Ako pochopiť rozvoj mozgu tvojho dieťaťa

Znalosť rozvoja mozgu je kľúčový komponent vedomého rodičovstva. Keď vieš, čo máš očakávať počas jednotlivých období detstva, je oveľa ľahšie zvládať konflikt a hľadať dostupné zdroje tak, aby si voči svojmu dieťaťu zostal otvorený, citlivý a emocionálne prítomný.

KĽÚČOVÝ PRINCÍP: Správanie = Komunikácia

Možno nevedome zápasíš s budovaním spolupráce (s dieťaťom) spoliehajúc sa na represívnu disciplínu a sústreďuješ sa na zmenu správania, pretože nevieš, čo iné by sa dalo urobiť.

Reálna zmena je možná!

Oddeľ sa od odbojnej reakcie a nekonečného donucovacieho zápasu a začni sa spájať so svojimi deťmi srdcom, mysľou a dušou!

Zmeň správanie posilnením vášho vzťahu

Pri narodení má tvoje dieťa miliardy nervových buniek, ale len veľmi málo funkčných prepojení.

Hoci sa rodíme so všetkými nervovými bunkami, ktoré kedy budeme potrebovať, sú malé a väčšinou nie sú prepojené s rôznymi časťami mozgu. Časom sa tieto prepojenia formujú našimi interakciami s okolitým svetom.

Keď rastieme a zažívame život – spočiatku cez naše interakcie s rodinou a blízkymi príbuznými a neskôr cez našich rovesníkov a okolitý svet – náš mozog sa začne prepájať.

Cez opakujúce sa emocionálne bezpečné skúsenosti naše neuróny komunikujú, spájajú sa s inými bunkami a posilňujú dôležité prepojenia s rôznymi časťami mozgu.

Ak tieto podstatné prepojenia nie sú posilňované cez naše pripútanie („atačment“), deti sú obraté o skúsenosti, ktoré potrebujú, aby im rástla prefrontálna mozgová kôra. Vedomostné a výkonné funkcie sú oslabené a deti nedokážu regulovať svoje emócie a správanie v reakcii na ich skúsenosť so svetom.

90 – 95 % rozvoja mozgu sa deje

počas prvých piatich rokov života

Základný rozvoj mozgu

Krása ľudského mozgu je v tom, že hoci je to ohromne komplexný organizmus, je zároveň neuveriteľne prispôsobivý a môže sa kedykoľvek zmeniť alebo uzdraviť!

Ako k tejto zmene dochádza?

Cez vzťahy!

Toto je pre každého úžasná správa! Odníma niečo z tlaku na to, že rodič musí byť dokonale ideálny, čo je nemožné, a umožňuje nám to zamerať sa na vzájomné spojenie.

Počas prvých 3-5 rokov dochádza k dramatickému rýchlemu rastu, kedy priemerne 90-95% buniek organizuje a vytvára prepojenia so sofistikovanejšími mozgovými funkciami. No nie všetky tieto prepojenia sú trvalé a ani k ich utváraniu nedochádza spontánne.

Mozog je relačný orgán.

Jednoducho povedané: mozog potrebuje nejaký vstup, príkon. Spojenie. Zmyslové zážitky.

Optimálny rozvoj a fungovanie závisia od spojenia so starostlivým, podporujúcim opatrovníkom. Ty rozhoduješ o tom, ktoré prepojenia sa vytvoria. Tie, ktoré sa používajú stále dookola sú tie, ktoré sa posilňujú.

Čo to pre teba ako pre rodiča znamená?

Vzťah formuje rozvíjajúci sa mozog.

LÁSKA pomáha ROZVÍJAŤ mozog dieťaťa.

Ak sú potreby dieťaťa napĺňané s empatiou, usmernením a láskou a podporované blízkym vzťahom, prepojením, potom je jeho mozog presakovaný hormónmi lásky, ktoré mozgu pomáhajú regulovať a produkovať podmienky pripravené na učenie sa.

Vytvárajú sa pozitívne okruhy spätnej väzby, kde sú zakódované spomienky, ku ktorým sa bude mozog v budúcich podobných situáciách podvedome vracať, aby o tom podával informácie správaniu.

Prostredníctvom pozorovania činov a prežívania reakcií rodiča či opatrovníka si dieťa asimiluje informácie do svojho vlastného repertoára a postupne sa naučí model, ktorého bolo svedkom a ktoré zažívalo.

Mozog sa vyvíja zozadu dopredu a zvnútra navonok.

Najzákladnejšia úroveň sídli v spodnej časti a rieši prežitie. Často sa nazýva plazivý mozog, pretože vo vývojových podmienkach dosahuje úroveň rozvoja plazov.

Druhá vrstva je stredný mozog a zaoberá sa emóciami a pamäťou. Obsahuje amygdalu a hippocampus a často sa označuje ako „sídlo učenia“.

