Úloha rodiny v uzdravovaní zo závislosti

Keď niekto v rodine zápasí so závislosťou od drog alebo alkoholu, je tým ovplyvnený každý člen rodiny. Ak tvoj blízky uviazol v cykle látkového zneužívania a závislosti, možno sa cítiš bezmocný alebo si na neho dokonca nahnevaný. Tieto pocity sú normálne. Závislosť sa často nazýva „rodinná choroba“. Našťastie ak sa do uzdravovania zapojí celá rodina, môže to mať na ich blízkeho veľmi pozitívny dopad. Je niekoľko spôsobov ako mu môžete pomôcť a patrí medzi ne účasť na podporných skupinách, vyhľadávanie spoločenskej podpory a pochopenie prevencie recidívy.

Rodinná terapia

Navštevovanie rodinnej terapie s vaším blízkym mu môže pomôcť v mnohých ohľadoch. Výskumy ukazujú, že liečebné programy, ktoré do liečby zahŕňajú celú rodiny, majú oveľa vyššiu úspešnosť než iné programy. Závislosť môže rodinu zničiť a spôsobiť trhliny vo vzťahoch, no rodinná terapia posilňuje komunikáciu medzi členmi rodiny a pomáha naprávať škody a obnovovať zdravé fungovanie v rodine. Terapia tiež pomáha členom rodiny získať lepšie porozumenie závislosti ako chronickej poruche mozgu so sklonmi k recidíve. Tento poznatok môže pomôcť členom rodiny v ich snahe zistiť, ako byť čo najlepšou podporou pre svojho uzdravujúceho sa závislého člena rodiny.

Spoločenská podpora

Dobrá spoločenská podpora je počas prvých štádií uzdravovania nevyhnutná. Sieť priateľov a blízkych pomáha minimalizovať pocity izolácie a frustrácie, ktoré sú v tomto zložitom období bežné. Môžeš sa stať dôležitou súčasťou podporného systému pre svojho uzdravujúceho sa blízkeho. Snaž sa s ním udržiavať otvorenú komunikáciu; ak bol váš vzťah v dôsledku závislosti narušený, spoliehaj sa na komunikačné techniky, ktoré si sa naučil počas rodinnej terapie a ktoré odstránia napätia a podporia otvorený a úprimný dialóg. Tráv čas so svojím blízkym robením aktivít, ktoré podporujú jeho uzdravovanie a vyplnia mu čas.

Prevencia recidívy

Je dôležité mať na pamäti, že naše očakávania v súvislosti s uzdravovaním musia byť reálne. Závislosť je chronický stav a je vysoká možnosť, že môže dôjsť k recidíve. Percento recidívy sa pohybuje v rozmedzí od 40 – 60 percent. Recidíva neznamená, že tvoj blízky zlyhal alebo že sa mu nikdy nepodarí prekonať závislosť. Znamená to, že potrebuje viac času, aby si upevnil svoje zručnosti a naučil sa, ako zvládať spúšťače a nutkanie. Môžeš mu pomôcť v odvrátení potenciálnej recidívy, keď si budeš vedomý jej varovných signálov, ktoré zahŕňajú:

  • to, keď tvoj blízky prestane chodiť na 12-krokové stretnutia alebo do podpornej skupiny
  • to, keď začne tráviť čas s ľuďmi, s ktorými predtým pil/užíval
  • to, keď bude zápasiť so stresom alebo bolestivými emóciami, ktoré by ho mohli viesť k „samoliečbe“ pitím/užívaním
  • to, keď bude reagovať defenzívne, ak mu pripomenieš akékoľvek zmeny v jeho postoji alebo správaní.

Členovia rodiny môžu hrať významnú úlohu v uzdravovaní svojich blízkych. Počiatočné štádiá uzdravovania zo závislosti predstavujú veľkú výzvu, ale svojou láskou a podporou mu môžeš pomôcť zvládnuť aj tie najťažšie dni.

The Role of Family Therapy in Addiction Recovery