Bežné mylné predstavy o uzdravujúcich sa závislých

Zápasíš so závislosťou alebo s ňou zápasí tvoj blízky? Všetci poznáme zničujúce dôsledky spojené s dlhodobým užívaním látok – od napätých vzťahov cez ubúdajúce sebavedomie až po zdravotné komplikácie (vrátane smrti). Je celkom rozumné zúfalo sa snažiť o uzdravenie seba alebo svojho blízkeho. Tento proces však vždy nie je taký priamočiary. Nanešťastie existuje veľa toxických mylných predstáv o tom, čo uzdravenie so sebou prináša.

Pozrime sa na niektoré z týchto mýtov.

„Ak chceš, môžeš s tým prestať:“
Niet pochýb o tom, že závislosť môže byť frustrujúca. Vidíš, ako neustále dookola zápasíš ty alebo tvoj blízky s rovnakými negatívnymi cyklami. Vieš, ktoré rozhodnutia sú nebezpečné a aj napriek tomu ich stále robíš. Možno chceš prestať – a pokúšal si sa o to – no to nutkanie ťa tak veľmi premáha, že je pre teba ľahšie poddať sa mu. A tak tento vzorec pokračuje aj naďalej.

Závislosť je chronický stav, ktorý ovplyvňuje aj neurobiologické chemické procesy. Má dopad na biologické, spoločenské a psychické fungovanie. Mozog je nastavený tak, že sa usiluje získať tieto chemické látky, baží po nich a pri ich neprítomnosti prežíva abstinenčné príznaky.

„Prestať“ nie je také ľaké ako chcieť prestať. Keby to bolo také jednoduché, každý by to urobil. No uzdravovanie často zahŕňa proces intenzívneho cyklu pokusov a zlyhaní, učenia sa nových zručností a zvládania intenzívneho baženia.

„Závislí sú zlí ľudia:“
Keď akúkoľvek skupinu ľudí označíme ako zlú, môže nás to viesť k mylným záverom. Väčšina ľudí zápasiacich so závislosťou má za sebou opakujúce sa problémy ako je depresia či úzkosť. Možno v minulosti bojovali s traumou alebo zneužívaním. Problémom nie sú samotné látky; tie sú často iba únikom alebo otupujúcim riešením iných problémov, ktorým dotyční čelia alebo čelili.

Je neznalé a neférové predpokladať, že títo ľudia sú „zlí“. Hoci môžu robiť rozhodnutia, ktoré škodia im aj druhým, často je to nezámerné a robia to iba preto, aby nejako prežili.

„Jedinou cestou je abstinencia:“
Veľa ľudí ihneď po nástupe na cestu uzdravovania prestane úplne užívať drogy a alkohol. Tento prístup je známy ako abstinencia, čo znamená eliminovať látky meniace náladu. No tento spôsob nefunguje pre každého. Niektorým ľuďom viac pomôže prístup znižovania škôd, iným liečba pomocou liekov pod zdravotným dozorom.

„Potrebuješ odbornú liečbu:“
Táto liečba môže byť jedným z najlepších rozhodnutí, ktoré v súvislosti s uzdravovaním sa zo závislosti urobíš. Liečebné postupy sú rôzne, no typicky môžeš očakávať kombináciu psychoterapie, liekov a iných poradenských služieb. Napriek tomu tento typ liečby nie je dostupný pre každého napríklad z časových alebo finančných dôvodov. Existujú aj iné možnosti, napríklad podporné skupiny alebo holistický prístup, ktoré môžu byť nápomocné v podporovaní snáh o uzdravovanie.

Záverečné myšlienky
Závislosť sa spája s hroznou stigmou. Opakovaním nepravdivých mýtov túto stigmu iba podporujeme, čo naďalej škodí tým, ktorí so závislosťou zápasia. Nevyhnutné je mať správne poznatky. Čím viac si ochotný učiť sa a integrovať tieto informácie do svojho života, tým viac môžeš pomôcť sebe a svojim blízkym.

https://www.soberrecovery.com/recovery/common-misconceptions-about-recovering-addicts/?utm_source=blog&utm_campaign=CO_604007/