Ako riešiť recidívu uzdravujúceho sa alkoholika

Cesta k uzdravovaniu môže byť hrboľatá. Ak si ty alebo tvoj blízky zrecidivoval, nie je to koniec sveta. Pre uzdravujúceho sa alkoholika bez ohľadu na to, či práve odchádza z ústavnej liečby alebo už oslávil 25 rokov bez pitia, je recidíva vzdialená len na 1 pohárik. Presné čísla recidívy sa nedajú získať kvôli anonymnej prirodzenosti uzdravovania. Štúdia realizovaná NIAAA (Národný inštitút zaoberajúci sa zneužívaním alkoholu a alkoholizmom) odhaduje, že 90 % uzdravujúcich sa alkoholikov do 4 rokov zrecidivuje. Anonymní alkoholici odhadujú, že 75 % ich členov recidivuje do jedného roka. Pamätaj, že tieto čísla nezahŕňajú tých nešťastníkov, ktorí sa nikdy neliečili, no snažia sa z vlastných síl s pitím prestať. Záver je taký, že recidíva nie je zriedkavá, no takisto nie je nezvládnuteľná.

Pozrime sa na tento fenomén bližšie a tiež na to, ako pomôcť uzdravujúcemu sa alkoholikovi, ktorý zažil recidívu.

Bežné príčiny recidívy

Najbežnejšou príčinou recidívy je to, že je človek uzdravujúci sa alkoholik! Zdá sa, že recidívu spôsobujú spúšťače ako je emocionálne rozrušenie či nepríjemná udalosť. Pravdou zostáva, že alkoholizmus, podobne ako akákoľvek iná liečiteľná choroba alebo porucha, sa opäť v určitej miere objaví, ak sa závislý neustále nedoliečuje.

Nedostatočná schopnosť zvládať to

Uzdravujúci sa alkoholici sa stále učiť nové mechanizmy, aby zvládali nahrádzať svoje staré návyky týkajúce sa toho, že aj pri najmenšom náznaku problémov sa obracajú k fľaši. V tomto svetle sa aj tie drobné každodenné stresory môžu práve vytriezvenému závislému javiť ako neprekonateľné prekážky.

Mentálne cravingy (baženie)

Za roky si užívanie alkoholu alebo drog vyberie svoju daň na mozgu. Kým fyzické baženie po alkohole môže časom pominúť, mentálne baženie pominie len zriedkavo. V podstate ide o to, že užívanie alkoholu zaplavuje mozog neurotransmiterom dopamínom, ktorý vyvoláva príjemné euforické pocity. Keď je mozog bombardovaný touto príjemnou záplavou dostatočne dlho, spomalí svoju vlastnú produkciu dopamínu v snahe nanovo získať prirodzenú rovnováhu. Toto vyúsťuje do nedostatku enzýmov, spôsobujúcich dobré pocity, a narastajúceho baženia po ďalšom alkohole. Uzdravujúci sa závislý potrebuje nájsť spôsob ako túto rovnováhu obnoviť zdravými, produktívnymi aktivitami.

Emocionálna vyčerpanosť

Po emocionálnej stránke zostať triezvym po dlhodobom zneužívaní alkoholu je ťažká práca a prináša so sebou nové zodpovednosti. Čeliť bezvýhradnej úprimnosti v programe uzdravovania si vyžaduje odvahu a veľmi ľahko sa dá predstaviť si, ako uzdravujúci sa alkoholik môže dať prednosť úniku a návratu späť do známej, bezpečnej kukly pitia. Byť triezvym je pre novo uzdravujúceho sa závislého cudzí a nepohodlný pocit. Aj tí, čo majú za sebou veľa rokov triezvosti, prežívajú z času na čas intenzívnu túžbu po úniku, ktorý ponúka alkohol.

Ako pomôcť uzdravujúcemu sa alkoholikov prekonať recidívu

Najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť pre uzdravujúceho sa alkoholika, ktorý zrecidivoval, je potlačiť svoje vlastné pocity frustrácie a vzdoru. Od momentu, kedy to zistíš, ho neprestaň podporovať, no zároveň buď pevný, aby si mu pomohol vrátiť sa späť na cestu uzdravovania bez akýchkoľvek ďalších otrasov.

