Deväť faktov o závislosti, ktorým ľudia obyčajne nerozumejú

V súvislosti s poruchou užívania látok, liečbou a uzdravovaním existuje veľká stigma a nepochopenie, no nikdy by si nemal dovoliť, aby spoločenský úsudok stál v ceste tomu, aby tvoje dieťa dostalo pomoc, ktorú potrebuje a ktorú si zaslúži. Tu je 9 faktov, ktoré je potrebné vedieť, aby si bol lepšie pripravený pomôcť svojmu dieťaťu.

Prvý: Užívanie látok mení mozog, čo môže spôsobiť, že užívanie drog bude kompulzívne.
Dospievajúci môže začať brať drogy príležitostne alebo mu môže lekár predpísať lieky. Po čase pokračujúce užívanie pozmení mozog tak, že bude kompulzívne drogy vyhľadávať aj napriek negatívnym dôsledkom. V prípade opiátov sa môže človeku zo začiatku páčiť pocit eufórie, no čoskoro bude túto drogu potrebovať iba nato, aby sa cítil „normálne“ a nebolo mu zle z abstinenčných príznakov.

Druhý: Očakávať, že s tým tvoje dieťa „iba prestane“ bez akejkoľvek pomoci je nereálne.
Zmeniť správanie u niekoho, kto užíva drogy, je dlhodobý proces. Na začiatku si tvoje dieťa nemusí myslieť, že má problém. Neskôr si môže uvedomovať, že problém má, no nebude vedieť, čo s tým. Následne potrebuje zistiť ako to riešiť a podniknúť kroky správnym smerom vrátane odbornej pomoci, zmeny priateľov, učenia sa zručností na odmietnutie drog a oveľa viac.

Tretí: Včasná intervencia je efektívnejšia ako čakať, kým „padne na dno“.
Keďže zmena správania je proces, namiesto toho, aby tvoje dieťa padlo na najhlbšie dno, je dôležité pomôcť mu okamžite. A je to oveľa ľahšie, keď ešte chodí do školy alebo do práce, má sociálnu podporu a zaujíma sa o šport alebo má iné koníčky. Inými slovami – kým má štruktúru, ciele a sociálne spojenie – čo je oporou pre dobrý výsledok.

Štvrtý: Tvoje dieťa môže mať voči liečeniu rozporuplný postoj a aj napriek tomu môže byť liečba efektívna.
Kým niektoré deti budú možnosť liečby vítať, väčšina z nich nebude mať jednoznačný postoj. Štúdie ukazujú, že tí, ktorí začnú liečbu ako dôsledok láskavého nátlaku, to zvládajú lepšie bez ohľadu na počiatočný dôvod, prečo liečbu začali.

Piaty: Recidíva je bežná a predstavuje príležitosť pre ďalšie učenie.
Recidíva neznamená, že liečba nefunguje. Podobne ako pri všetkých chronických ochoreniach, veľa ľudí zrecidivuje aj viackrát, kým sa im podarí udržať si dlhodobé uzdravovanie. K recidíve môže dôjsť jednak vtedy, keď to človek pomerne dobre zvláda aj vtedy, keď s tým bojuje a môže slúžiť ako príležitosť naučiť sa, čo ju spúšťa – a nájsť spôsoby, ako tomu v budúcnosti predísť.

Šiesty: Pozitívne správanie a komunikačné zručnosti sú efektívnejšie ako trest.
Závislosť je choroba mozgu a vyžaduje si podporu zo strany rodiny podobne, ako je to pri iných chronických chorobách. Zahanbovanie, odstup či trest má často opačný účinok a deti sa ešte viac ponárajú do rizikového užívania a izolácie. To, čo funguje, je podporovanie pozitívneho správania, hľadanie zdravých aktivít, ktoré konkurujú užívaniu a tiež precítenie prirodzených dôsledkov užívania. Spolu s empatiou a súcitom je tento prístup vedecky potvrdený ako pomoc pre rodičov pri zmene užívania látok u ich dieťaťa.

Siedmy: Nájsť efektívny prístup k liečbe môže znamenať robiť prieskum u rôznych lekárov alebo rôznych liečebných programov skôr, než sa podarí nájsť ten správny.
Najlepšie programy poskytujú tvojmu dieťaťu skríning a jeho hĺbkové zhodnotenie odborníkmi na závislosť a duševné zdravie. Pripravia mu individuálny liečebný plán a kombinované metódy pre konkrétne potreby tvojho dieťaťa. Nenechaj sa odradiť, ak prvý program, ktorý skúmaš, nie je ten správny – hľadaj ďalšie možnosti.

Ôsmy: Liečba pomocou medikamentov a poradenstva je preferovaný spôsob liečby pri závislosti od heroínu a iných opiátov.
Brať lieky pri závislosti od opiátov je ako brať lieky pri akejkoľvek inej chronickej chorobe ako je napr. cukrovka či astma. Početné štúdie ukazujú, že lieky môžu znížiť baženie, recidívy a predávkovanie, ak sa užívajú podľa predpisu.

Deviaty: Veľa ľudí, ktorí zápasia s užívaním látok, si vyžaduje dlhodobú či opakovanú liečbu.
Keďže problém s užívaním drog môže zahŕňať recidívy, absolvovanie jednorazovej liečby nemusí byť dostatočné nato, aby tvoje dieťa prestalo brať drogy. Každá liečba mu umožňuje abstinovať ďalšie obdobie a zároveň sa učiť nové zručnosti ako to zvládať. No môže to trvať nejaký čas. Zoznám sa s rôznymi možnosťami liečby, aby si pre svoje dieťa vybral tú najlepšiu cestu pre jeho uzdravovanie.

https://drugfree.org/parent-blog/9-facts-about-addiction-people-usually-get-wrong/?utm_source=email&utm_medium=PARENT&utm_campaign=9-facts