Ovplyvňujú ročné obdobia chuť na pitie?

Sezónna afektívna porucha je skutočný stav, ktorý ovplyvňuje ľudí po celom svete. Môže spôsobovať depresie, nepokoj a všeobecné vnímanie smútku. Alkoholikov môžu ročné obdobia ovplyvňovať rovnako. Mnohí ľudia prežívajú počas určitých ročných období alebo v prechode medzi nimi nárast baženia. Prečo sa to deje?

Zimná melanchólia

K sezónnej afektívnej poruche dochádza počas zimy a na jeseň a je to kvôli nedostatku slnečného svetla, chladnejšiemu počasiu a celkovému pocitu „uzatvorenosti“ v dôsledku poklesu teploty, ako to mnohí opisujú. Úbytok slnečného svitu takisto narušuje tvorbu melatonínu, serotonínu a dokonca denný rytmus. Táto porucha je charakterizovaná depresiou, únavou, úzkosťou a problémami so spánkom a všetko toto môže spustiť recidívu alebo zapríčiniť oveľa väčšie nutkanie užiť drogu.

Pocit uzatvorenosti spojený so stiesneným stavom, kedy človek nemá čo robiť, môže byť pre mnohých alkoholikov silným spúšťačom rovnako ako obdobie sviatkov. Sezónna afektívna porucha je bežnejšia počas mesiacov, kedy je vonku chladnejšie a je menej svetla. Mnohí sa zdržiavajú doma kvôli snehovým kalamitám, čo môže vyvolať túžbu piť. Tí, ktorí sa cítia izolovaní, si uvedomujú, že už tento stav sám o sebe spúšťa túžbu piť viac.

Koncoročný stres

Keďže samotné sviatky môžu byť spúšťačom, a samotné vyvolávajú stres a sú dôvodom mnohých osláv a večierkov, zima je niekedy známa aj ako čas, kedy sa zvyšuje zneužívanie alkoholu. A nie len to, veľký podiel na tom má aj chladné počasie. Tí, ktorí sa horšie prispôsobujú zmenám teplôt, môžu mať stále akýsi pocit uzimenosti, čo môže zintenzívňovať rôzne bolesti. To môže obmedzovať úroveň energie a viesť k zvýšenému zneužívaniu alkoholu v podobe chutí na teplé alkoholické nápoje ako whisky, tvrdé liehoviny a varené víno. Takýto druh „samoliečby“ môže viesť k nárazovému pitiu či recidívam.

Aby si sa nestal obeťou týchto zmien, snaž sa intenzívnejšie vystavovať jasnému svetlu a snaž sa byť počas dňa čo najviac na slnečnom svetle. Môže ti v tom pomôcť aj terapia svetlom. Dobrou možnosťou je tiež stráviť zimu v slnečnejších a teplejších lokalitách. Kvôli menej intenzívnemu slnečnému svitu má väčšina ľudí nižšiu úroveň vitamínu D. Slnko je hlavným zdrojom vitamínu D, preto výživové doplnky alebo väčší prísun slnka môžu takisto napomôcť v podpore celkového zdravia a duševného blaha, čo môže spoločne pomáhať pri prekonávaní baženia a stavov slabosti.

Ako nájsť teplo zdravým spôsobom

Počasie ani miesto, kde sa nachádzame, nemôžeme zmeniť tak ľahko ako môžeme zmeniť svoju náladu a vnútorný stav. Pre niektorých môže byť ťažké zmeniť aj svoje postoje a nálady a keďže alkoholizmus je choroba, strata kontroly nad meniacimi sa ročnými obdobiami môže predstavovať extrémnu výzvu. Keď si je človek vedomý sklonov k „samoliečbe“ počas sezónnych zmien, môže mu to pomôcť lepšie sa dopredu pripraviť na zimné mesiace. Veľmi užitočným pri prekonávaním baženia môže byť to, keď si človek nájde viac aktivít a skupín, keď sa zapojí do intenzívnejšej terapie a vytvorí si zdravé návyky. Mnohí ľudia, ktorí prežívajú toto silnejšie baženie hovoria, že sa jednoducho nudia. Preto môže nesmierne pomôcť aj to, keď si človek nájde veľa koníčkov a vecí, ktoré sa dajú robiť vnútri. Cvičenie v telocvični a iné vonkajšie aktivity, to je len zopár vecí, ktoré môžu pomôcť udržať baženie na uzde.

Ak stále zápasíš s intezívnym bažením počas sviatkov, možno potrebuješ terapiu, zdravotnú starostlivosť či skupinovú terapiu, ktoré ti pomôžu nájsť zdravšie alternatívy. Rozhovory s priateľmi a rodinou a kontakt namiesto izolácie sú takisto kľúčom k tomu, aby človek dokázal počas sviatkov zostať triezvy.

https://www.soberrecovery.com/recovery/do-seasons-affect-drinking-cravings/