Prečo sa ťa spoluzávislosť tak pevne drží

O spoluzávislosti sa nehovorí toľko ako o závislosti. Faktom je, že väčšina ľudí, ktorí nepoznajú rodinné dynamiky závislosti, tento výraz ani nepočula. A okrem toho tí, ktorí zažívajú správanie súvisiace so spoluzávislosťou, o nej pravdepodobne nevedia nič – čo to vlastne je a ako sa rozvíja – okrem toho, aký je to pocit zažívať ju.

No spoluzávislosť a závislosť sú typicky súčasťou toho istého balíčka. Napr. akýkoľvek činný vzťah, zostávajúci v živote človeka zápasiaceho s aktívnou závislosťou, je spoluzávislý. Sú to umožňovateľské vzťahy. To je dôvod, prečo sa jednotlivci na začiatku uzdravovania obyčajne učia o spoluzávislosti a ničivej povahe spoluzávislých vzťahov. Samotná táto informácia však typicky nestačí na predchádzanie v napredovaní už existujúcich či budúcich spoluzávislých vzťahov. V dôsledku toho sú títo jednotlivci často zraniteľní voči náhradným závislostiam a recidíve.

Tak čo uzdravujúci sa závislí naozaj potrebujú vedieť o spoluzávislosti? Na začiatok je dôležité vedieť, čo to je, ako sa rozvíja, prečo sa ťa tak silno drží a ako predchádzať, intervenovať, vyhýbať sa a uzdraviť sa zo spoluzávislých vzťahov a samotnej spoluzávislosti. Tu je niekoľko kľúčových vecí, ktoré potrebuješ vedieť o tomto nezdravom cykle.

Čo je spoluzávislosť?

Slovník definuje spozávislosť ako „psychický stav alebo vzťah, v ktorom je osoba kontrolovaná alebo manipulovaná druhým, ktorý je ovplyvnený nejakým patologickým stavom (napr. závislosťou od alkoholu či heroínu)“. Širšia definícia je jednoducho „závislosť od potrieb alebo kontroly iného človeka“.

Ako sa spoluzávislosť vyvíja?

Spoluzávislosť sa typicky rozvíja v detstve alebo skorých životných fázach a iniciuje sa v pôvodnej dysfunkčnej rodine. Veľmi často boli jedinci zápasiaci so spoluzávislosťou vychovávaní jednotlivcami, u ktorých sa prejavovali takisto jej klasické príznaky. Inými slovami – ide o naučené správanie.

Okrem toho je spoluzávislosť prítomná u jednotlivcov, ktorí sú dospelými deťmi alkoholikov/závislých. Napokon rodinná dynamika závislosti takmer vždy produkuje spoluzávislosť.

Prečo sa ťa spoluzávislosť tak pevne drží?

Spoluzávislosť je taká pevná kvôli svojej prirodzenosti a pôvodu. Vo svojej podstate má prvok kontroly a práve kvôli tomu sa človeka tak pevne drží. A keďže tento stav typicky vzniká v detstve a je výsledkom dysfunkčných vzorcov správania v pôvodnej rodine, jej súčasťou je silný emocionálny, psychický a dokonca aj spirituálny prvok.

Napríklad jednotlivci, ktorí sa identifikujú ako dospelé deti závislých, mohli zažívať rôzne stupne a kategórie zneužívania, ako aj zanedbávanie a opustenie (emocionálne a/alebo fyzické). Takže keď vstúpia do vzťahu, najmä do takého, kde je prítomné látkové zneužívanie alebo závislosť, dysfunkčné správanie a pocity sú výsledkom toho, čo zažívali v detstve. Potom sa snažia meniť či kontrolovať svojho blízkeho v snahe vyriešiť tieto minulé emocionálne, fyzické, psychické a/alebo spirituálne traumy. A podobne ako pri akejkoľvek silnej emocionálnej či psychickej reakcii, aj tu sú prítomné aj fyzické symptómy. U týchto jednotlivcov sa môže prejavovať vysoký stupeň úzkosti poznačený stratou chute, prejedením sa, nevoľnosťami, kŕčami brucha, hnačkami, nespavosťou atď. Inými slovami, je v tom zahrnutý „celý človek“ a preto (ako pri závislosti) jednotlivci so spoluzávislosťou nemôžu jednoducho prestať byť spoluzávislí. To si vyžaduje odbornú pomoc a holistický prístup k uzdravovaniu.

