List matky závislosti

Drahá závislosť,

Vedela som, že si raz pre mňa prídeš, hoci by to bolo aj cez moju dcéru. Svoju hnusnú hlavu si znova a znova dvíhala medzi mojimi príbuznými i priateľmi. Myslela si, že vyhráš, no so mnou si nerátala. Láska matky nikdy neumiera a hoci sa snažíš zabiť telo mojej dcéry, moja láska ti nikdy nedovolí mať jej dušu. Som jej obranca.

Ukradla si jej úsmev, zničila jej zuby a odstránila smiech z jej života. Jej oči sú plytké a z jej mysle sa stala prázdna diera. No uniklo ti to malé dievčatko, ktoré sa v nej ukrýva – to, ktoré sme s jej otcom vychovali. Stále v našej dcére prebýva, je veľmi hlboko a je bezpečne zabalené do radosti a nevinnosti. Možno v súčasnosti vlastníš jej telo, no to malé dievčatko v jej vnútri ti nikdy nebude patriť. Som jej strážca.

Snažila si sa zničiť našu rodinu a naplniť nás pochybnosťami a nedôverou. Nútila si nás znášať lži a manipulácie, aby bol tvoj hlad ďalej nasycovaný. Snažila si sa ma postaviť proti môjmu dieťaťu pomocou jej škaredých slov a záchvatov zúrivosti a to isté si robila s jej otcom a bratom. No spoločne sme silnejší než ty. Sme jej rodina!

Prišla si ako fúria a ťahala si moju dcéru do svojho zovretia. Sotva som mala čas premýšľať skôr, než som si uvedomila, s čím máme do činenia. Mala si náskok a okamžite si ju mala pod kontrolou. No ja som sa rýchlo učila a dokázala som s tebou udržiavať tempo. Vieš, ako zobrať život a urobiť ho svojím vlastným, no nemáš predstavu, aké to je bojovať za to, čo chceš. Som jej sila.

Prázdny sľub, ktorý ponúkaš, je chabo strážená lož, ktorá odstraňuje bolesť a zranenie iba na chvíľku. Myslíš si, že si ukrytá a bezpečná pred svetom, ale ja ťa vidím. Viem, kto naozaj si a preto ma dlho nemôžeš klamať. Rovnako ako je to s každou lžou – pravda vždy zvíťazí. Mňa neoklameš a jedného dňa bude to isté platiť o mojej dcére. Som jej pravda.

Okrádaš ju o dni, privádzaš ju do tvojej tmy. Pod rúškom tmy ukazuješ, aký si zbabelec. Moja dcéra plní tvoje príkazy napriek všetkému, čo vie. No učili sme ju, čo je správne a čo nie a verím, že raz jej dobrota vyjde na svetlo. Som jej svetlo.

Zobrala si jej roky, počas ktorých sa mohla tešiť zo slnečných dní. Nechala si ju v strachu a triaške bez svedomia, v úzkosti. V tomto stave by ti mohla navždy patriť. No to z nej, čo mi ešte zostalo, sa dá opäť poskladať a viem, že ona zvíťazí. Som jej vôľa.

Budem všetkým, čím potrebujem byť, kým moja dcéra zápasí o svoje miesto na tomto svete. Dostať sa z tvojich pazúrov raz a navždy je všetko, čo si zaslúži. Jej boj zďaleka neskončil, hoci sa s jej emóciami každý deň zahrávaš. Ale vedz, že pokiaľ budem dýchať, nikdy nad ňou nezvíťazíš. Budem na každom kroku cesty pri nej ako jej ochranca, jej rodina, jej sila, jej pravda, jej svetlo a jej vôľa.

Nakoniec prehráš, pretože ja budem stále jej mamou.

https://www.soberrecovery.com/recovery/a-mother-s-letter-to-addiction/