Bez ohľadu na to, či si to závislý prizná alebo nie, bude prežívať intenzívne sklamanie, vinu a zlyhanie. Tieto pocity môžu spôsobiť, že sa bude zdráhať hľadať podporu u svojich „kolegov“. Daj mu jasne najavo, že musí opäť nadviazať spojenie so svojou podpornou skupinou. Kvôli ďalšej podpore sa ihneď spoj s jeho mentorom/sponzorom. Ak počas svojej triezvosti navštevoval stretnutia uzdravujúcich sa alkoholikov, zariaď, aby sa tam okamžite išiel, hoci by si ho tam mal odviezť ty sám. Je nevyhnutné, aby sa recidivujúci alkoholik vrátil späť na známe miesta a pozitívne asociácie svojej domácej podpornej skupiny hneď, ako je to možné.

Keď ho „odovzdáš“ do rúk tých, čo tomu rozumejú, nechaj prácu na neho. To najdôležitejšie, čo uzdravujúci sa alkoholik potrebuje, je podpora a pochopenie ostatných uzdravujúcich sa alkoholikov. Môže sa stať aj to, že recidíva je príliš ťažká alebo alkoholik je taký rozbitý, že potrebuje začať uzdravovanie úplne od začiatku. V týchto prípadoch nie je hanbou zopakovať si celú ústavnú liečbu.

Ako rozpoznať, že sa blíži recidíva

Vo väčšine 12-krokových programov neexistuje nič také ako „pokĺznutie“. Akýkoľvek návrat k aktívnemu užívaniu preferovanej látky je recidíva. Okrem toho je vnímaná ako niečo, čo vedome prebieha na úrovni podvedomia. Počas liečby závislý zistí, ako môže rozpoznať, či sa recidíva blíži a čo s tým robiť. No kvôli tomu, že mentalita závislého je veľmi nevyspytateľná, zriedkavo si tieto signály uvedomuje. Ak si človek, ktorý s ním má blízky vzťah, môžeš tieto znaky rozpoznať a včas niečo urobiť. Toto sú spúšťače a znaky, ktoré môžu signalizovať hroziacu recidívu:

Správanie závislého

Prvým znakom, že niečo nie je v poriadku, je návrat k návykovému správaniu. Uzdravujúci sa alkoholik sa môže začať správať nevypočitateľne bez toho, aby sa dotkol pohárika: zmeny nálad sú dobrým indikátorom vnútorného zápasu; môže sa opäť objaviť sebeckosť, neúprimnosť, rozprávanie o „starých dobrých časoch“; môže sa prejaviť úzkosť, hnev a extrémna precitlivelosť; je viditeľne netrpezlivý; túži po izolácii; má zmeny v chuti a ťažkosti so spánkom; stretáva sa so starými priateľmi, s ktorými zvykol piť; má reči o recidíve; má postoj, že je už zdravý namiesto toho, že je v procese neustáleho uzdravovania; vynechávanie skupinovej terapie je obyčajne znakom, že recidíva sa už začala. Ak si všimneš ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď mu naň poukáž. Ak to závislý myslí so svojím uzdravovaním vážne, sú kroky, ktoré môže podniknúť, aby predišiel tomu, čo sa neodvratne blíži.

Ako predísť recidíve

Vyhýbať sa situáciám, ktoré môžu viesť k recidíve, je pri jej prevencii prvoradé. No nie je to vždy možné, najmä po dlhom období triezvosti. Pomôž svojmu blízkemu urobiť si akčný plán pre situácie, keď sa začne toto nebezpečné správanie opäť objavovať, čo je signálom možnej recidívy. Tento plán môže zahŕňať nasledovné: telefonát inému uzdravujúcemu sa závislému, aby sa s ním o tom porozprával; rozptýlenie – ísť niekam von, zacvičiť si, meditovať, čítať knihu; zlepšiť vnímanie sebahodnoty – urobiť niečo pre niekoho, kto je na tom ešte horšie; odsúvacie taktiky – snaha získať aspoň súhlas, že piť nebude dnes, ale až zajtra.

