10 charakteristických čŕt ľudí, ktorí nie sú bezpeční, spoľahliví, dôveryhodní …

Ako nájsť bezpečný vzťah a vyhnúť sa takému, ktorý bezpečný nie je

Nadviazali ste niekedy vzťah s niekým, aby ste po niekoľkých týždňoch, mesiacoch či dokonca rokoch zistili, že tento človek nie je taký, za akého ste ho pokladali? Možno ešte horšie je uvedomenie si toho, že je presne taký, ako boli všetci ostatní, s ktorými ste chodili a znovu ste sa ocitli v rovnako nenapĺňajúcom vzťahovom vzorci. Ak ste citlivý človek, ste obzvlášť zraniteľný na to, aby ste nadviazali nebezpečný vzťah, pretože máte vo svojej podstate sklony dôverovať, byť otvorený, úprimný a súcitný. Mnohí ľudia to nanešťastie budú využívať a zanechajú vás vyčerpaného, zraneného a zradeného. Riešením nie je snažiť sa ich zmeniť či dokonca meniť seba, ale rozpoznať rozdiel medzi bezpečným a „nie bezpečným“ človekom.

V knihe Bezpeční ľudia autori Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend uvádzajú osobnostné črty a črty správania bezpečných aj nie bezpečných ľudí. Poznanie rozdielu medzi nimi znamená, že môžete vstúpiť do vzťahu s ľuďmi, ktorí sú pre vás dobrí a vyhnúť sa tým, ktorí takí nie sú. Bez tohto poznania je veľmi ľahké nechať sa oklamať sľubmi o šťastnej budúcnosti či uisteniami o dôvere a vernosti, hoci by sa jednalo o úprimne milého človeka, ktorý má jednoducho problémy sám so sebou. Len preto, že je niekto milý, neznamená to, že z neho bude dobrý partner. V bezpečí vás a vaše vzťahy pomôže udržať to, keď rozpoznáte nasledujúce črty.

• Nie bezpeční ľudia si neradi priznávajú svoje slabosti. Pre vzťah je nevyhnutné, aby bol človek otvorený a zraniteľný. Niekedy sa títo ľudia snažia zakrývať svoje slabosti tým, že sa zamerajú na tie vaše. Zhadzovať vás je pre nich ľahký spôsob ako seba vidieť v lepšom svetle. Ak ste práve vy ten, čo má problémy, potom sa oni môžu cítiť ako tí lepší.

• Nie bezpeční ľudia sú založení nábožensky, nie duchovne. Ľudia sa zapájajú do náboženských skupín z rôznych dôvodov, no ak sa toho niekto pridŕža preto, aby sa vyhýbal riešeniu vlastných problémov, nikdy sa nenaučí, čo potrebuje so sebou urobiť.

• Nie bezpeční ľudia majú obranné postoje. Sebaistý človek je vždy otvorený pre spätnú väzbu, znepokojivé vyjadrenia a kritiku a to najmä zo strany ľudí, ktorí ho majú radi. Ak niekoho konfrontujete s tým, čo vás znepokojuje a on sa nahnevá, nie je schopný vás vypočuť a nie je ochotný prevziať zodpovednosť za svoje činy.

• Nie bezpeční ľudia sú samospravodliví a nie sú pokorní. Vidia sa ako takí, ktorí každého prevyšujú a odmietajú vidieť svoje vlastné negatívne kvality; často to robia tak, že svoje vlastné nedostatky a neistoty premietajú na iných.

• Nie bezpeční ľudia sa ospravedlnia, avšak svoje správanie nezmenia. Bežným vzorcom v takýchto vzťahoch je, že dotyčný vyjadrí ľútosť, ospravedlnenie a sľub, že sa zmení. No tieto ospravedlnenia a sľuby musia byť podporené reálnou zmenou v správaní. Bezpeční ľudia to urobia nie preto, lebo majú pocit, že musia, ale preto, lebo si skutočne chcú pomôcť a chcú pomôcť aj tomu druhému.

• Nie bezpeční ľudia sa vyhýbajú tomu, aby riešili svoje vlastné problémy. Je pre nich oveľa ľahšie viniť za ne iných než si priznať, že majú problém či urobiť kroky k jeho riešeniu. Okrem toho keď sú vyrušení, správajú sa k druhým bez empatie, vinu hádžu na nich a často druhým neodpustia ich previnenia.

• Nie bezpeční ľudia vám budú lichotiť namiesto toho, aby sa s vami rozprávali. Niekto, komu na vás skutočne záleží, vám povie o tom, čo ho na vás znepokojuje a bude k vám úprimný. Niekto, kto vám hovorí len o vašich dobrých stránkach chce, aby ste ho stále mali radi.

• Nie bezpeční ľudia vyžadujú dôveru namiesto toho, aby si ju zaslúžili. Dôvera sa dá získať iba časom. Rastie, keď prežívame konzistentné láskyplné správanie. Nie bezpeční ľudia často veria, že by ste im mali veriť okamžite a ak to tak nie je, správajú sa ako zranení či defenzívni. No dôveru si človek musí získať.

• Nie bezpeční ľudia klamú. Každý občas povie nepravdu, no nie bezpeční ľudia vnímajú podvod ako efektívny spôsob zvládania problémov. Bezpeční ľudia si priznajú aj to, že klamú a pracujú na tom, aby boli viac úprimní.

• Nie bezpeční ľudia nenapredujú. Každý z nás má veci, ktoré na sebe potrebuje zlepšiť alebo správanie, ktoré bráni nášmu osobnému zdraviu a bezpeční ľudia sa usilujú učiť a napredovať. Obviňovanie druhých, defenzívne reakcie a neschopnosť meniť sa bráni osobnému rastu a celý život udržiava dotyčného na rovnakej emocionálnej úrovni bez toho, aby sa menil pre svoj vlastný úžitok či pre úžitok toho druhého.

Každá z týchto charakteristík predstavuje riziko bez ohľadu na to, či ide o romantický, priateľský, rodinný či kolegiálny vzťah. Nikto nie je dokonalý a zmena si vyžaduje čas. No ak vidíte, že niekto nechce počúvať vaše znepokojenia a zaujíma defenzívny postoj alebo ho to nahnevá, obviňuje vás zo svojho správania a neprejavuje znaky toho, že sa chce skutočne zmeniť, musíte si dávať pozor a možno si nájsť niekoho iného, kto bude bezpečným človekom vo všeobecnosti a rovnako bezpečným aj pre vás.

https://www.psychologytoday.com/…/the-top-10-traits-unsafe-…