4 spôsoby ako zlyhať pri pokusoch prestať s pitím

Prestať piť je veľmi zložité pre každého, kto zápasí so závislosťou. No ešte skľučujúcejšia je táto úloha s výhliadkou na vstup na cestu uzdravovania. Obyčajne predstavuje tú najmenej príťažlivú možnosť pre kohokoľvek, kto sa pokúša vytriezvieť a je to dôvod, prečo sa mnohí pokúšajú skúsiť čokoľvek, len aby sa vyhli liečeniu.

Tu sú 4 veci, ktoré robia ľudia, aby obišli uzdravovanie a v dôsledku toho sa ešte viac prepadli do alkoholizmu:

1. Striedme pitie – mnohí sú presvedčení o tom, že problém alkoholizmu spočíva v množstve skonzumovaného alkoholu a preto si myslia, že stačí, ak obmedzia to, čo vypijú a problém sa vyrieši. No keď už došlo k chemickej závislosti, tolerancia na alkohol je vysoká. Množstvo alkoholu potrebného na dosiahnutie želaného efektu, je oveľa vyššie než to, ktoré by mohlo zodpovedať striedmemu pitiu. To je dôvod, prečo vtedy, keď sa alkoholik snaží o striedmosť v pití, je konečným dôsledkom ďalšie zhoršenie správania a dôsledkov pitia. Ešte dôležitejšie je nasledovné: o tom, či je človek alkoholik, nerozhoduje koľko toho vypije alebo ako často pije; ide o spôsob, akým alkohol ovplyvňuje jeho život. Nanešťastie to zahŕňa aj podvádzanie myslenia, aby dotyčný zabudol na všetky pokusy prestať a naďalej pokračoval v pití.

2. Snaha piť len pri „zvláštnych príležitostiach“ – ak sa dotyčný nechce držať toxického správania, ktoré prichádza s aktívnym alkoholizmom, myšlienka nechať si pitie len na „zvláštne príležitosti“ je ďalší veľmi zlý nápad. Hoci by sa dala zaradiť medzi pokusy o striedme pitie, jej dopad je typicky ešte horší. Kvôli dlhším prestávkam medzi príležitosťami na konzumovanie alkoholu táto snaha rezervovať si pitie len na „zvláštne príležitosti“ zanecháva aktívneho alkoholika v tom, že sa fixuje na najbližšiu príležitosť. To je dôvod, prečo sa tieto „zvláštne príležitosti“ stávajú stále viac frekventované a nakoniec sa z takýchto „zvláštnych príležitostí“ stáva už len to, že človek napríklad odíde z práce skôr; môže to byť čokoľvek, len aby si našiel príležitosť vypiť si.

3. Dať si pauzu – samozrejme, že väčšina aktívnych alkoholikov nechce priznať, že majú problém, hoci je to celkom zrejmé. Kvôli popieraniu svojej závislosti je veľmi populárna myšlienka, že stačí si jednoducho na nejaký čas dať pauzu. No aj z toho sa celkom rýchlo stane falošný pokus. O tom, či si alebo nie si závislý, nerozhoduje to, či dokážeš s pitím na nejaký čas prestať. Otázka znie: dokážeš s tým prestať? Čo sa deje, keď to urobíš? Si posadnutý myšlienkami na pitie, máš chuť na alkohol, máš problém bez neho fungovať, potrebuješ ho, aby si zvládal každodenný stres, aby si sa vedel zabaviť, byť sám sebou, uvoľniť sa atď.? Ak je to tak, dať si pauzu len odkryje presne to, čo hovoria tieto slová – máš toxický vzťah s alkoholom. A podobne ako v každom inom toxickom vzťahu – musíš to ukončiť natrvalo, nie len dočasne (dať si pauzu).

4. Držať sa zubami-nechtami: hoci je zjavné, že máš problém, mnohí sa aj napriek tomu bránia vyhľadať pomoc. A pretože ego nie je fanúšikom toho, že si priznám, že potrebujem pomoc, títo ľudia sa budú snažiť dokázať to z vlastných síl a držať sa zubami-nechtami. No túžba piť je príliš silná a preto nie sú schopní sústrediť sa na nič iné. Preto bývajú ako posadnutí a prežívajú neustále baženie (nutkanie piť). Samozrejme, že toto nijako neprospieva ich vzťahom s inými. Hoci môžu byť triezvi, sú podráždení, úzkostliví, deprimovaní a určite citovo nedostupní. V skutočnosti sa označujú ako „suchí opilci“ – sú presne takí, akí boli, keď pili, len už nepijú. A kvôli nedostatočnej podpore a nedostatku skutočného uzdravovania je u nich potenciál fatálnych dôsledkov. V závislosti od dĺžky a intenzity pitia môže náhle ukončenie konzumácie alkoholu bez medicínskeho dohľadu viesť ku kŕčom a smrti. Okrem toho nevyhnutný návrat k pitiu môže byť pre nich fatálny, pretože tolerancia poklesla a akýkoľvek pokus piť tak, ako predtým, môže vyústiť do otravy alkoholom.

Pravda o tom, ako s tým prestať

Ak rozmýšľaš o tom, že potrebuješ pomoc, aby si prestal piť a zvažuješ ktorúkoľvek z vyššie uvedených možností (alebo inú, ktorej súčasťou nie je odborná pomoc), uvedom si, že každá z nich bola odskúšaná mnohými inými pred tebou. Každý jednotlivec mal rovnakú skúsenosť akú máš ty – rozmýšľal, či je pomoc naozaj potrebná a nahováral si, že v skutočnosti nemá problém. Myslel si, že to zvládne striedmosťou, priklonením sa k zvláštnym príležitostiam, pauzou či jednoducho tým, že sa bude snažiť zubami-nechtami. (A opäť – ego je veľmi veľká sila, ktorá pôjde proti tebe.) Jediný spôsob ako prestať piť, je uvedomiť si, že tento problém je oveľa hlbší ako samotný alkohol. A práve preto potrebuješ odbornú pomoc, nie len samotnú abstinenciu.

https://www.soberrecovery.com/addiction/4-ways-to-fail-at-quitting-drinking/