Osem pravidiel, ktoré by si nemal porušiť pri riešení závislosti iného človeka

Závislosť bolí

Možno vidíš, že sa to u tvojho blízkeho spustilo a začal sa správať návykovo. Chceš, aby zmenil svoje negatívne vzorce, ale ako mu môžeš pomôcť? Čo môžeš robiť v takejto situácii?

Aj napriek tým najlepším snahám to vôbec nie je ľahké. Tu je 8 pravidiel, ktoré nesmieš porušiť, keď riešiš závislosť svojho blízkeho:

1. Pamätaj, že tvoj blízky sa mení

So závislosťou často prichádza ďalšia sada zručností: manipulácia a klamanie. Mozog závislého sa začne meniť a keď naďalej pokračuje v návykovom správaní, často sa uňho prejavujú ďalšie zmeny. Vzdal sa kontroly v jednej oblasti svojho života a výsledkom toho mohlo byť vzdanie sa zdravého úsudku. Je dôležité pamätať na to, že tvoj blízky môže mať odlišné morálne normy.

2. Zmeň svoju interakciu s ním

Keďže tvoj blízky sa mení, musíš pamätať na to, že aj tvoje vnímanie jeho sa musí zmeniť. Nefunguje tak, ako kedysi; môže ti pomôcť, ak ho začneš vnímať ako duševne chorého. Znamená to, že tvoje interakcie s ním sa zmenia a nech to pre teba nie je zdrojom viny či hanby.

Nové hranice, nový jazyk a akékoľvek iné veci, ktoré zmeníš, sú pre neho z dlhodobého hľadiska prospešné.

3. Dávaj pozor na svoje očakávania

Musíš dávať pozor na to, aké máš očakávania, pretože si zraniteľný voči tomu, čo tvoj blízky povie a ako sa bude správať. Okrem toho musíš dávať pozor na svoje očakávania v súvislosti s tým, ako rýchlo dôjde k jeho oslobodeniu od závislosti.

K tejto zmene nedôjde zvčera do rána a ak takúto rýchlosť očakávaš, budeš sklamaný. Toto bude viesť k tomu, že v tvojich činoch bude zrejmé tvoje sklamanie, čo situáciu ešte zhorší.

4. Udržiavaj konverzáciu

Keď tvoj blízky zápasí so závislosťou, nemusí byť vždy celkom úprimný. Hoci to tak je, mal by si sa snažiť udržať vašu konverzáciu. Dávaj viac otázok. Pýtaj sa na konkrétne veci. Používaj otvorené otázky, aby si mu dal možnosť veci vysvetliť. Uisti sa, aby medzi vami vždy bežal dialóg a aby si mu nedával prednášky.

5. Nepočúvaj len slová, ale pozeraj na činy

Keď sa rozprávate, snaž sa poskytnúť mu príležitosť na rozpovedanie celého príbehu. Keď si ho vypočuješ (možno to, ako sa zmení alebo že v skutočnosti nie je závislý), sleduj jeho správanie. Stále sa zapája do návykového správania? Zodpovedajú jeho slová tomu, čo v skutočnosti vidíš? Vzorce správania a nové návyky buď potvrdia alebo vyvrátia to, čo hovorí.

6. Neboj sa konfrontácie, keď veci popiera

Možno mu tak veľmi nechceš ublížiť, no keď sa budeš vyhýbať konfrontácii a nesúhlasu, z dlhodobého hľadiska mu to nepomôže.

Keď sa jeho správanie dostane do bodu, že viac nedokážeš byť ticho, neboj sa ho láskavo konfrontovať s adekvátnou podporou. Keď veci popiera, vedz, že s ním nemusíš vždy súhlasiť. Láskavo môžeš vyjadriť svoj nesúhlas.

7. Rozpoznaj svoju rolu

Tvojou úlohou v konečnom dôsledku nie je zmeniť ho. V skutočnosti to ani nemôžeš urobiť – to je len v jeho moci. Z vlastnej vôle sa musí rozhodnúť, že začne robiť veci v prospech zmeny svojho života. Bez ohľadu na to, aké prostriedky a podporu mu ponúkneš, je to len jeho rozhodnutie.

8. Staraj sa o seba

Potýkať sa so závislosťou môže byť veľmi stresujúce a môže ťa poznačiť duševne, emocionálne aj fyzicky. Dbaj na svoje zdravie, pretože ak sám vyhoríš, nebudeš môcť pomôcť ani svojmu blízkemu.

8 Rules You Shouldn’t Break While Handling Someone’s Addiction