľadanie pomoci
Ako sme uviedli, lieky na nespavosť majú predstavovať krátkodobé riešenie. Chronické, dlhodobé užívanie môže viesť k závislosti. Ak k tomu dôjde, dotyčný potrebuje odbornú pomoc. Liečba nespavosti môže pomôcť dotyčnému, aby sa naučil alternatívne stratégie na zlepšenie relaxácie a spánku. Okrem toho v prípade potreby môžu odborní lekári nájsť primerané liečebné alternatívy. Zneužívanie liekov na spanie sa môže stať stále narastajúcim problémom, ktorý sa sám nevyrieši. Ak s tým máš problém, je nevyhnutné vyhľadať potrebnú pomoc.

https://www.soberrecovery.com/addiction/how-sleeping-aids-can-lead-to-substance-abuse/