Päť závažných spôsobov, akými metamfetamín poškodzuje telo

Metamfetamín je amfetamín, ktorý závažným spôsobom poškodzuje telo užívateľov. Hoci je jeho vlastnenie, distribúcia a užívanie v USA zakázané, podľa DEA je naďalej na vzostupe. Niektorí z toho obviňujú mexické drogové kartely, kým iní to spájajú s ľahkou dostupnosťou zložiek, z ktorých sa metamfetamín vyrába. Nech je to akokoľvek, tento nárast jeho užívania je potrebné brať vážne. Metamfetamín je neurotoxín, ktorý vedie vojnu takmer vo všetkých častiach tela jeho užívateľa. Tu päť hlavných cieľov:

1. Srdce – užívanie metamfetamínu môže výrazne poškodiť srdce. Jeho užívanie môže vyústiť do rapídneho zrýchlenia srdcového tepu, zvýšeného krvného tlaku, nepravidelnej činnosti srdca, poškodenia krvných vlásočníc, zápalu poškodzujúceho srdcovú výstelku a mŕtvice.

2. Mozog – metamfetamín narušuje normálne fungovanie mozgu. Jeho dlhodobé užívanie môže spôsobovať úzkosť, nespavosť, poruchy nálad, zmätok, molekulárne a chemické zmeny v mozgu, oslabené motorické zručnosti, nutkavé a opakujúce sa správanie, nepokoj, depresiu, metamfetamínovú psychózu, samovražedné myšlienky a správanie, narastajúce násilie, zníženú schopnosť verbálneho učenia, emocionálne a poznávacie problémy s veľkým dopadom na pamäť.

3. Pokožka – užívanie metamfetamínu sa často prejavuje na koži užívateľa. Niektoré z jeho negatívnych dopadov zahŕňajú akné, začervenanú a suchú kožu.

4. Svaly – užívanie metamfetamínu môže mnohopočetnými spôsobmi narušiť fungovanie svalov vrátane zášklbov, chvenia a zvýšeného pohybu svalov.

5. Iné fyzické vedľajšie účinky – zoznam vedľajších účinkov pokračuje príznakmi ako sú závrate, znecitlivenie, zvýšená telesná teplota, narušené trávenie vyúsťujúce v zápchu a hnačku, bledosť, „metamfetamínové ústa“ znamenajúce kazivosť a stratu zubov a anorexiu.

Okrem spôsobov, akými negatívne vplýva na telo užívateľa, táto látka so sebou nesie aj mnohé iné dôsledky. Ako pri iných vysoko návykových drogách, aj tu sa rozvíja tolerancia a typicky rýchlo narastá u tých, ktorí ho užívajú pravidelne. U nich je zároveň zvýšené riziko rozvoja Parkinsonovej choroby a dochádza k poškodeniu neurónov dopamínu a serotonínu. Takisto je u nich zvýšené riziko sexuálne prenosných chorôb a infekcií, najmä HIV.

Predávkovanie môže spôsobiť veľa vážnych stavov vrátane krvácania do mozgu, zlyhania ľadvín, hypertenzie pľúc a kardiogénneho šoku.

Dôsledky užívania metamfetamínu sú veľmi vážne a niektoré z nich nezvratné. Ak bojuješ so závislosťou od metamfetamínu, vyhľadaj pomoc skôr ako bude príliš neskoro. Užívanie metamfetamínu môže poškodiť doslova každú časť tvojho tela. Nijaká dávka vnímaného pôžičku či nárastu energie nestojí za zdravotné riziká spojené s užívaním tejto látky.

https://www.soberrecovery.com/addiction/5-serious-ways-meth-damages-the-body/