Prečo aj rodinní príslušníci potrebujú plán uzdravovania

Keď som vyrastal, môj otec bol alkoholik. Po bolestivom detstve, ktoré v dospelosti viedlo k odcudzeniu, som dnes vďačný za to, že dnes je to viac ako sedem rokov, odkedy je otec triezvy. Moja rodina zažila úplnú obnovu našich vzťahov s otcom a prostredníctvom tejto skúsenosti sme sa naučili veľa cenných lekcií.

Rodinní príslušníci či iní blízki závislého môžu mať pocit, že uzdravovanie sa týka iba človeka zápasiaceho so závislosťou. Hoci závislý s tým má určite najviac práce, je dôležité pamätať, že aj členovia rodiny majú svoju vlastnú cestu uzdravovania.

Tu sú tri dôvody, prečo by cesta uzdravovania u člena rodiny nemala byť prehliadaná:

  1. Zažili sme bolestivé skúsenosti – závislosť bolí. Ubližuje rodinám, vzťahom a spomienkam. Zažil som to a nie je to ľahké. Kvôli bolesti, ktorú mnohí z nás prežili, je dôležité naučiť sa premyslieť životné situácie z minulosti vo svetle uzdravovania. Je reálne prekonať minulé bolesti, no vyžaduje si to záväzok a akceptovanie skutočnosti, že sa potrebuješ uzdravovať a tiež čas, aby si vedel odpustiť, posunúť sa ďalej a napraviť to, čo sa stalo.
  2. V dôsledku závislosti sa u nás rozvinulo určité správanie – niektorí ľudia hovoria, že „závislosť je rodinná choroba“, pretože ovplyvňuje celý rodinný systém. Bez ohľadu na to, či to v nás vyvolalo citlivosť, cynickosť alebo spoluzávislosť, je dôležité zaoberať sa tým, že ako rodiny sme poznačené dysfunkciou vyplývajúcou zo závislosti, ktorú je potrebné riešiť. Keď začneme riešiť negatívne návyky či správanie, ktoré to prinieslo do nášho života, naša rodina sa stane odolnejšou a bude to dôkazom toho, ako veľmi môže uzdravovanie ovplyvniť celú rodinu, aby sa naozaj zotavila.
  3. Potrebujeme sa posunúť ďalej – minulosť sa zmeniť nedá. V prísľuboch Anonymných alkoholikov je to vyjadrené najlepšie: „Nebudeme ľutovať minulosť ani sa snažiť na ňou zavrieť dvere.“ Toho by sa mali chopiť rodinní príslušníci závislých rovnako ako samotní uzdravujúci sa závislí. Každý deň je novým dňom prinášajúcim nové príležitosti ako sa posunúť ďalej s odolnosťou, vďačnosťou a odpustením. Vedzte, že hoci môže byť cesta, ktorá je pred vami ako pred podporujúcim človekom ťažká, stojí za to po nej kráčať, keď robíme to, čo máme.

Nie si sám

Bez ohľadu na to, či sa potrebuješ vyrovnať s bolestivou skúsenosťou, prekonať negatívne správanie alebo sa len naučiť ísť ďalej s odpustením a pokojom mysle, existuje niekoľko možností, ktoré môžeš využiť, aby ti pomáhali na tvojej vlastnej ceste uzdravovania:

Podporné skupiny – či sa rozhodneš navštevovať Al-Anon alebo inú skupinu pre rodiny ovplyvnené závislosťou, byť v skupine rovesníkov s podobnými skúsenosťami ti môže pomôcť spracovať minulosť a posunúť sa ďalej. Poskytne ti to vnímanie komunity a pripomenie ti, že na tejto ceste nie si sám.

Osobná terapia – rodinné udalosti, ktoré sa udejú počas závislosti, môžu byť veľmi negatívne a veľmi ťažko sa môžu spracovávať. Ak potrebuješ ďalšiu podporu, zváž návštevu psychológa, poradcu alebo osobného kouča. Môžu ti pomôcť adresovať hlavné príčiny negatívnych pocitov alebo správania a tiež ti môžu pomôcť so stanovením hraníc, odpustením a osobnou cestou uzdravovania.

Rodinné poradenstvo – hoci to musí byť ponechané na teba a jedinečnú dynamiku tvojej rodiny, vedz, že ďalšou možnosťou je aj rodinná terapia. Plavba cez zložité vody minulosti môže byť veľmi ťažká na to, aby ju rodiny zvládli samé. Zváž aj rodinnú terapiu, aby pomohla tvojej rodine uzdraviť sa, spracovať minulosť a posunúť sa ďalej s láskou, súcitom, hranicami a porozumením.

Povedať z pozície podpornej osoby uzdravovaniu áno je osobitná cesta. No so správnym pohľadom sa môžeš naučiť, aké užitočné môže byť uzdravovanie v pozícii člena rodiny niekoho, kto sa uzdravuje z vlastnej závislosti.

Na tejto ceste sa nauč súcitu a milosrdnému postoju nie len voči tomu, kto sa uzdravuje, ale aj voči sebe. Buď k sebe trpezlivý a vedz, že aj ty môžeš prekonať negatívny dopad závislosti v tvojom živote.

https://www.soberrecovery.com/recovery/why-family-members-also-need-a-recovery-plan/