Ako alkoholizmus ovplyvňuje telo

Pitie alkoholu priamo ovplyvňuje telo a časom ho môže poškodiť (a dokonca zabiť). Nebezpečenstvá alkoholizmu sú zrejmé nie len kvôli jeho účinkom na každodenné oblasti života (práca, vzťahy, financie), ale aj kvôli jeho účinkom na telo. Dlhodobé užívanie alkoholu môže viesť k vážnym a potenciálne smrteľným dôsledkom, preto je liečba alkoholizmu o to viac dôležitá.

Takže ako presne alkoholizmus ovplyvňuje telo? Odpoveď nie je jednoduchá. Pozrime sa na mnohé nebezpečenstvá alkoholizmu:

Mozog

Alkoholizmus má priamy dopad na to, ako funguje mozog. Prílišné pitie môže zapríčiniť rozvrat v komunikačných centrách mozgu a spôsobiť dramatické zmeny v nálade a správaní človeka. Medzi krátkodobé účinky patria ťažkosti s komunikáciou a koordináciou, no dlhodobé účinky zahŕňajú zničené mozgové bunky a stiahnutie (zmenšenie) predných lalokov, čo poškodzuje myslenie človeka.

Srdce

Nebezpečenstvá alkoholizmu sú zjavné aj pri skúmaní jeho dopadu na srdce. K poškodeniu srdca môže dôjsť v dôsledku vysokého krvného tlaku, ktorý je často zapríčinený nadmerným pitím. Vysoký krvný tlak môže viesť k ochoreniu srdca – k jeho zničujúcim a niekedy aj smrteľným poškodeniam. Ak sa však človek rozhodne, že sa bude úspešne a úplne z alkoholizmu liečiť, krvný tlak sa postupne vráti do normálneho stavu a srdce sa viac nebude poškodzovať.

Pankreas

Keď človek pije alkohol, pankreas začne prirodzene produkovať toxické látky. Tieto látky môžu zapríčiniť pankreatitídu, čo je vážny zápal a opuch krvných ciev v pankrease.

Ústa, pažerák a hrdlo

Látky v alkohole, ktoré prichádzajú do priameho fyzického kontaktu s orgánmi v tele, ako sú ústa, jazyk, hrdlo a pažerák, ich môžu po čase poškodiť. Podľa Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus môže dlhodobé pitie zvýšiť najmä riziko rakoviny úst, pažeráka, hrdla, pečene a prsníka.

Pečeň

Pečeň zodpovedá za rozklad a metabolizmus alkoholu, teda prirodzene môže byť poškodená nadmerným množstvom a dlhodobým užívaním. Alkoholici môžu časom zažívať výrazný zápal pečene (alkoholická hepatitída) alebo zjazvenie pečenie (cirhóza). Choroby pečene spôsobené alkoholom môžu byť smrteľné.

Imunitný systém

Áno, alkoholizmus má dopad aj na imunitný systém. Bolo dokázané, že nadmerné pitie oslabuje telesnú schopnosť bojovať s chorobami, z toho dôvodu je u alkoholikov vyššia pravdepodobnosť, že podliehajú ochoreniam ako je zápal pľúc či tuberkulóza.

Z uvedeného je zrejmé, ako alkoholizmus ovplyvňuje telo – od srdca a mozgu k pečeni a imunitnému systému. Niet pochýb, že dlhodobé pitie je telu škodlivé a že nebezpečenstvo alkoholizmu je zrejmé. Nepoškodzuj svoje telo. Usiluj sa o liečbu alkoholizmu a vráť sa na cestu, ktorá vedie k zdravému životu.

https://talbottcampus.com/addiction-and-mental-health-resources/alcoholism-and-drug-abuse-articles/alcoholism-affects-body/