Ako závislosť narušuje tvoj duchovný rast

Bez ohľadu na to, či to vieš alebo nie, celý svoj život si na duchovnej ceste. Celé roky napreduješ fyzicky, duševne, emocionálne a – aj keď nie si nábožensky založený – aj duchovne. V každom z nás je duch, ktorý sa postupom času vyvíja rôznymi spôsobmi a prežívame určitý typ vnútorného duchovného rozvoja – je to len otázka toho, ako sa na to naladíme.

Tmavý tunel

Keď začneš zneužívať alkohol alebo drogy, aby si zvládal život či vnútornú bolesť, možno si myslíš, že vstupuješ do tunela, ktorý vedie na miesto, kde tvoje problémy viac nebudú existovať. No onedlho si uvedomíš, že buď skončíš späť na mieste, kde si začal alebo sa úplne vrátiš k temnote.

Hoci závislosť môže spôsobovať, že sa v danom momente cítiš bezpečne, prehovára ťa miliónom lží. Namiesto toho, aby si napredoval a bol slobodný, závislosť ťa v skutočnosti drží v tvojej malosti a utrpení, čoho dôsledkom je zakrpatenie tvojho duchovného rastu. Odovzdaním všetkej tvojej moci látke alebo určitému správaniu odstrihuješ svoje spojenie s Vyššou silou. Namiesto toho, aby si sa spoliehal na niečo duchovné, čo by ťa previedlo cez tvoje prekážky či vnútornú bolesť, sa spoliehaš na látku či správanie, ktoré ťa v skutočnosti môže zničiť.

Kráčať smerom k svetlu

Mnohí, ktorí sa dostali zo závislosti vďaka tomu, že sa vydali duchovnou cestou hovoria, že čas, kedy začali zneužívať nedobré veci bol obdobím, kedy sa ich svetlo začalo zahmlievať. Pitie či droga ich mohli na nejaký čas naplniť, no to vnútorné prázdno, ako to mnohí hovoria, bolo skutočne uspokojené iba vtedy, keď našli Vyššiu silu. Tento zdroj duchovnej sily je u každého iný.
Aby si mohol prežívať vnútorný pokoj a naďalej duchovne rásť, musíš si uvedomiť, že závislosť ti nikdy neposkytne nijakú rýchlu nápravu vecí. Jediný spôsob, ako uniknúť pred životnými problémami, je postaviť sa im čelom, čo môže byť cez liečenie, poradenstvo či 12-krokové stretnutia.

Keď duchovne rastieš, žiariš veľmi jasne a vzdávaš sa v živote ľudí, vecí a miest, ktoré ti neslúžia. Kladieš si hlbšie otázky a si presvedčený o tom, že bez ohľadu na to, na čo v živote narazíš, Sila väčšia ako si ty zaistí, že na konci toho všetkého nájdeš svetlo.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-addiction-disrupts-your-spiritual-growth/