10 vecí o závislosti, ktorým „normíci“ nerozumejú

Na poli závislostí a v uzdravujúcich sa komunitách existuje pomenovanie pre tých, ktorí dokážu normálne piť a prestať; inými slovami pre tých, ktorí nemajú s pitím problém. Označujú sa ako „normíci“. A keďže dokážu piť toľko veľa ako chcú alebo toľko málo ako chcú bez toho, aby to malo nejaké dôsledky, je veľa vecí o alkohole a závislosti, ktorým jednoducho nerozumejú.

Tu je 10 vecí, ktorým „normík“ nerozumie a ktoré sú nevyhnutné pre napredovanie vo svete liečby závislostí.

  1. Závislosť je choroba – Keďže závislosť je chronická a progresívna a keď sa nelieči, vedie k smrti, spĺňa všetky kritériá choroby. Preto je to choroba. Bodka.
  2. Závislosť nie je otázkou morálky alebo rozhodnutia – To, čo spôsobuje, že sa niekto stane závislým, nie je nedostatok morálky. V skutočnosti to veľmi často súvisí s genetikou tak, ako pri ostatných chorobách. To je dôvod, prečo sa nie každý, kto pije či berie drogy, stane závislým. A naopak, niektorí ľudia môžu byť vystavení látkam, ktoré vedú k závislosti a dokonca ich môžu spokojne užívať, no nerozhodujú sa byť aktívne závislými ani zo závislosti nemajú potešenie. Je to podobné, ako keby sme predpokladali, že každý, kto sa vystavuje slnku a rád sa opaľuje, rozhoduje sa pre rakovinu kože alebo sa z nej teší. A na doplnenie – dokonca ani úplná abstinencia od látok nie je nijakou zárukou. Závislosť má mnohé podoby vrátane behaviorálnej, ktorá si nevyžaduje nijakú látku.
  3. Závislý nechce byť závislým – V protiklade k tomu, čo si myslí väčšina „normíkov“, ľudia v aktívnej závislosti nechcú byť aktívne závislí. Áno, chcú látku, od ktorej sú závislí, ale nie spôsobom, akým chce malé dieťa poníka. Viac sa to podobá tomu, keď chceš jedlo vtedy, keď si naozaj hladný alebo keď chceš spať vtedy, keď si skutočne vyčerpaný. Keď je niekto závislý, ide o fyzickú závislosť od látok; je to skôr potreba ako túžba. Keď táto látka v tele nie je prítomná, dochádza k abstinenčným príznakom, dôsledkom ktorých sú veľmi nepríjemné fyziologické reakcie; niektoré z nich môžu byť dokonca smrteľné.
  4. Závislosť nie je diskriminačná – Hoci typickou ilustráciou závislosti je bezdomovec na ulici, nie vždy sa to tak začína alebo končí. Závislosť totiž nie je iná ako ostatné ochorenia v tom zmysle, že nediskriminuje nijaké pohlavie, postavenie, rasu či náboženstvo. Okrem toho nie je obmedzená na pokročilé štádiá, ktoré by sa odohrávali na uliciach veľkomiest. Rovnako môže byť prítomná a aktívna na Wall Street.
  5. Závislosť si vyžaduje liečbu – Keďže „normíci“ dokážu jednoducho kedykoľvek prestať piť na ako dlho chcú a nemajú s tým problém, predpokladajú, že to dokáže každý. No závislosť je choroba a jej liečba si vyžaduje odborný prístup. Prestať s pitím/užívaním bez liečby môže byť pre závislých od alkoholu a iných drog, ako sú benzodiazepíny, smrteľné. Takže presadzovať myšlienku, že závislý môže jednoducho prestať, keby chcel, nie je založené len na nevedomosti, ale je to odporúčanie, ktoré potenciálne môže viesť k smrti.
  6. Keď je niekto závislý, neznamená to, že je „lúzer“ – A opäť, hoci je závislosť v médiách a filmoch vykresľovaná určitým spôsobom, nemusí vyzerať ako obraz dysfunkčnosti. Nie každého, kto je závislý, vieme rozpoznať a ani dôsledky závislosti nebývajú vždy zrejmé. Podobne ako pri iných ochoreniach, aj závislosť môže byť v pokročilom štádiu a napriek tomu nemusia byť zrejmé jej príznaky. Takže závislosť môže byť rovnako nebezpečná a potenciálne smrteľná pre bezdomovca na ulici, pre zdanlivo konzervatívnu matku futbalistu až po finančne úspešného podnikateľa.
  7. Závislý môže fungovať „normálne“ – Rovnako ako existuje pomenovanie pre tých, ktorí fungujú bez vonkajších príznakov pokročilého štádia rakoviny či ochorenia srdca, aj závislí, ktorí nezapadajú do populárneho stereotypu závislých podľa „normíkov“, sa označujú ako vysoko funkční závislí. Áno. Sú aj takí. A nanešťastie preto, že je ich bolesť a utrpenie nepovšimnuté, ich dôsledky sa typicky odohrávajú v súkromí. To je dôvod, prečo je potenciál dopadu na dno a následné zvažovanie liečby veľmi ohraničené. To je dôvod, prečo títo jednotlivci (rovnako ako tí, u ktorých sa neprejavujú príznaky pokročilého štádia inej choroby, ktoré by ich upozornili, že niečo nie je v poriadku) typicky kvôli tejto chorobe prídu o život šokujúc tým každého, kto ich poznal.
  8. Závislý nemá veci pod kontrolou – Rovnako ako pri inej chorobe, pokiaľ sa nelieči, aj závislosť preberá kontrolu. Dotyčný sa stáva produktom tejto choroby, kým nevyhľadá liečbu a následne sa neuzdravuje. Jeho osobnosť a priority sa úplne menia – v podstate dochádza k celkovej mutácii. Je to dôsledok choroby, nie nedostatočnej morálky. Podobne ako Alzheimer často zmení osobnosť človeka, rovnako je to pri závislosti.
  9. Príčinou závislosti nie je niekto iný – Podobne ako pri iných chorobách, ani závislosť nie je spôsobená jednou konkrétnou udalosťou a nemôžeme z nej nikoho viniť. V skutočnosti obviňovanie nemá súvis s niečím externým. Je to vnútorná choroba ako rakovina či cukrovka a akákoľvek úspešná liečba musí byť takisto zameraná na vnútro.
  10. Závislý sa môže zmeniť – Hoci závislosť sa nedá vyliečiť – neexistuje žiadna pilulka či očkovanie proti tejto chorobe – jednotlivci, ktorí bojujú so závislosťou, môžu vyhľadať odbornú pomoc a oslobodiť sa od aktívnej závislosti. Tu sa môžu závislí rozhodnúť – môžu si zvoliť liečbu pre toto ochorenie. Môžu zmeniť kurz svojej choroby a tým zmeniť seba a svoj život.

Bez ohľadu na to, či si alebo nie si „normík“, pamätaj na to najdôležitejšie, čo sme tu ešte nenapísali: závislí sú ľudské bytosti a rovnako ako všetky bytosti si zaslúžia lásku, súcit a pochopenie. A to najdôležitejšie – zaslúžia si nádej, podporu a povzbudenie k tomu, aby sa uzdravovali a oslobodili sa z aktívnej závislosti. Nepotrebujú nijaké posudzovanie, kritiku ani hanbu a nič z toho im neprospeje.

https://www.soberrecovery.com/addiction/10-things-a-normie-doesn-t-understand-about-addiction/