Ako mať súcit s dobrým človekom, ktorý počas užívania robí zlé veci

Je ťažké mať vo svojom živote niekoho, kto je závislý. Závislý človek je ovládaný návykovou látkou a to aj vtedy, keď práve nie je nadrogovaný či opitý. To môže spôsobovať, že je pre teba ťažké posudzovať jeho motívy a odpustiť mu zakaždým, keď ťa zraní alebo nedodrží svoje plány. No často si si aj napriek tomu istý, že je to stále dobrý človek. Mnohí závislí sú dobrí ľudia. Je to však oveľa zložitejšie vtedy, keď tvoj blízky, o ktorom vieš, že je to dobrý človek, robí počas aktívnej závislosti zlé veci. Ako môžeš mať súcit s niekým, kto sa mení, keď je pod vplyvom látky a správa sa celkom ináč ako keď je triezvy? Ako môžeš oddeliť tieto dve identity a naďalej svojho blízkeho závislého milovať a podporovať?

Je to zložité a súvisí s tým veľmi veľa otázok, keď sa rozhodujeme ako usmerňovať svoj súcit. Rozmýšľaj o nasledovných otázkach:

  1. Ako vieš, že je to v podstate dobrý človek a nie niekto, kto má zlé úmysly a preto užíva drogy či alkohol, aby sa mohol prirodzene zle správať?
  1. Keď sa dozvie o tom, ako sa správal pod vplyvom návykovej látky, má skutočne výčitky svedomia? Robí všetko, čo sa dá, aby urobil nápravu?
  1. Koľkokrát sa stalo, že keď nebol triezvy, stratil nad sebou kontrolu, čo negatívne ovplyvnilo jeho život alebo život niekoho iného? Koľkokrát to vyústilo do problémov so zákonom?
  1. Ak takéto zlé správanie už istý čas pokračuje, skutočne sa pokúsil o to, aby vytriezvel?
  1. Pokúšal si sa s ním o tom hovoriť v triezvom stave? Ak áno, ako na to reagoval?

Uvažuj o všetkých týchto otázkach. Mal by si vedieť, že je rozdiel medzi závislým, ktorý je pod vplyvom celkom iný a tým, kto užíva preto, aby bol viac sám sebou, hoci je jeho správanie negatívne. Jedným z poznávacích znakov je, že ten prvý typ sa bude desiť, keď sa dozvie o tom, ako jednal pod vplyvom látky a bude sa kvôli tomu usilovať o triezvosť.

Ak máš vo svojom živote takéhoto človeka, buď trpezlivý. Pamätaj, že dospieť k triezvosti nie je nikdy ľahké a to ani pre tých najoddanejších. Keď sa človek pod vplyvom látky správa šialene, rob to, čo môžeš, aby si ho pred sebou ochránil. Dostaň ho domov a snaž sa mu zabrániť v tom, aby dostal do nebezpečnej situácie seba alebo teba. Ak si v nebezpečenstve, odíď a spoj sa s ním potom, keď vytriezvie. Mať súcit s niekým v takýchto okolnostiach nie je vždy ľahké. No je dôležité mať súcit aj voči sebe a vedieť, kedy tvoj blízky potrebuje skôr odbornú pomoc než tvoju.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-help-a-drug-addict-heal-through-forgiveness/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_383678&j=19970239&sfmc_sub=864428679&l=355708_HTML&u=292474459&mid=1364162&jb=0/