Ako opäť získať kvalitu, ktorá sa v závislosti často stráca: empatiu

Každý, kto sledoval, ako sa jeho priatelia či rodinní príslušníci ponárajú do aktívnej a chronickej závislosti, si všimol aj jeden z desivých aspektov zmeny osobnosti. Zdá sa, akoby týmto ľuďom absolútne nezáležalo na tom, komu ubližujú vo svojom odhodlaní udržať sa v euforickom stave.

Spoločnosť si kladie túto otázku, odkedy sa alkohol a drogy zneužívajú. Prečo sa zdá, že závislý je taký sebecký a sústredený len na seba, že mu je zdanlivo jedno, koho zraňuje – či ide o rodičov, partnerov, deti, priateľov alebo susedov?

Väčšina z nás zažila túto stratu svedomia u niekoho, koho milujeme a bola zranená jeho nedostatkom záujmu o dobro tých, ktorých predtým miloval. Čo je to, čo vytvára tento fenomén?

Oxytocín a serotonín: chemické látky empatie

Chemické látky v mozgu oxytocín a serotonín sú tvorcami empatie – schopnosti človeka vcítiť sa do bolesti toho druhého. Tieto látky nám umožňujú preciťovať to, keď náš blízky prežíva bolestivé chvíle a takisto zažívať vnímanie srdečnosti, keď niekoho objímame alebo sa hráme s domácim maznáčikom. Produkovanie týchto dvoch chemických látok, ktoré sú spúšťané našimi zmyslami zraku, čuchu, zvuku a iných emocionálnych podnetov je to, čo spôsobuje, že nám na tom druhom záleží.

Empatia nám dáva schopnosť súcitiť s inými, keď sú vysmievaní, zahanbovaní či zraňovaní. Je to zložka, ktorá ľudí pevne spája v časoch krízy aj radosti. Je to naše spoločné pojivo porozumenia a súcitu.

Ako závislosť odníma empatiu

Chemické procesy, ku ktorým dochádza počas látkového zneužívania, nahrádzajú prirodzené spúšťače oxytocínu a serotonínu. Ako nastupuje závislosť, neustále sa znižuje množstvo skúseností, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu týchto hormónov. Mozog častejšie a silnejšie reaguje na jediný príjemný stimul, ktorý dokáže rozoznávať a tým je zneužívaná látka.

A dokonca aj vtedy začne narastať fenomén cravingu a úľavy vo vzťahu k tomu, čo nazývame tolerancia, čo znamená, že aby závislý pociťoval rovnaké vnímanie pôžitku a blaha, musí užiť stále väčšie množstvo danej látky. Ako sa to stupňuje, schopnosť závislého mať empatiu voči druhým, ktorých predtým miloval a na ktorých mu záležalo, sa stále viac stráca. Čoskoro sú spojenia a schopnosť zaujímať sa o druhých ľudí alebo veci, ktoré preňho boli dôležité, zničené.

Dá sa empatia obnoviť?

Hoci schopnosť závislého spájať sa s druhými a zaujímať sa o nich môže byť narušená, v skutočnosti nie sú nikdy celkom „odpojení“. V skutočnosti veľa závislých sa stáva až príliš emocionálnymi vo vzťahu k ich správaniu a majú problém cítiť vyváženosť. V uzdravovaní sa závislý bude sústreďovať na to, aby sa mu vrátilo emocionálne, fyzické a duchovné zdravie. To zahŕňa aj obnovu emocionálneho prepojenia s jeho blízkymi, no zdravšími spôsobmi, ktoré nezahŕňajú hanbu, výčitky a vinu.

Keď sa závislý posúva ďalej a zanecháva svoju fázu závislosti čoraz viac v minulosti, opätovné spojenie s druhými cez zdravé vzťahy sa stáva stále viac možným.

Na začiatku uzdravovania môže závislý začať opäť získavať vnímanie empatie nasledujúcimi 15 spôsobmi:

 1. Pomáhať iným závislým a pracovať na opätovnom získaní sebaúcty a sebahodnoty tým, že pomáha iným.
 2. Urobiť si inventúru škôd urobených počas aktívnej závislosti.
 3. Urobiť nápravu vo vzťahu k tým, ktorým ublížil (Kroky 4 a 9 z 12 krokov).
 4. Poprosiť o pomoc niekoho, komu sa podarilo opäť spojiť so svojimi blízkymi. Ak robia program 12 krokov, môžu si nájsť dobrého sponzora.
 5. Začať splácať všetky peniaze, ktoré dlhuje – tam, kde je to potrebné, môžu byť splátky celkom minimálne.
 6. Začať byť voči druhým čestný; dôvera sa opätovne získava počas dlhého časového obdobia malými neprestajnými krokmi.
 7. Dávať potreby iných pred svoje vlastné.
 8. Naučiť sa sedieť pri svojich blízkych a počúvať ich potreby, myšlienky a sny.
 9. Začať byť zodpovedný za jednoduché veci ako sú rastliny, rybky, mačka alebo pes a na základe týchto vzťahov sa učiť, ako byť menej sebeckým.
 10. Robiť jednoduché láskavé veci pre cudzích, napr. otvárať im dvere a pomáhať tam, kde je to možné.
 11. Dôsledne robiť to, čo poviem, že urobím a vtedy, kedy som povedal, že to urobím.
 12. Starať sa o svoje okolie a byť zodpovedným za jednoduché úlohy, napr. za stlanie postele, umývanie riadov; zvyšovať svoje vlastné vnímanie sebaúcty a sebahodnoty a ustanovovať dôsledné vzorce správania, ktoré boli zničené závislosťou.
 13. Stať sa finančne a morálne zodpovedným. Napokon nikto sa nemôže nikomu zodpovedať, ak nedokáže byť zodpovedný sám za seba. Dôvera sa začína vo svojej vlastnej koži. Nauč sa ako lepšie zaobchádzať s peniazmi.
 14. Udržiavať abstinenciu, pretože čím dlhšie sa závislý zdrží od zneužívaných látok, tým stabilnejšou bude produkcia jeho serotonínu a oxytocínu.
 15. Robiť každý deň pre svojho blízkeho jednu malú vec bez toho, aby mu o tom povedal. Napr. kúpiť kvety mame a nechať ich anonymne u nej doma alebo poslať anonymné poďakovanie podporujúcemu priateľovi.

Ako u závislého narastá sebaúcta a sebahodnota, dokáže sa vcítiť do druhých a do jeho života sa opäť vráti empatia. V skutočnosti veľa ľudí žasne nad tým, ako si závislí v uzdravovaní navzájom dokážu pomáhať. Podporujúce prostredie v programe 12 krokov je úžasný príklad toho, ako po aktívnej závislosti funguje empatia. Nesebecká oddanosť týchto uzdravujúcich sa závislých prekonať svoju vlastnú závislosť a pomáhať iným závislým dosiahnuť to isté je svedectvom nádeje obnovujúcej sa empatie počas uzdravovania.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-regain-a-quality-often-lost-in-addiction-empathy/