Tri kroky k uzdraveniu po emocionálnom zneužívaní

Emocionálne zneužívanie je tragická skutočnosť, ktorá môže zmeniť aj toho najšťastnejšieho človeka na smutný a beznádejný tieň. Je smutné, že sa to deje oveľa častejšie ako si myslíme. Môže ísť o čokoľvek od psychického zneužívania, ktoré spôsobuje úzkosť, depresiu či posttraumatickú stresovú poruchu, až po fyzické zneužívanie, ku ktorému môže dochádzať kedykoľvek počas detstva alebo v dospelosti. Keď človek zažije akúkoľvek traumatickú udalosť, môže byť preňho veľmi ťažké zvládať nevyriešené zranenia bez pomoci. Niektorí ľudia sa utiekajú k alkoholu a drogám kvôli dočasnej úľave od bolestivých pocitov, no toto iba maskuje oveľa väčší problém, s ktorým je potrebné zápasiť.

Tu sú tri kľúčové kroky, ktoré budete musieť urobiť, aby ste primeraným spôsobom riešili emocionálnu núdzu a mohli ste začať proces uzdravovania:

1. Rozpoznajte jadro problému. Keď riešite emócie, ktorých súčasťou je depresia, intenzívny hnev, veľká úzkosť a extrémny strach, dôležité je dostať sa k jadru problému a urobiť potrebné kroky k jeho vyriešeniu. Veľakrát sa stáva, že tí, ktorí v detstve prežívali zneužívanie, majú problém spájať súčasnú bolesť a látkové zneužívanie so starými zraneniami z detstva. To je dôvod, prečo by im mohlo pomôcť poradenstvo, 12-krokové skupiny či ústavná liečba, kde im môžu pomôcť rozpoznať, spracovať a vysporiadať sa s týmito hlboko zakorenenými otázkami.

2. Prevezmite zodpovednosť. Mnohí z nás prežili v živote niečo traumatizujúce a negatívne emócie, ktoré sa s týmito skúsenosťami spájajú, sú pochopiteľné. No v živote človeka, ktorý tieto zložité pocity prežíva, musí nastať obdobie, kedy prevezme zodpovednosť za svoje vlastné uzdravovanie. Tento proces vnútornej nápravy začína vtedy, keď sa dotyčný vedome rozhodne, že už ďalej nezostane uzamknutý vo svojom vlastnom väzení negatívnych emócií.

3. Napomôžte emocionálnemu uzdraveniu. Pre liečbu emocionálneho zneužívania existujú rôzne terapeutické postupy. Ak riešite emocionálne problémy a problémy súvisiace s látkovým zneužívaním, najprv budete musieť riešiť svoju závislosť. Ak by ste zostávali pod vplyvom látok, bolo by oveľa zložitejšie riešiť svoje staré zranenia. Keď sa vám podarí naštartovať uzdravovanie zo závislosti, môžete sa začať zaujímať o najpopulárnejšie spôsoby terapie, ktoré vám môžu vo vašom uzdravovaní pomôcť:

• Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Táto terapia je známa pre svoje kognitívne (poznávacie) aspekty riešenia traumy, keďže sa zameriava na vaše myšlienky a pocity súvisiace so skúsenosťami z minulosti. Jej cieľom je eliminovať negatívne emócie a nahradiť ich pozitívnym nastavením mysle.

• Somatická terapia: Kvôli holistickejšiemu prístupu môže byť dôležité podstúpiť terapiu, ktorá sa zameriava na fyziologické dopady traumy. Somatická terapia funguje tak, že pomáha telu rozpoznať a uvoľniť potlačenú energiu, ktorá sa v tele nahromadila od obdobia, kedy došlo k traume. Na rozdiel od KBT sa táto terapia nezameriava tak veľmi na kognitívne (rozpoznávacie) reakcie dotyčného, ale na to, ako na túto traumu reagovalo telo (obzvlášť nervový systém). Tento druh terapie umožňuje telu uzdraviť sa zabezpečením fyziologického uvoľnenia zablokovanej energie, takže sa dotyčný potom cíti fyzicky oslobodený.

• Technika na získanie emocionálnej slobody: Toto je psychologická akupresúrna technika, ktorá pomáha tým, čo prežili traumu, aby sa odlúčili od starých zranení a mohli sa tak uzdraviť. Známa je aj ako „klepanie“ a zahŕňa doslova klepanie na niektoré oblasti v tele, pričom sa nahlas opakujú pozitívne afirmácie (utvrdenia). V súčasnosti túto techniku používa veľa terapeutov po celom svete a neustále si získava viac popularity.

Niekedy môže takáto dráma veľmi zasiahnuť vaše emocionálne zdravie a ovplyvniť celý váš život, zanechajúc niektorých z nás v hlbinách závislosti, kde hľadáme dočasnú úľavu. Vyššie uvedené možnosti terapie predstavujú len niekoľko z mnohých ciest, ktoré môžete objavovať, aby ste sa uzdravili z emocionálneho zneužívania. Hoci sa to ľahšie povie než urobí, jeden skutočný spôsob ako sa dostať z tejto situácie a nájsť pravú emocionálnu slobodu sa spája s rozhodnutím požiadať o pomoc – a existuje množstvo odborníkov, ktorí vám na tejto ceste pomôžu.

https://www.soberrecovery.com/addiction/3-steps-to-heal-from-emotional-abuse/