Rozvíjanie emocionálnej triezvosti

Ak si niekedy zápasil s intenzívnymi negatívnymi emóciami, pravdepodobne si ceníš emocionálnu stabilitu. Keď človek nedokáže zvládať svoje emócie, predstavuje to pre neho životnú prekážku a spôsobuje problémy doma, v práci a takmer všade. Keď hovoríme o dosahovaní emocionálnej triezvosti, čo tým naozaj myslíme? Čo je v skutočnosti emocionálna triezvosť?
Skôr než na túto otázku odpovieme, porozprávajme sa trochu o emóciách. Odkedy sme mladí, naše emócie začínajú dozrievať. Učiť sa, ako zápasiť a zvládať život v emocionálnej zrelosti, je určite užitočné. Niekedy sa však stane, že ľudia počas dospievania alebo v dospelosti začnú užívať alkohol či drogy, aby zvládali svoju vnútornú bolesť, čím sa však ich emocionálny rast zastaví. V dôsledku toho človek prestane emocionálne napredovať či dozrievať.

Čo je emocionálna triezvosť?
K emocionálnej triezvosti dochádza, keď si uvedomíme, že naše emocionálne zdravie nie je primerané, preto sa začneme emocionálne uzdravovať a rásť, aby sme sa naučili, ako zvládať svoje pocity zdravým a pozitívnym spôsobom. Znamená to zvládať život v emocionálnej zrelosti namiesto nezrelých spôsobov, ako je otupovanie pocitov alkoholom či drogami alebo trucovať, kričať, uzavrieť sa atď.

Emocionálne triezvi jednotlivci sa už nedefinujú ako obete svojich emócií. Opäť prevezmú svoju silu a naučia sa svoje pocity preciťovať, žiť s nimi, spracovávať ich a potom ich pustiť.

Ako rozvíjať emocionálnu triezvosť
Ako vo svojom uzdravovaní napreduješ, maj na mysli nasledujúce spôsoby, akými sa môžeš posúvať smerom k emocionálnej triezvosti:

1. Vedomá, vnímavá meditácia – je to technika, ktorá pomáha jednotlivcom získať určitú kontrolu nad svojím myšlienkovým životom a naučiť sa, ako preciťovať, spracovávať a vzdávať sa negatívnych emócií. Byť vnímavým znamená uvedomovať si prítomný okamih, mať na mysli to, čo sa deje v každom momente. Keď začneš uplatňovať takúto vedomú meditáciu, začneš vnímať svoje myšlienky a emócie oddelene od seba. Ty sa nerovná tvoje emócie, preto ťa negatívne emócie nemusia neustále ničiť. Keď si to začneš uvedomovať, viac nebudeš musieť byť ovládaný emóciami ako je hnev, smútok, úzkosť, hanba, strach atď. Nakoniec sa môžeš otvoriť prežívaniu emócií ako je šťastie, pokoj a láska.

2. Písanie denníka – začni si písať denník o svojom živote a o svojich emóciách. Keď si začneš písať ako sa cítiš, uvoľníš tým určitú zadržiavanú energiu, čo ti umožní pociťovať určitú úľavu a v konečnom dôsledku sa budeš posúvať smerom k emocionálnej triezvosti. Pri písaní denníka sa môžeš obzrieť späť a sledovať aj svoje napredovanie. Zapisuj si veci každý deň alebo keď budeš mať pocit, že by si to mal urobiť. Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob písania denníka; rob to, čo považuješ za správne.

3. Vyhľadaj poradenstvo – spracovať tvoj emocionálny život s trénovaným poradcom je vynikajúci nápad. Takýmto spôsobom môžeš povedať o svojich myšlienkach niekomu, kto rozumie, ako emócie fungujú a kto má nástroje a techniky, ktoré ti môžu pomôcť naučiť sa svoje emócie zvládať. Niekedy jednoducho potrebujeme pomoc pri učení sa toho, ako svoje emócie cítiť a nedať sa im premôcť, no spracovať ich zrelým spôsobom. Bude to nejaký čas trvať, no dá sa to naučiť.

4. Maj k dispozícii dostatok emocionálnych nástrojov – bez ohľadu na to, či to budeš robiť s poradcom alebo sám (alebo oboje), nauč sa zručnosti, ktoré môžeš používať vtedy, keď ti život bude hádzať polená pod nohy. Možno potrebuješ pomoc pri komunikovaní svojich pocitov zdravým spôsobom. Čítaj si materiály k tejto téme. Požiadaj iných o ich návrhy. Navštevuj terapiu, aby si sa naučil novým komunikačným zručnostiam. Existuje množstvo nástrojov a techník, ktoré ti môžu pomôcť dosiahnuť emocionálnu triezvosť.

5. Stretávaj sa s pozitívne naladenými ľuďmi – tvoji priatelia a známi ťa ovplyvňujú, preto sa uisti, aby si sa stretával s pozitívnou podpornou skupinou, pretože ťa to môže veľmi inšpirovať a motivovať. Možno si budeš chcieť nájsť aj mentora, voči ktorému budeš zúčtovateľný a od ktorého sa naučíš cenné nástroje.

V živote budeš mať veľa príležitostí k tomu, aby si sa naučil cenné lekcie. Pracovať na emocionálnej triezvosti za to stojí, takže ak máš pocit, že tvoj emocionálny život nie je ideálny, nezabúdaj, že je nádej a už dnes môžeš začať pracovať na emocionálnom uzdravovaní a triezvosti. Už viac nemusíš so svojimi emóciami zápasiť. Zváž uvedené tipy a podnikni kroky k tomu, aby si nastúpil na svoju cestu emocionálnej triezvosti.

https://www.soberrecovery.com/recovery/developing-emotional-sobriety/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_390939/