Ako podporovať priateľa v uzdravovaní

Jedna z „vecí“, pre ktorú sa oplatí žiť, sú priatelia. Keď človek ide cestou zo závislosti k uzdravovaniu, môže mu to naháňať strach a môže sa cítiť osamelo a práve v tomto čase sú priatelia oveľa dôležitejší než kedykoľvek predtým. Keď sa niekto prepadáva do závislosti, zostáva stále viac sám, no uzdravovanie si vyžaduje podporu, lásku a akceptáciu zo strany okolia závislého.

Túto podporu môže nájsť v podporných skupinách, medzi priateľmi, ktorí sa liečia, u poradcov a terapeutov, u členov rodiny a iných. No väčšina závislých si želá podporu od priateľov – od ľudí, ktorí ich poznajú, majú ich radi a priatelia sa s nimi; túžia po tom, aby sa tieto priateľstvá zachovali a rozvíjali a aby sa na svojich priateľov mohli spoliehať aj vtedy, keď urobia na ceste uzdravovania chybu.

Čomu priatelia potrebujú rozumieť

Byť podporou pre uzdravujúceho sa závislého môže byť ťažké. Priateľ závislého môže mať v čerstvej pamäti záverečné obdobie, kedy závislý užíval, jeho vysiľujúce dno, na ktoré padol predtým, že sa začal uzdravovať. Tento prechod môže byť pomerne bolestivý a ťažký.

To najlepšie, ako s podporou začať, je pochopiť závislosť. Keď sa priateľ stotožní s tým, že závislosť je choroba, umožní mu to zaradiť správanie závislého do kategórie, ktorá depersonalizuje a neposudzuje jeho správanie. Hoci to stále môže byť bolestivé, môže začať vnímať závislého ako chorého priateľa a nie ako toho, ktorý zámerne spôsobuje bolesť. Môže začať vnímať priateľovo uzdravovanie ako nevyhnutný nástroj, potrebný pre zachovanie dôstojnosti a zdravia priateľa. Mnohí uzdravujúci sa závislí prirovnávajú uzdravovanie k procesu chemoterapie u pacientov s rakovinou. Je to liečba smrteľnej choroby, ktorá sa musí radikálne dodržiavať, ak má byť šanca na úspešnú liečbu.

Ako môžu byť priatelia pre závislého oporou

Môžu to robiť rôznym spôsobom. V prvom rade môžu závislého povzbudzovať a podporovať. Môžu umožniť, aby proces uzdravovania napredoval tak pomaly, ako je to potrebné pre pokračujúcu abstinenciu ich priateľa. Môžu čítať a vzdelávať sa na poli uzdravovania a závislostí. Môžu sa o svojho priateľa aktívne zaujímať tým, že mu budú klásť otázky a nechajú mu priestor pre nové návyky a správanie, ktoré budú musieť nahradiť tie predchádzajúce.

A predovšetkým sa môžu naučiť, čo prispieva k uzdravovaniu a aké faktory naopak prispievajú k recidíve. Môžu sa chrániť zdravými hranicami, aby sa naučili ako závislého podporovať, no nebyť pre neho umožňovateľom.

A priatelia sa učia najmä dávať a prijímať bezpodmienčnú lásku bez posudzovania, hanby či obviňovania, aby podporovali najvyšší možný vzájomný rast a rozvoj a niekedy aj napriek tomu, čo môžu pociťovať alebo čo si môžu myslieť. Je ťažké vynášať súd, keď vidíš ako niekto, koho máš rád a na kom ti záleží, robí chyby. Život je o tom, aby sme boli takými priateľmi, ktorí budú toho druhého podporovať aj vtedy, keď bude čeliť nejakej pohrome. A platí to aj opačne – nech aj my máme takých priateľov. Keď sa tvoji priatelia budú učiť viac o živote, budú robiť aj chyby. Nechaj ich, aby sa naučili to, čo sa naučiť potrebujú bez toho, aby si ich súdil alebo komentoval to, čo robia – iba ak by ťa o to požiadali. Toto je skúška pravého priateľstva – voľné a zároveň pevné puto, ktoré každému umožňuje, aby bol človekom a išiel po svojej ceste dôstojne a s úctou.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-support-a-friend-in-recovery/