04 sep
  • By ZBZ Admin
  • Cause in

Závislý je najviac zraniteľný hneď po liečbe

Uzdravovanie sa zo závislosti je jedna z najťažších skúseností, ktorú človek môže zažiť a, nanešťastie, tento zápas sa po liečbe neskončí. Národný inštitút drogového zneužívania uvádza, že 40-60 percent drogovo závislých recidivuje hneď po liečbe.

V prevratnej štúdii realizovanej Icahn School of Medicine v Mount Sinai výskumníci používali elektroencefalografiu (EEG), aby rozpoznali konkrétne časové obdobie, kedy sú závislí od kokaínu najzraniteľnejší voči recidíve. V priebehu piatich rokov sa ukázalo, že najintenzívnejšie obdobie baženia po nezákonných drogách sa obyčajne objavuje hneď po ukončení liečby.

Ďalšie zistenia z tejto štúdie ukazujú, že závislí sú najviac náchylní na recidívu od druhého dňa po jeden mesiac abstinencie a že najväčšie riziko recidívy hrozí v období od jedného do šiestich mesiacov. Takisto sa zistilo, že pri recidíve zohráva veľkú rolu naučené správanie či zvyky, ktoré sa spájali s bývalým užívaním.

Toto je dôležitá štúdia, v ktorej výskumníci používali objektívne, konkrétne a merateľné metódy namiesto prieskumov, založených iba na vyjadreniach ľudí, aby lepšie porozumeli recidíve u závislých.

Čo to znamená?
Výsledky tejto štúdie ukazujú, že ľudia zápasiaci so závislosťou, sú prepúšťaní z liečebných programov v čase, kedy potrebujú najväčšiu podporu – a to by malo spustiť výstražný alarm v komunite závislých.

Národný inštitút pre drogové zneužívanie (NIDA) podporuje koncept, že pre prevenciu recidívy je nevyhnutné dlhodobé následné doliečovanie. Uvádza: „Zostať v liečbe adekvátny čas je rozhodujúce … U väčšiny pacientov sa pre dosiahnutie konečného cieľa trvalej abstinencie a uzdravovania vyžadujú dlhodobé alebo opakované epizódy liečebnej starostlivosti a uzdravovania.“
To, čo tento výskum ukázal, môže pozmeniť agendu poliečebných programov, keďže sa ukazuje, že personalizované liečebné stratégie sú viac a viac nevyhnutné okamžite po ukončení pobytu v liečebni.

Nižšie je iba niekoľko elementov, ktoré môže dotyčný použiť na udržanie triezveho životného štýlu po liečbe.

Poradenstvo
Kvalifikovaný terapeut poskytuje nestranný podporný systém, ktorý môže pomáhať závislým naučiť sa zručnosti pri zvládaní ich nového triezveho životného štýlu. Pre mnohých to môže byť prvý raz za mnohé roky, čo čelia každodennému životu bez užívania drog či alkoholu. Pravidelné a dôsledné stretnutia s odborne vyškoleným poradcom pre závislosti sú nepostrádateľnou cestou k úspechu.

Nemať čas na nudu
Nuda je nepriateľom triezvosti. Keď sa v každodennom živote závislý už viac netočí okolo drog a keď jeho každodenné aktivity nie sú viac limitované látkovým zneužívaním, mnohí z nich sa stratia a môžu zrecidivovať. Závislí potrebujú každodenný štruktúrovaný životný štýl a jasné zameranie na ciele a dosiahnuteľné úspechy. Práca, cvičenie, meditácia a iné každodenné aktivity sú potrebné preto, aby boli myseľ aj telo zamestnané zdravými, produktívnymi aktivitami.

Podporné skupiny
Anonymní narkomani, Anonymní alkoholici a podobné organizácie poskytujú stretnutia s inými, ktorí pracujú na tom, aby svoju závislosť porazili. Táto podpora je obyčajne anonymná a umožňuje dotyčnému, aby mal interakciu s ostatnými uzdravujúcimi sa, aby sa od nich učil a zapájal sa do vzájomnej podpory. Poskytuje pokračujúci zdroj podpory vo všetkých štádiách uzdravovacieho procesu. Povzbudenie prijímané z týchto stretnutí je dôležitou súčasťou udržiavania triezvosti.

Priatelia a príbuzní
Úloha rodiny a priateľov v udržiavaní triezvosti by sa nemala podceňovať. Títo jednotlivci však musia byť ľuďmi, ktorí podporujú uzdravovanie závislého a nie tí, ktorí ho budú v tomto procese brzdiť.

https://www.soberrecovery.com/recovery/new-study-pinpoints-most-vulnerable-time-for-relapse/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_438344/