Uzdravovanie sa zo závislosti

Rodiny, kde je niekto závislý a ide sa liečiť, môžu mylne predpokladať, že všetky problémy súvisiace s návykovým správaním sa po ukončení liečebného programu urovnajú. Sú presvedčení, že keďže je teraz závislosť pod kontrolou, môžu na ňu zabudnúť a pustiť sa do ďalších vecí. Keď sa však závislý vráti do svojho rodinného prostredia, musí sa zaoberať vzťahmi, ktoré prispievali k jeho návykovému správaniu. Počas jeho závislosti museli jeho najbližší čeliť širokej škále emócií – od hnevu po bezmocnosť, strach, frustrovanosť, vzdor, sklamanie atď. Bude potrebné vrátiť sa ku každému z týchto pocitov. Je to nevyhnutné, aby sa doma vytvorilo prostredie, kde je zotavovanie zo závislosti možné.

Potrebujú sa riešiť problémy, ktoré prispievali k dysfunkcii v rodine. Ak by bol závislý po návrate z liečenia odstrčený, jeho šanca na uzdravenie by sa výrazne znížila. Členovia rodiny sa musia naučiť, aká je ich rola v liečbe a uzdravovaní závislého. Je dôležité, aby si bol každý z nich vedomý, ako môžu tento proces ovplyvniť. Musia byť ochotní meniť svoje vlastné správanie. Keď sa o to budú pokúšať, uvedomia si, že je to pre nich skutočná výzva. V mnohých prípadoch im v tom veľmi pomôže poradenstvo a terapia. Keď rodina začne fungovať zdravým spôsobom, závislý oveľa ľahšie dosiahne svoje ciele v uzdravovaní.

Výskumy potvrdzujú, že do procesu uzdravovania musí byť zapojená celá rodina. Keď sa to stane, percento tých, čo sa prestanú liečiť zo závislosti, sa výrazne zníži. Takisto to vyústi do oveľa väčšej šance na pozitívne dlhodobé výsledky. Rodinná terapia je často veľmi efektívna. Rodiny by mali spolupracovať na tom, aby sa z nich stala zjednotená fungujúca jednotka, v ktorej sa každý usiluje pracovať na tom, aby pomáhal svojmu členovi rodiny trpiacemu v dôsledku látkového zneužívania.

Je veľmi veľa vecí, akými môžu rodiny asistovať niekomu, kto sa uzdravuje z látkového zneužívania. Mali by sa v tejto oblasti čo najviac vzdelávať. Je dôležité, aby sa vyhýbali posudzovaniu, obviňovaniu a nadávkam. Každý by si mal uvedomiť, že toto je pre všetkých veľmi zložité obdobie. Rodina si potrebuje uvedomiť, že ich život sa zmení. Starý štýl života zapríčinil látkové zneužívanie a to je potrebné zmeniť. Je to čas, kedy sa členovia rodiny potrebujú nanovo poznávať a snažiť sa spoločne tráviť čas pri veciach, ktoré ich budú tešiť. Drogy a alkohol, ktoré predtým používali na uvoľnenie a relax, sú teraz mimo hry.

Keď sa niekto snaží prestať s návykovým správaním, je to dlhodobý proces. Mnohí, ktorí sú roky triezvi, vedia, že tento proces je jednou z najdôležitejších ciest v ich živote. Je to pre nich oveľa ľahšie, keď ich na tejto ceste sprevádza celá rodina. Keď členovia rodiny poznajú svoju rolu, môžu svojmu blízkemu závislému veľmi pomáhať na jeho ceste triezvosti. Toto navždy zmení situáciu, ktorá predtým látkové zneužívanie umožňovala.

https://alorecovery.com/importance-family-recovering-addiction/