Najvyššia vrstva je vyšší mozog a ten je zapojený do rozhodovacieho procesu. Je domovom jazyka, vnímania seba a zručností potrebných pre myslenie, predvídanie, plánovanie a empatiu.

Trojjediný mozog

Centrum prežitia – (Plazivý mozog – mozgový kmeň). Táto oblasť je úplne rozvinutá už pri narodení a rieši základné inštinkty a funkcie pre zachovanie života a pohybu. Táto oblasť reguluje dýchanie, zažívanie, srdcový rytmus, spánok, hlad, telesnú teplotu atď. a zodpovedá za reakcie „bojuj, uteč alebo nehýb sa“.

Malé deti fungujú na tejto úrovni prežitia a nedokážu regulovať svoje vlastné systémy. Musia sa spoliehať na vedome s nimi prepojeného opatrovníka, že im bude prepožičiavať svoje schopnosti na zvládanie života.

Malé deti môže „naštartovať“ svetlo, dotyk, premiestnenie, mokrá plienka, hluk, samota alebo jednoducho to, že ich niekam položia. Keď sa u dieťatka „spustí alarm“, je celkom závislé od teba, že ho upokojíš.

Emocionálne centrum – (Emočný mozog – limbický systém). Vývoj je zameraný na vek od 0 do 5 rokov. Táto oblasť spracováva spomienky, emócie, reakciu na stres a zodpovedá za výživu, starostlivosť, separačnú úzkosť, strach, hnev, sociálne pripútanie a kontrolu hormónov.

Táto oblasť je sídlom našich emócií a vývoj je sústredený na rané detstvo. Deti v tomto veku fungujú primárne na úrovni limbického systému či emocionálneho mozgu.

Seba-vyjadrovanie, komunikovanie potrieb a reakcie na svet sú vyjadrené vo forme pocitov (niekedy gigantických) a všetko to vychádza zo stredného mozgu.

Exekutívne (výkonné) centrum – (Mysliaci mozog – prefrontálna mozgová kôra). Toto je oblasť, ktorá sa zriaďuje ako posledná a rozvoj pokračuje zhruba do 25 rokov. Počas nej existujú vývojové „rozmachy“ zhruba vo veku 5-6 rokov, 11-12 rokov a okolo 15. roku.

Zodpovedá za racionálne myslenie, riešenie problémov, plánovanie, pozornosť, tvorivosť, seba uvedomovanie a chápanie a interpretovanie emócií.

Deti v rôznych štádiách majú rôzne úrovne prístupu k exekutívnym funkciám mozgu. Bez toho, aby mali čas zhromaždiť a usporiadať emocionálne a fyzické skúsenosti, nemôže ich mozog vždy úspešne predvídať, plánovať alebo primerane reagovať a z toho dôvodu môžu zlyhať v zodpovednom správaní.

Existuje zavádzajúci názor, že deti by mali byť nezávislejšie skôr a robiť veci rýchlejšie a lepšie než ich rovesníci, ak chcú dosiahnuť úspech.

Je to nerealistický cieľ, ktorý kladie obrovský tlak na každú generáciu, aby dosiahla nemožné – viac než 25 rokov rozvoja mozgu a skúsenosť len niekoľkých krátkych rokov.

Niektorí rodičia sa môžu tešiť na vek 18 rokov, akoby to bol magický vek dospelosti, no ľudský mozog má pred sebou ešte dobrých päť rokov rozvoja, kým sa bude dať považovať za plne funkčný.

Primerané očakávania

Mať očakávania primerané rozvoju ti pomôže cítiť sa menej frustrovaným a brať správanie tvojho dieťaťa menej osobne. Všetci máme predstavy o tom, čo je primerané na základe presvedčení svojej rodiny, spoločnosti či kultúry, v ktorej žijeme. Svojím deťom vysielame cez náš jazyk a interakcie odkazy o tom, čo si myslíme, kto sú a ako ich vníma spoločnosť.

Malé deti si vytvárajú internalizované zobrazenia iných a seba na základe reakcií, ktoré prijímajú od svojich opatrovníkov. My sme tí, ktorí informujeme ich sebavnímanie. Keď tvoje dieťa rastie, jeho filter – alebo vzorový plán – bude organizovať jeho systémy myslenia, pamäte, presvedčení, emócií, očakávaní a informovať jeho mozog o tom, ako prijímať rôzne situácie a ako na ne reagovať.

Rozvoj dieťaťa prebieha u každého dieťaťa jedinečne

Rozvoj seba-regulácie a sociálne prijateľného správania si vyžaduje čas

Napriek tomu, že tvoje desaťročné dieťa sa môže javiť ako pomerne sústredené a pohotové, nie vždy je schopné spoliehať sa na racionálne myslenie a zvážiť dopady, keď čelí nestabilnej situácii a to najmä kvôli neskúsenému emocionálnemu mozgu a/alebo nezrelému regulačnému systému.

http://www.teach-through-love.com/child-brain-development.html