Ako môže hormonálna nerovnováha ovplyvňovať uzdravovanie

Dobré telesné zdravie je dôležité pre úspešné uzdravovanie. Zodpovedné stravovanie a pravidelné cvičenie môžu nahradiť mnohé zo zlých návykov, ktoré prispievajú k recidíve, no takisto by si mal pamätať na to, že skutočné uzdravenie začína v tvojom vnútri – a to doslova.

Hormonálna nevyváženosť ovplyvňuje viac populácie než si mnohí uvedomujú a tento počet naďalej stúpa vďaka rôznym enviromentálnym a biologickým faktorom. Táto nerovnováha môže mať dramatický dopad nie len na tvoje celkové zdravie, ale aj na tvoju motiváciu, energiu a schopnosť držať sa programu uzdravovania.

Nemusí byť tajomstvom, že hormóny zohrávajú rolu v tvojom zdraví, no možno si neuvedomuješ, že by mohli zohrávať rolu aj v tvojich problémoch s uzdravovaním.

Tu je päť faktorov, ktoré ovplyvňujú hormonálnu nerovnováhu:

1. Nesprávne stravovanie

Mnohé živočíšne produkty a iné spracované produkty obsahujú rastové hormóny a steroidy, ktoré môžu prejsť priamo na ľudí, čím sa naruší naša vlastná hormonálna rovnováha. Tieto produkty taktiež často prispievajú k nárastu tukových zásob v tele, ktoré sú hormonálne aktívne a produkujú estrogén, leptín a adiponektin. Hormóny podporujúce zápalové procesy, ktoré produkujú mastné kyseliny, môžu takisto narušiť iné hormóny a efektivitu liečby, podporujúc tak akútne a chronické zdravotné problémy. Leptín a adiponektin podporujú prejedanie sa a prispievajú k zhoršovaniu obezity.

2. Alkohol a lieky

Kým upravované potraviny zvyšujú úroveň hormónov, alkohol a mnohé lieky ich potláčajú. Množstvo liekov mení úroveň hormónov, napr. lieky na kontrolu počatia či opiáty – lieky proti bolesti. A väčšina foriem alkoholu obsahuje fytoestrogény, ktoré môžu mať na mužov feminizujúce účinky.

3. Stres

Hormonálne zmeny v dôsledku stresu môžu zvyšovať činnosť srdca, narušenie normálneho menštruačného cyklu a neprimerane zaťažovať akékoľvek už existujúce zdravotné problémy. Akútny stres môže spôsobiť značný nárast kortisolu, ktorý podporuje zápaly a tvorbu cukru v tele, čím sa zvyšuje riziko mnohých chorôb a porúch. Okrem toho chronický stres – fyzický aj duševný – môže viesť k znižovaniu hladiny kľúčových hormónov nadobličiek, čo spôsobuje opakovaný výskyt chorôb, extrémnu únavu a ťažkosti so zvládaním aj tých najzákladnejších aktivít.

4. Zdravotné problémy

Ak si diabetik – alebo si diabetizmom ohrozený – je dôležité vedieť, že si vo väčšom riziku hormonálnej poruchy, pretože takýto stav, ako je metabolický syndróm ako aj samotný diabetes, priamo ovplyvňujú činnosť inzulínu.

5. Enviromentálne vplyvy

Určité podmienky, napríklad vysoká nadmorská výška, môžu zvyšovať hladiny rôznych hormónov. Štúdie ukazujú, že napríklad vo vyšších nadmorských výškach sa zvyšuje nárast hormónov štítnej žľazy. Niektoré prostredie obsahuje viac xenoestrogénov než iné, čo niekedy vyúsťuje do prevahy estrogénov.

Na rozdiel od rozšíreného presvedčenia nadmerný estrogén ovplyvňuje mužov aj ženy. Toto narušenie sexuálneho hormónu môže spôsobiť neplodnosť a zvýšenie hmotnosti u oboch pohlaví. U žien patrí medzi dôsledky nepravidelná menštruácia, myómy maternice a zvýšené riziko rakoviny prsníka; u mužov môže dochádzať ku gynekomastii, únave a poruchám v činnosti prostaty a srdca.

Hormonálna vyváženosť a úspešné uzdravovanie

Taká závažná zmena v živote, akou uzdravovanie je, sa viaže s fyzickým aj duševným stresom a aby sa dala zvládnuť, je nevyhnutná hormonálna vyváženosť. Dobrou správou je, že väčšina hormonálnej nerovnováhy sa dá úspešne liečiť, čo zlepšuje fyzické aj duševné zdravie, čo zase podporuje prevenciu recidívy. Tvoj lekár ti môže skontrolovať kľúčové hormóny nadobličiek súvisiace s akútnym a chronickým stresom a sledovať ich úroveň, aby zistil, či dochádza k zmenám.

Ak prežívaš únavu či vyhorenie súvisiace s hormónmi nadobličiek, môže ti chýbať energia a schopnosť sústrediť sa, čo spôsobuje neschopnosť v dodržiavaní krokov potrebných pre uzdravovanie – aj napriek tvojej vôli a odhodlaniu.

Nanešťastie väčšina lekárov pravidelne nekontroluje všetky kľúčové hormóny bez ohľadu na ich špecifické vlastnosti. A keď urobia ich kontrolu, často nemajú dostatok skúseností, aby vedeli rozanalyzovať a liečiť to, čo zistili – a to dokonca aj počas podrobnejších a nákladnejších vyšetrení.

Aj keď sa ti nezdá, že máš problémy súvisiace s hormonálnou nerovnováhou, požiadaj svojho lekára o ich kontrolu hneď na začiatku svojho uzdravovania. Nemysli si, že si príliš mladý na to, aby si mal takéto problémy a nedovoľ podobné uzávery robiť ani svojmu lekárovi.

Identifikovaním a obnovou optimálnej hladiny hormónov môžeš zrýchliť proces svojho uzdravovania a takisto podporiť svoje celkové zdravie.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-hormonal-imbalances-may-affect-recovery/