Prečo aj členovia rodiny potrebujú plán pre uzdravovanie

Keď som vyrastala, môj otec bol alkoholik. Po bolestivom detstve, ktoré v dospelosti viedlo k odcudzeniu, som dnes vďačná, že otec je dnes viac ako sedem rokov triezvy. Naša rodina zažila úplnú obnovu nášho vzťahu s otcom a vďaka tomu sme sa naučili veľmi cenné životné lekcie.

Členovia rodiny alebo blízki alkoholika môžu mať pocit, že uzdravovanie sa týka len osoby, ktorá zápasí so závislosťou. Hoci má alkoholik s uzdravovaním určite najviac práce, je dôležité pamätať na to, že aj členovia rodiny musia prejsť vlastnou cestou uzdravovania.

Tu sú tri dôvody, prečo by cesta uzdravovania člena rodiny nemala byť prehliadaná:

1. Zažili sme bolestivé skúsenosti

Závislosť bolí. Zraňuje rodiny, vzťahy a spomienky. Zažila som to a nie je to ľahké. Kvôli bolesti, ktorú mnohí z nás zažili, je dôležité naučiť sa opätovne prejsť situáciami z minulosti vo svetle uzdravovania. Je možné posunúť sa za bolesť minulosti, no vyžaduje si to záväzok a prijatie toho, že potrebuješ uzdravenie a čas na odpustenie, na posunutie sa dopredu a nápravu toho, čo sa stalo.

2. V dôsledku závislosti sme si osvojili určité správanie

Niektorí ľudia hovoria, že závislosť je rodinná choroba, pretože ovplyvňuje celý rodinný systém. Či to z nás urobilo ľudí precitlivelých, cynických alebo spoluzávislých, je dôležité poukázať na to, že ako rodiny sme poznačení dysfunkciou v dôsledku závislosti, ktorú je potrebné riešiť. Keď sa pustíme do práce na negatívnych návykoch alebo správaní, ktoré vo svojom živote máme, vytvoríme odolnejšiu rodinu a zažijeme silu toho, ako môže zotavovanie sa naozaj uzdraviť celú rodinu.

3. Potrebujeme sa posunúť ďalej

Minulosť sa zmeniť nedá. Najlepšie to vyjadruje výrok v sľuboch Anonymných alkoholikov: „Nebudeme ľutovať minulosť ani sa snažiť za ňou zatvoriť dvere.“

Toho by sa mali chopiť členovia rodiny tých, čo sa uzdravujú rovnako, ako by sa toho mali chopiť samotní uzdravujúci sa zo závislosti. Každý deň je deň nových príležitostí, kedy sa môžeme posunúť ďalej s odolnosťou, vďačnosťou a odpustením. Vedz, že hoci cesta, ktorú máš pred sebou a na ktorej podporuješ svojho blízkeho môže byť ťažká, stojí za to, keď robíš to, čo máš.

Nie si sám

Či potrebuješ urovnať bolestivé skúsenosti, prekonať negatívne správanie alebo sa len naučiť ísť ďalej v odpustení a pokoji mysle, existuje veľa možností, ktoré ti na tvojej vlastnej ceste uzdravovania pomôžu:

Podporné skupiny – či sa rozhodneš navštevovať Al-Anon alebo inú skupinu pre rodiny ovplyvnené závislosťou, členstvo v skupine ľudí s rovnakými skúsenosťami ti môže pomôcť spracovať minulosť a posunúť sa ďalej. Poskytne ti to vnímanie spolupatričnosti a pripomenie ti, že nie si na tejto ceste sám.

Osobná terapia – rodinné udalosti, ktoré sa stanú počas závislosti, môžu byť veľmi negatívne a môže byť ťažké spracovať ich. Ak potrebuješ extra podporu, zváž návštevu psychológa, poradcu alebo kouča. Môžu ti pomôcť pri riešení koreňov zapríčiňujúcich negatívne pocity alebo správanie v tvojom súčasnom živote a tiež pri nastavovaní hraníc, odpustení a osobnom uzdravovaní.

Rodinné poradenstvo – hoci to musí byť ponechané na teba a na jedinečnosť vašej rodinnej dynamiky, pamätaj, že rodinné poradenstvo je tiež jednou z možností. Plavba komplexnými vodami minulosti môže byť veľmi náročná pre rodiny, ak tým majú prejsť sami. Uvažuj o rodinnej terapii, ktorá by mohla napomôcť pri uzdravovaní rodiny, spracovávaní minulosti a posunutí sa dopredu s láskou, súcitom, hranicami a porozumením.

Povedať áno uzdravovaniu v postavení podporujúcej osoby je cesta samá o sebe. No so správnym pohľadom sa môžeš naučiť, akým prínosom môže byť uzdravovanie člena rodiny pre niekoho, kto sa sám uzdravuje zo závislosti. Nauč sa na svojej ceste uchopiť súcit a milosrdenstvo nie len voči tomu, kto sa uzdravuje, ale aj voči sebe. Buď k sebe trpezlivý a vedz, že aj ty môžeš prekonať negatívny dopad závislosti vo svojom živote.

https://www.soberrecovery.com/recovery/why-family-members-also-need-a-recovery-plan/