Ako porozumieť nifaliofobii: strachu z triezvosti

Môže existovať také niečo ako strach z triezvosti? Určite. A dokonca to má svoje meno: nifaliofobia. Strach z vytriezvenia je oveľa bežnejší než si myslíme. Samozrejme, že na prvý pohľad sa takáto otázka javí skôr ako rečnícka. Ľudia, ktorí nie sú závislí, môžu prehlásiť: „Jasné, že závislí by mali chcieť byť triezvi – prečo nie?“ No problém je oveľa hlbší než iba dokázať prestať a zostať triezvym.

Prevziať zodpovednosť za svoje činy
Prvá vec je, že čeliť triezvosti je pre mnohých závislých skutočne ťažké, pretože si to vyžaduje prácu. Existuje šanca, že to nemusia zvládnuť, že môžu zlyhať a potom je tu tlak byť úspešným. Je tu strach z neznámeho. Je tu strach zo života bez možnosti opäť piť či brať drogy. Zostať triezvym znamená zostať čistým a to samé o sebe môže byť pre mnohých závislých a alkoholikov desivé.

Triezvosť môže so sebou prinášať viac zodpovednosti. Závislí budú musieť opäť čeliť vzťahom s ľuďmi, s ich rodinami, priateľmi a spolupracovníkmi. Možno niekomu z nich ukrivdili alebo sa môžu hanbiť za to, ako sa správali. Opäť budú musieť cítiť emócie bez toho, aby ich otupili pitím či drogami a vymanévrovať si svoju cestu cez rafinované rodinné a vzťahové dynamiky. Závislosť môže byť spôsob ako sa vyhýbať veciam, ktoré nechceme riešiť. Triezvosť znamená musieť čeliť nepríjemným pravdám o sebe a o iných, musieť sa postaviť a byť tým, kto som. Počas procesu vytriezvovania môžeme čeliť rôznym nepriaznivým situáciám a osobným výzvam.

Konfrontácia s realitou
Keď nie sme triezvi, môžeme to používať ako zámienku na to, aby sme sa týmto problémom vyhýbali. Mechanizmy na prežitie sú ťažké – fungujú dočasne a umožňujú nám vyhýbať sa veciam a odložiť ich bokom. Používame alkohol, aby sme zakryli svoju bolesť a svoje problémy. Používame drogy, aby sme otupili seba a svoje emócie a aby sme svoje myslenie odsunuli na ďalší deň. No keď tieto prostriedky nemáme k dispozícii, sme ponechaní iba so svojou mysľou, vôľou a vnútornou silou, aby nás preniesli cez tieto ťažké časy. Sme nútení rozmýšľať a analyzovať svoje problémy, hľadať riešenia a pritom môžeme zlyhať alebo robiť chyby. No takto rastieme a učíme sa a takisto sa učíme lepšie zvládať prichádzajúce výzvy. Po čase sa naša schopnosť zvládať to a prichádzať s riešeniami, ktoré pre nás fungujú, viac a viac zlepšuje.

Naše nádeje a sny sme v sebe počas úpadku do alkoholu či drog udupali, môže nás preto desiť konfrontovať seba a svoje sny. Odsúvať ich je spôsob, ako sa vyhýbať práci alebo strachu zo zlyhania. Keď sme triezvi, môžeme si uvedomiť, že tieto túžby a sny sa opäť vynárajú a opäť nás nabádajú k tomu, aby sme im venovali pozornosť.

Zvládanie „nudy“
Ďalší bežný dôvod, prečo sa ľudia môžu obávať triezvosti je to, že si myslia, že život sa môže stať „nudným“. Veľakrát je to tak, že všetky spoločenské udalosti a akcie sa krútia okolo alkoholu. Uzdravujúci sa alkoholik si môže myslieť, že tam nezapadne alebo sa nebude môcť zúčastňovať týchto akcií bez alkoholu alebo že si ľudia budú myslieť, že s ním už nie je zábava, keď je v skutočnosti pravdou pravý opak. Keď si triezvy, život je oveľa bohatší. Zmizne „závislácky opar“, prestane choré správanie a ľudia sú vo všeobecnosti šťastnejší a je s nimi lepšie. Vyčistí sa myseľ, je viac pokoja, viac jasnosti a lepšia schopnosť fungovať. Všetko toto sú len niektoré z mnohých dôvodov, prečo byť triezvym ďalekosiahlo prevažuje byť závislým od drog či alkoholu.

https://www.soberrecovery.com/addiction/understanding-nifaliophobia-the-fear-of-being-sober/