Ako dlho by mala trvať práca na 12 krokoch?

Keď prídeš na stretnutie AA alebo NA, budeš počuť rôznych ľudí ako hovoria o práci na Krokoch, o inventúre a náprave. Bez ohľadu na to, či si v uzdravovaní nový alebo si triezvy niekoľko rokov, mnohí ľudia pracujú na 12 Krokoch ako na súčasti svojho uzdravovania z drogovej a alkoholovej závislosti. Ako dlho by teda mala trvať práca na týchto Krokoch? Existuje nejaký optimálny čas? Mal by taký existovať?

O čom je 12-krokový program?
Keby si sa spýtal 100 ľudí, čo pre nich znamená 12 Krokov, dostal by si 100 rôznych odpovedí. Je to preto, lebo tento program je z veľkej časti subjektívny – nemá jednotnú, predpísanú formu, ako by sa mal robiť. Je navrhnutý tak, aby pomohol jednotlivcom rozpoznať rolu, akú zohrávali drogy a/alebo alkohol v ich minulosti a prítomnosti. Takisto má odhaliť ďalšie morálne a charakterové problémy, ktoré dotyčnému bránia žiť šťastný a naplnený život.

Prostredníctvom 12 krokov sa ľudia učia o sebe, o svojich blízkych a o okolitom svete. Vytvárajú si pracovnú definíciu Vyššej Sily, praktizujú kombináciu zraniteľnosti a pokory a učia sa, ako zmeniť svoje spôsoby myslenia a správania. Uzdravujúci sa závislí robia 12 Krokov so sponzorom, ktorý takisto prechádza týmto programom. Sponzor ich usmerňuje, facilituje a poskytuje pokyny pre to, ako postupovať pri každom kroku.

Kedy by sa s tým malo začať?
Mnohí stúpenci 12-krokových programov odporúčajú začať robiť program čo najskôr. Nikto však nemusí začať robiť prácu na Krokoch iba preto, že sa rozhodol prestať piť či užívať. V skutočnosti program hlása, že ľudia potrebujú mať iba ochotu meniť sa. Preto ak si ochotný vyskúšať niečo nové a odlišné, môže to byť dobrý nápad zvážiť prácu na Krokoch.

Prvá časť tohto procesu znamená nájsť si sponzora. Väčšina ľudí nachádza sponzorov na stretnutiach AA alebo NA. Hoci neexistujú presné kritériá na to, kto je ideálny sponzor, obyčajne sa odporúča nájsť si niekoho, „kto má to, čo chceš mať aj ty“. Inými slovami, mal by to byť človek, ktorý toho druhého fascinuje a inšpiruje ho k tomu, aby sa do tohto procesu zapojil aj on.

Ako dlho to bude trvať?
Nájsť dokonalú odpoveď na túto otázku je nemožné. Niektorí ľudia dokončia všetky Kroky v priebehu jedného či dvoch mesiacov. Iným tento proces trvá niekoľko rokov. Okrem toho sa niektorí rozhodnú opakovať Kroky dookola – v rôznych časových úsekoch a s rôznymi sponzormi. Každý je iný a to znamená, že každý má odlišné potreby. Okrem toho všetci sponzori majú odlišné smerovanie.
Niektorí nasledujú tradičný prístup Modrej knihy, kde sa odporúča dokončiť Kroky „čo najskôr“, aby došlo k duchovnému prebudeniu a odstráneniu duševnej posadnutosti. Iní sa rozhodnú venovať tomuto procesu viac času. Neexistuje tu správna či nesprávna odpoveď.

Po Krokoch
Rovnako ako pri všetkých veciach v uzdravovaní aj tu platí, že po dokončení Krokov nie si s prácou hotový. Uzdravovanie je celoživotný proces, ktorý si vyžaduje každodenné udržiavanie a premýšľanie. A hoci to môže byť veľmi namáhavá práca, prinesie ti bohaté dividendy.

https://www.soberrecovery.com/…/how-long-should-it-take-to…/