Ako môže prežiť dieťa v dysfunkčnej rodine?

 

Vyrastanie v dysfunkčnej rodine môže zanechať zranenia s vážnymi následkami pre neskorší život. Takéto druhy rodín sú oveľa rozšírenejšie než si myslíme. Citová manipulácia, pokorujúce správanie, nedostatok empatie a citlivosti, komunikačné problémy a závislosť. Všetko toto sú charakteristiky, ktoré poukazujú na dysfunkčnú rodinu.

Keď deti vyrastajú v takejto rodine, musia sa prispôsobiť, aby to prežili. Robia to, aby sa ochránili pred prostredím, ktoré má veľmi ďaleko od ideálu. Okrem toho pozorujú dysfunkčné vzorce správania, ktoré budú pravdepodobne samé v dospelosti napodobňovať. Rodinné prostredie môže buď podporovať alebo zamedzovať psychický rozvoj detí, preto je to veľmi dôležité.

Päť typov rolí

Ako sme už spomenuli, nájsť dysfunkčnú rodinu je veľmi ľahké. Preto je aj celkom normálne, že deti sa musia naučiť osvojiť si rôzne roly. Tieto roly im buď umožňujú chrániť sa alebo sa poddať tomu, čo sa okolo nich deje. Existuje päť typov rolí, ktoré si deti môžu osvojiť. Ich voľba závisí od osobnosti dieťaťa a typu dysfunkčnej rodiny, v ktorej vyrastajú.

Rebel – dieťa s problémami správania, ktoré rebeluje proti každej autorite. Toto dieťa pravdepodobne vyrastá v rodine, kde sú rodičia odlúčení alebo tam bolo zneužívanie.

Vinník – dieťa, ktoré bolo vždy obviňované a ktoré v sebe stále nosí pocit viny. Toto dieťa má negatívny sebaobraz a jeho rodičia ho nikdy neoceňovali.

Malý dospelý – toto dieťa si osvojilo rolu svojich rodičov. Dozrieva v mladom veku a nemá normálne detstvo. Vo všeobecnosti sú jeho rodičia emocionálne nezrelí a nie sú schopní prevziať zodpovednosť za svoj život.

Nehodné dieťa – dieťa, ktorého potreby sú ignorované a ktoré sa naučilo potláčať svoje emócie. V dôsledku toho je obyčajne hanblivé a tiché. Rodičia mu nevenujú veľa pozornosti, keďže sú pravdepodobne ponorení vo vlastných problémoch. Tieto deti sú presvedčené, že nie sú hodné lásky.

Manipulátor – toto dieťa sa naučí, že manipuláciou získa to, čo chce. Najpravdepodobnejšie má rodičov, ktorí nevedia stanoviť hranice a ktoré sa oň veľmi nezaujímajú. Radšej mu dajú videohru či sladkosti, aby ich nechalo na pokoji.

Vyrastanie v dysfunkčnej rodine

Rodičia často hovoria, že majú komplikované či rebelujúce deti, z ktorých sa idú zblázniť. To, čo si však neuvedomujú je skutočnosť, že je to signál dieťaťa túžiaceho po láske, pozornosti a ocenení.

Možno sa niektorí z nás vedia s uvedenými rolami stotožniť. Možno sme si ich podvedome osvojili, keď sme boli príliš mladí a nerozumeli sme životu a vzťahom. Každá z týchto rolí sa vyvíja podľa toho, ako sa okolo nás správa rodina a aký v nás vyvoláva pocit.

V dysfunkčnej rodine často rodičia prstom ukazujú na najmladšie deti a označujú ich ako problematické. Sťažujú sa, že sú sebecké. Pravdou však je, že problém vždy začína u rodičov. Títo dospelí sa nenaučili ako nadväzovať zdravé vzťahy s inými. Deti sa začnú učiť dysfunkčné vzorce správania, ktoré budú opakovať v nie až tak vzdialenej budúcnosti.

Ako príklad si zoberme dieťa, ktoré vyrastá v dysfunkčnej rodine, kde je zneužívanie a závislosť. Jeho rodičia sú ponorení do vlastných problémov a deťom nevenujú žiadnu pozornosť; tieto deti sa dokonca cítia vinné. Pravdepodobne nadobudnú „rolu“ súvisiacu s pocitom, že nemajú nijakú hodnotu.

Dôsledky do budúcnosti

Aké môžu očakávať vzťahy v budúcnosti? Najpravdepodobnejšie je, že budú vo vzťahoch trpieť, pretože budú mať pocit, že nemajú na výber. Keď skončia s niekým, kto sa k nim bude správať zle, je pravdepodobné, že to budú znášať, pretože sa naučili, že je to normálny spôsob vzťahov medzi ľuďmi.

A čo ich vzťahy v práci a medzi priateľmi? Ich nedostatok sebaúcty a neustále pocity viny spôsobí, že sa budú cítiť zodpovední za svoje vlastné zlyhania, ale aj za zlyhania iných. Z toho dôvodu je pravdepodobné, že sa stanú perfekcionistami.

Rodina je prostredie, v ktorom deti vyrastajú a práve tu sa musia naučiť ako nadväzovať vzťahy s inými. Ak sa nesnažíme o zlepšenie našich vzťahov v rodine, o vyriešenie komunikačných problémov či o to, aby sme tým najmladším členom našej rodiny poskytli lepší príklad, čo tým spôsobujeme? Naďalej udržiavame škodlivé vzorce správania, ktoré našim deťom spôsobia, že budú veľmi trpieť.

Hoci mnohí z nás mohli vyrásť v dysfunkčnej rodine, v dospelosti sme my tí hlavní hráči ovládajúci svoj život a môžeme sa vyliečiť zo všetkých tých zranení z detstva a zmeniť smerovanie našich životov.

 

https://exploringyourmind.com/can-child-survive-dysfunctional-family/