Ako môžeš predísť spoluzávislosti?

Spoluzávislosti sa najlepšie dá predchádzať v detstve. Aby mohol byť vyriešený alebo odstránený akýkoľvek toxický či dysfunkčný vzťah, je nevyhnuté riešiť celkové zdravie a dobro dieťaťa (a jedného dňa aj dospelého), a pritom uplatňovať a učiť zdravú sebalásku a sebastarostlivosť.

U tých, ktorí už boli vystavení pôvodnej dysfunkčnej rodine alebo ktorých vychovávali spoluzávislí jednotlivci, je nevyhnutná intervencia (vo forme odbornej pomoci). No s pomocou poradenstva je prevencia s ohľadom na vyvarovanie sa spoluzávislým vzťahom stále možná.

Čo ak spoluzávislý vzťah už existuje?

Ak takýto vzťah už existuje, naozaj je najlepšie vyhľadať individuálne a (ak s tým súhlasí aj druhá strana) párové poradenstvo. No ak si to ten druhý neželá, treba to rešpektovať a začať pracovať na sebe. Napokon to je práve to miesto, v ktorom sa začína zmena.

Ako sa vyhnúť spoluzávislým vzťahom?

Vyhnúť sa spoluzávislým vzťahom je naozaj možné iba vtedy, ak má človek zdravý vzťah so sebou. Z toho dôvodu je najlepším spôsobom, ako sa im vyhnúť, postaviť ako prioritu vzťah so sebou a usilovať sa zachovať si holistickú vyváženosť. Neustále rozvíjanie sa a uzdravovanie sa z minulých tráum a zároveň začleňovanie zdravého životného štýlu a podporovanie holistického spôsobu života (fyzického, emocionálneho, psychického aj spirituálneho) je najlepším spôsobom ako predísť vstupu do spoluzávislých vzťahov.

Ako môžem prestať byť spoluzávislý?

Uzdravenie sa zo spoluzávislých vzťahov si vyžaduje prácu a čas. Obyčajne je potrebná odborná pomoc v závislosti od trvania a pôvodu spoluzávislosti. Podobne ako pri závislosti, aj spoluzávislosť si vyžaduje holistické uzdravovanie. Jednoducho zostať single neuzdraví spoluzávislý stav rovnako ako byť triezvym neuzdraví závislosť. Sú k tomu potrebné snahy o uzdravenie minulých emocionálnych a psychických tráum aj ako tie, ktoré naprávajú pokazený či neexistujúci vzťah so sebou samým.

Okrem toho sú potrebné spirituálne zložky na spojenie sa s Vyššou silou. Je, samozrejme, tiež potrebné fyzické uzdravenie na uzdravenie tela od vysokých úrovní stresu a úzkostí, ktoré spoluzávislosť sprevádzajú.

Pamätaj, spoluzávislosť je veľmi blízka závislosti. Zovretie môže byť rovnako pevné (dokonca ešte silnejšie) a môže mať podobné cravingy a dráždenie, ktoré bude zahŕňať len ľudí a nie látky. Z toho dôvodu tí, ktorí sa uzdravujú zo závislosti, môžu určite byť alebo stať sa aj spoluzávislými v snahe nahradiť svoju drogu nejakým vzťahom. Preto je dôležité, aby sa uzdravujúci sa jednotlivci úprimne pozreli na vzťahy, ktoré majú – najmä na tie romantické – a určili povahu každého z nich. Ak je tam prítomná spoluzávislosť, musí sa to riešiť. A pre tých, čo zápasia so spoluzávislosťou – bez ohľadu na to, či sa uzdravuješ zo závislosti alebo nie – existuje pomoc. Sú to poradcovia, kouči, špecialisti na otázky dospelých detí závislých a iní odborníci, ktorí sú vám k dispozícii. Nájdite si toho správneho a začnite proces uzdravovania sa zo spoluzávislosti – je to celoživotná cesta nasmerovaná na osobné uzdravovanie, rast a zmocnenie.

https://www.soberrecovery.com/recovery/holding-on-why-codependency-has-such-a-tight-grip-on-you/