Znaky, že vaše dieťa by mohlo byť závislé od obrazovky

V tomto technologickom veku nie je neobyčajné vidieť drobcov s tabletami, ktoré sú takmer rovnako veľké ako ony. A hoci mentalitu „nech začnú v mladosti“ kritizujú pediatrickí odborníci aj bádatelia, stovky dostupných aplikácií pre deti mladšie ako päť rokov potvrdzujú, že rodičia ani vývojári aplikácií týmto upozorneniam nevenujú žiadnu pozornosť. Keďže sú rýchlym a ľahkým zdrojom zábavy a niektoré dokonca dokážu vyučovať motorickým zručnostiam a koordinácii ruka-oko, je pochopiteľné, prečo ich rodičia akceptujú alebo sa na ne dokonca spoliehajú. No toto vystavenie malých detí obrazovkám vrátane videohier, televízorov, počítačov a tabletov môže byť zodpovedné za nový trend závislosti na obzore – závislosti od obrazoviek.

Hoci v minulosti rodičia brali túto možnosť do úvahy tým, že sa pýtali: „koľko času pri obrazovke je príliš veľa?“, ukazuje sa, že sa pýtali nesprávnu otázku. Podľa nového výskumu, publikovaného v časopise Psychológia populárnej kultúry médií, je práve to, „ako deti používajú tieto zariadenia a nie koľko času pri nich strávia, najsilnejším prediktorom emocionálnych či sociálnych problémov spojených so závislosťou od obrazovky“. Je zrejmé, že v skutočnosti nie je podstatné, či vaše dieťa trávi pri obrazovke jednu alebo päť hodín – hoci 5 by sme určite neodporúčali. Nová štúdia ukázala, že ide o oveľa viac než o počty hodín. To, čo je najpodstatnejšie je, či používanie obrazovky spôsobuje problémy v iných oblastiach života alebo sa stalo všetko pohlcujúcou aktivitou. Takže ako presne sa dá povedať, či je vaše dieťa od obrazoviek závislé? Hľadajte ktorýkoľvek z týchto varovných signálov – „ak čas pri obrazovke narúša každodenné aktivity, spôsobuje konflikty dieťaťu či rodine alebo je jedinou aktivitou, z ktorej má dieťa radosť.“

Ak je u vášho dieťaťa zrejmý ktorýkoľvek z týchto znakov, môže byť čas zakročiť, keďže závislosť od obrazovky sa spája s problémami vo vzťahoch, správaní a emóciách. Dobrá správa je, že pokiaľ vaše dieťa nepreukazuje nijakú z týchto známok závislosti, najpravdepodobnejšie je v poriadku  nechať ho hodiny sa zabávať hrami na vašom iPade.

http://www.independent.co.uk/life-style/child-screens-addiction-signs-symptoms-health-study-a8087851.html