Reálny dôvod prečo sami seba sabotujeme

Každý z nás to robí. Či je to cez prejedanie sa, ponocovanie, vynechávanie cvičenia alebo vyhýbanie sa záväzkom – každý z nás je vinný zo sabotovania svojho vlastného napredovania.
Keď svojej mysli alebo telu dáme na vedomie, aby urobili niečo iné, obranný mechanizmus nás odkláňa od toho, aby sme sa vydali týmto smerom. Nazývam to „model prežívania“. Mojím modelom prežívania bolo vyhýbať sa intimite a konfrontácii – z ktorých oboje sú pre rozvoj nevyhnutné. Teraz, keď mám tridsať rokov, musím pretrenovávať moju myseľ i telo, aby na tieto veci reagovali odlišne.

Máš stále ten istý, stále sa objavujúci problém s financiami alebo vo vzťahoch? Najpravdepodobnejšie je, že sabotuješ sám seba. A hoci je to zdanlivo nezámerné, nenechaj sa oklamať – je to veľmi vykalkulované.

Pravdou je, že naše pocity sú tým, čo spôsobuje, že sa „cítime ako doma“. No len preto, že tieto pocity sú v tvojom živote alebo v tvojej mysli prítomné, neznamená to, že si niekde, kde by si mal byť. Vo svojom živote by sme nemali zotrvávať v emocionálnej stagnácii. Preto hoci máš pocit, že si v pasci, môžem ťa uistiť, že to tak nie je.

Čo spôsobuje seba-sabotujúce správanie
Často je to tak, že naše minulé skúsenosti ovplyvňujú naše seba-sabotujúce správanie. Rozvod mojich rodičov a následné interakcie s nimi vytvorili pre moje správanie katalyzátor – nevediac ako ľuďom dôverovať. Celé roky som si úprimne myslela, že som odsúdená svojou vlastnou mysľou a správaním. Nevedela som, ako to zmeniť, pretože som nevedela, prečo sa naďalej správam nevyspytateľne. A potom zasiahla logika.

Prelomenie cyklu

1. Nájdi si terapeuta. Nemôžem to dostatočne zdôrazniť. Keď sabotujeme samých seba, môže si to vyžadovať nezaujatý pohľad, aby nám pomohol previesť nás cez životné udalosti, o ktorých sme ani nevedeli, že nás traumatizujú. To, že som sa raz za mesiac stretávala s terapeutom, mi pomohlo naštartovať úplne nový typ rozhovoru so sebou o mojej minulosti. Nakoniec som si vytvorila moju vlastnú vôľu a znovu som objavila samú seba mimo vzorcov mojej rodiny a mimo návykových cyklov. Zhromažďovať si duševnú kapacitu, aby som si premyslela ako sa veci diali, je veľká výzva, a práve v tomto procese je terapeut neoceniteľný.

2. Spoznaj sa. Neexistuje nijaká rýchla náprava, ktorá by ukončila seba-sabotujúci cyklus. Objavia sa však pozitívne výsledky, ak sa naozaj oddáš tomu, že chceš samému sebe porozumieť. Možno sa to nestane tak rýchlo, ako by si to chcel ty alebo tvoji blízki, ale tvoje uzdravovanie sa nedá urýchliť. Pokiaľ naozaj pracuješ na tom, aby si pochopil to, prečo existovali tvoje minulé myšlienky a pocity, si na správnej ceste. Pokračuj v objavovaní tvojich najhlbších sfér tým, že si budeš písať o svojich úzkostiach a strachoch. Cieľom je tak dobre sa spoznať, že dokážeš predvídať svoje spúšťače a správanie, ktoré bude výsledkom konkrétnych skúseností. Napr. mojimi spúšťačmi je odmietnutie. Bolo také obdobie, v ktorom keď som sa cítila nejakým spôsobom odmietnutá, vrátila som sa späť do obdobia, kedy ma odmietal otec a prešla som do stavu, kedy som mala hrozné záchvaty hnevu. Uvedomila som si, že som sa tak správala, pretože som stále očakávala, že to, ako sa cítim, spôsobuje niekto iný.

3. Buď tým, kým potrebuješ byť. Toto je jeden z najťažších krokov, keď sa učíme ako prestať so sabotovaním seba. Zaplavia ťa spomienky a keď sa to stane, dovoľ, aby s nimi prišli aj pocity. A potom to celé opäť preži, iba tento raz, predstavuj si, čo si potreboval, čo si si prial, aby sa stalo – a buď tým všetkým v danej chvíli sám pre seba. Toto je práca na vnútornom dieťati, o ktorej hovoria odborníci. Rozprávaj sa so svojím vnútorným dieťaťom – s tým, ktoré bolo zanedbávané, opustené alebo sklamané. Hovor to hlasom, ktorý si vtedy potreboval počuť a nechaj tú chvíľu plynúť. Akceptuj to, čo sa stalo nie preto, že by to bolo fér, ale preto, že je čas posunúť sa ďalej. A keď dovolíš, aby minulosť so všetkými jej myšlienkami a pocitmi zaplavila tvoju dušu, nech ju obmýva ako oceán. No tento raz namiesto toho, aby si dovolil, aby opäť prišiel príliv, daj si záväzok, že odteraz budeš sám pre seba dostatočný. Aj vtedy si bol pre seba dostatočný, len si to nevedel, takže nech je to odteraz tak. Máš všetkého dostatok, aby si si vytvoril život, aký chceš, financie, aké chceš, vzťahy aké chceš – všetko, čím sa chceš stať, závisí od teba.

Sladký domov
Akceptovaním udalostí, pocitov, myšlienok a ľudí takých, akí sú, sa oslobodzujeme od toho, aby nás ovládali. Dospieť do tohto bodu je síce dlhá cesta, no každý jeden krok za ten zápas stojí. Onedlho sa zoznámiš so svojím novým ja a to, čo pre teba bolo niekedy nepríjemné, budeš teraz vnímať ako samozrejmé, akoby si v tom bol ako doma.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-real-reason-why-we-self-sabotage/