Ako posilniť dlhodobé uzdravovanie

Na začiatku uzdravovania môžeš mať pocit, že kľúčom k tomu, aby si zostal triezvy a vyhol sa recidíve, je mať nejaký stimul. Podľa štúdie z r. 2017 však spoliehanie sa na stimuly či odmeny produkuje iba krátkodobý úspech a z dlhodobého hľadiska to naopak môže zvýšiť pravdepodobnosť recidívy.

Po prvé je dôležité poznamenať, že skúsenosti v uzdravovaní sú rôzne. Liečebné pomôcky, ktoré sú pre niekoho efektívne, pre druhého nemusia fungovať a naopak. No bez ohľadu na to, čo pre teba funguje najlepšie, pamätaj na skutočný prínos, ktorý spočíva v trvalej odmene dlhodobého uzdravovania. Keď to máš na mysli, môžeš sa posunúť ďaleko za materiálne odmeny a zamerať sa na týchto 5 silných podporných prvkov, ktoré ti pomôžu počas celej tvojej cesty uzdravovania.

1. Život v prítomnosti: Materiálne veci ťa môžu rozptyľovať, ak sa stanú jediným dôvodom, prečo si triezvy. Namiesto toho sa od nich odpútaj a naplánuj si výlet, choď na nejakú akciu alebo venuj čas starostlivosti o seba. Každá skúsenosť v uzdravovaní ti dovoľuje praktizovať vnímavú, otvorenú myseľ – byť prítomným v danom momente. Odmena vo forme novej skúsenosti môže byť úžasný spôsob ako osláviť ďalší týždeň triezvosti.

2. Duchovné obotatenie: Namiesto toho, aby si sa zameriaval na materiálne odmeny, medituj a zameraj sa na duchový úžitok, ktorý ti tvoje uzdravovanie pomáha dosiahnuť. Odmeny ako je pokoj, vyrovnanosť a vďačnosť – medzi inými – sú trvalé a budú mať pozitívny dopad na celý zvyšok tvojho života. Aby si sa na to vedel lepšie zamerať, vyskúšaj každé ráno 10-minútovú meditáciu.

3. Prirodzené endorfíny: Zapájaj sa do aktivít ako je beh, chôdza či jazda na kajakoch, pretože vtedy tvoje telo vylučuje prirodzené endorfíny, hormóny, ktoré produkujú prirodzené euforické vzrušenie. Okrem toho prirodzené uvoľňovanie endorfínov cez fyzickú aktivitu je pre teba úplne prirodzené a zdravé. Aby si mohol získať tieto benefity, vyskúšaj sa každú nedeľu odmeniť nejakou aktivitou v prírode.

4. Míľniky: Najväčšia odmena, ktorú zažiješ v uzdravovaní, je premena života, ktorá s ním prichádza. Či ide o veľkú alebo malú životnú zmenu, osláv ju. Môže ísť o veci ako je napr. to, že sa staneš spoľahlivejším, budeš chodiť na rodinné udalosti alebo si udržíš prácu. Píš si denník vďačnosti, v ktorom budeš mať tieto pozitívne skúsenosti a začneš ich vnímať ako konečnú odmenu za svoj záväzok zostať triezvym.

5. Uzdravujúca sa komunita: Mať skupinu priateľov alebo podpornú sieť je neuveriteľne odmieňajúce. Keď dosiahneš nejaký míľnik – či je to 6 mesiacov, rok alebo 5 rokov triezvosti – stretni sa so svojimi priateľmi a oslávte to. Nemusí to byť nič extra; môže to byť také jednoduché ako obyčajný piknik v prírode, kedy sa budete tešiť zo vzájomnej prítomnosti. Obklopovanie sa pozitívnou spoločnosťou a priateľmi je dlhodobý úžitok z uzdravovania, tak sa z neho teš!

Stimuly môžu príležitostne fungovať, ale snaž sa, aby neboli jediným základom pre tvoje uzdravovanie. Zameraním sa na nemateriálne odmeny sa nastavuješ na trvalý úspech a skutočné naplnenie tvojho nového, triezveho života. Skutočné uzdravovanie je samé o sebe odmenou.

https://www.soberrecovery.com/recovery/5-powerful-reinforcements-for-long-term-recovery/