Závislosť od tabaku a nikotínu

Tabak je jednou z najviac zneužívaných látok na svete. Je vysoko návykový. Centrá pre kontrolu chorôb a prevenciu odhadujú, že tabak spôsobuje ročne 6 miliónov úmrtí. Z toho vyplýva, že tabak je hlavnou príčinou úmrtí, ktorým je možné predísť. Hlavnou návykovou látkou v tabaku je nikotín. Keď sa dostane do krvi alebo je do tela inhalovaný, spôsobuje príval adrenalínu. Taktiež zapríčiňuje nárast dopamínu. Niekedy sa to označuje ako mozgová chemická látka „šťastia“. Dopamín stimuluje oblasť mozgu spojenú s prežívaním pôžitku a odmeny. Podobne ako akákoľvek iná droga aj užívanie tabaku môže časom spôsobiť fyzickú a psychickú závislosť. To platí aj pre iné formy tabaku, akými je žuvací tabak. V roku 2011 uviedlo asi 70 percent všetkých dospelých fajčiarov, že chcú s fajčením prestať.

Aké sú príznaky závislosti od tabaku a nikotínu?

Závislosť od tabaku sa skrýva ťažšie než iné závislosti. Je to najmä preto, lebo tabak je legálny, ľahko sa dá zabezpečiť a môže byť konzumovaný na verejnosti. Niektorí ľudia môžu fajčiť spoločensky alebo príležitostne, no iní sa stanú závislí. Závislosť môže byť prítomná, ak dotyčný:

  • nedokáže prestať fajčiť alebo žuvať aj napriek snahám prestať s tým
  • keď sa snaží prestať, má abstinenčné príznaky (trasú sa mu ruky, potí sa, je podráždený alebo má zrýchlený tep)
  • musí fajčiť alebo žuvať po každom jedle alebo po dlhých obdobiach bez užívania, napr. po návšteve kina alebo pracovnom stretnutí
  • potrebuje tabakové výrobky, aby sa cítil „normálne“ alebo sa k nim „utieka“ v obdobiach stresu
  • vzdáva sa aktivít alebo nenavštevuje akcie, kde nie je fajčenie dovolené
  • pokračuje vo fajčení aj napriek zdravotným problémom

Aká je liečba závislosti od tabaku a nikotínu?

Je veľa dostupných druhov liečby, no zvládnuť túto závislosť môže byť veľmi ťažké. Mnohí fajčiari zistili, že aj aj doznení cravingov (baženia) môže viesť k recidíve samotný rituál fajčenia. Pre tých, čo zápasia so závislosťou od tabaku, je niekoľko rôznych možností liečby:

Náplaste

Náplasť je známa ako náhradná nikotínová terapia. Je to malá „nálepka“, ktorú si nalepíš na rameno alebo chrbát. Do tela sa z nej uvoľňujú nízke dávky nikotínu. To pomáha telu postupne si od neho odvykať.

Nikotínové žuvačky

Ďalšia forma náhradnej nikotínovej terapie – nikotínová žuvačka – môže pomôcť ľuďom, ktorí  potrebujú orálnu fixáciu fajčenia či žuvania. Je to bežné, keďže ľudia, ktorí prestávajú fajčiť, môžu mať nutkanie dať si niečo do úst. Žuvačka takisto uvoľňuje nízke dávky nikotínu, ktoré ti pomôžu zvládnuť cravingy.

Sprej alebo inhalátor

Nikotínové spreje a inhalátory môžu pomôcť poskytovaním nízkych dávok nikotínu bez užitia tabaku. Tieto sa dajú bežne kúpiť a sú dostupné. Sprej sa inhaluje, čím posiela do pľúc nikotín.

Lieky

Niektorí lekári odporúčajú pre pomoc so závislosťou od tabaku užívanie liekov. Určité antidepresíva alebo lieky na vysoký krvný tlak môžu pomôcť zvládnuť cravingy. Jeden liek, ktorý sa bežne používa, je varenicline (Chantix). Niektorí lekári predpisujú bupropion (Wellbutrin). Toto je antidepresant, ktorý sa používa „na nesprávny účel“, keďže môže znížiť tvoju chuť fajčiť.

„Na nesprávny účel“ znamená, že liek, ktorý je schválený za určitým účelom, sa používa na odlišný účel, pre ktorý schválený nebol. No lekár môže aj napriek tomu na tento účel daný liek použiť. Je to preto, lebo Centrum pre hodnotenie liečiv reguluje testovanie a schvaľovanie liekov, ale nie to, ako lekári lieky používajú na liečbu svojich pacientov. Takže lekár môže predpísať liek podľa toho, čo si myslí, že je najlepšie pre liečbu svojho pacienta.

Psychologická a behaviorálna liečba

Niektorí ľudia užívajúci tabak majú najlepší úspech s nasledujúcimi metódami: terapia hypnózou, kognitívno-behaviorálna terapia, neuro-linguistické naprogramovanie. Tieto metódy pomáhajú užívateľovi zmeniť svoje myslenie v súvislosti so závislosťou. Pracujú na pozmenení pocitov či správania, ktoré si tvoj mozog spája s užívaním tabaku. Liečba závislosti od tabaku si vyžaduje kombináciu týchto spôsobov. Pamätaj, že to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u druhého. Mal by si hovoriť so svojím lekárom o tom, ktoré druhy liečby by si mal vyskúšať.

Aké sú vyhliadky pre liečbu závislosti od tabaku a nikotínu?

Závislosť od tabaku sa dá pomocou správnej liečby zvládnuť. Je podobná iným závislostiam v tom, že v skutočnosti sa nedá naozaj vyliečiť. Inými slovami – je to niečo, čo budeš musieť riešiť do konca svojho života. Pri užívateľoch tabaku je vysoké percento recidívy. Odhaduje sa, že asi 75 percent ľudí, ktorí prestanú fajčiť, zrecidivujú počas prvých šiestich mesiacov. Predísť budúcej recidíve sa dá dlhším obdobím liečby alebo zmenou v prístupe. Výskumy tiež ukazujú, že zvýšiť šance na úspech môže aj zmena návykov životného štýlu, ako je vyhýbanie sa situáciám, kde budú iní užívatelia tabaku alebo uplatnenie pozitívnych druhov správania (ako je cvičenie) vtedy, keď dotyčný začne pociťovať cravingy.

Ako zvládnuť recidívu fajčenia

Závislosť od tabaku môže mať bez liečby fatálne následky. Užívanie tabaku môže spôsobiť rakovinu pľúc, hrdla a úst, ochorenie srdca, mozgovú príhodu, chronické ochorenie pľúc ako je emfyzém a bronchitída. Ktorákoľvek z týchto chorôb môže byť fatálna. Prestať fajčiť či užívať tabak môže značne znížiť riziko úmrtia v dôsledku týchto chorôb. Aj vtedy, keď je už choroba diagnostikovaná, môže ukončenie užívania tabaku zlepšiť výsledky liečby.

Zdroje pre liečbu závislosti od tabaku a nikotínu

Pre jednotlivcov so závislosťou od tabaku je veľa dostupných zdrojov. Informácie o závislosti od tabaku a možných liečebných postupoch môžu poskytnúť aj nasledujúce organizácie: Anonymní užívatelia nikotínu, Národný inštitút pre zneužívanie drog, Administratíva služieb pre zneužívanie látok a duševné zdravie, DrugFree.org, Smokefree.gov.

https://www.healthline.com/health/addiction/tobacco#resources