Keď je tvoj blízky v pazúroch alkoholovej závislosti, môže to byť veľmi nepohodlná a nervy zničujúca cesta, keď ho máš podopierať na jeho ceste uzdravovania. No mnohí sa na tejto ceste nachádzajú. V samotných Spojených štátoch trpí zneužívaním alebo závislosťou od alkoholu 17,6 milióna ľudí. No často je to práve vďaka podpore druhých, že alkoholik nájde dlhodobú úľavu a slobodu od alkoholu. Dobrá správa je, že aj tie najhoršie prípady sú nádejné. Odborníci vravia, že tretina ľudí trpiacich alkoholizmom sa naplno uzdravuje.

Ak rozmýšľaš ako pomôcť alkoholikovi vrátiť sa na správnu cestu, čítaj ďalej. Dozvieš sa, aký je tvoj podiel pomoci v tom, že mu poskytneš usmernenie, radu a spojenie, ktoré sú na tejto križovatke také kľúčové.

Najprv sa o tejto chorobe čo najviac nauč

Ľahko sa povie „chápem to“ alebo „uvedomujem si, čím prechádzaš“. No tieto slová sú prázdne, ak si presne neuvedomuješ to, čo alkoholizmus naozaj je. Skôr, než môžeš svojmu blízkemu poskytnúť oporu, je dôležité preskúmať túto chorobu čo najdôkladnejšie.

Nauč sa, čo spôsobuje, kde má korene, koho najviac ovplyvňuje a ktoré sú najbežnejšie príznaky. Ak môžeš, choď na otvorené stretnutia existujúcej podpornej skupiny a počúvaj príbehy ľudí, ktorí tam sú. Hoci ti to nemusí byť príjemné, keď sa ponoríš do toho prostredia, môže ti to pomôcť pochopiť ako závislý rozmýšľa. Takisto ti to môže pomôcť odkyť niektoré z najväčších prekážok pre závislého. Napokon skôr, než môžeš pochopiť ako pomôcť alkoholikov, potrebuješ byť schopný ponúknuť podporu, ktorá nepozostáva z jednoduchého príkazu prestať s tým. Keď sa naučíš všetko dostupné o tejto problematike, môže ti to pomôcť dosiahnuť oveľa hlbšiu úroveň pochopenia a súcitu.

Získaj podporu (aj pre seba)

Toto nie je sólové úsilie. Ak chceš naozaj pomôcť závislému na jeho ceste uzdravovania, budeš potrebovať ďalšiu podporu od ostatných, ktorí sú alkoholikovi blízki. Niekedy to môže znamenať aj to, že tento problém odkryješ aj tam, kde predtým nevedeli, že tento problém existuje. Rozprávaj sa s partnerom, blízkymi priateľmi či inými členmi rodiny a spojte sa, aby ste alkoholikovi ponúkli spoločnú podporu. Ak je potrebná konfrontácia, porozprávajte sa o nej najprv, aby ste sa uistili, že všetci veci vnímate rovnako. Vo svojom rozhodnutí budete musieť byť pevní, no zároveň pri konfrontácii zostať pokojní. Nevieš ako začať? Možno pomôže dobrá literatúra, ktorá osvetlí kľúčové body a pomôže ostatným problém lepšie pochopiť, či dokonca naň zmeniť doterajší názor.

Prečo je dôležité neumožňovať

Možno alkoholikovi nepožičiavaš peniaze, no aj tak je možné, že mu umožňuješ v jeho návyku pokračovať bez toho, aby si si to uvedomoval. Prvotným príkladom je zakrývanie alkoholika. Ospravedlňovať jeho spomalenosť, čudné správanie či vynechané stretnutia je jedným z najrozšírenejších spôsobov ako sa môže blízky alkoholika časom zmeniť na jeho umožňovateľa.

Prvým krokom v učení sa toho, ako môžem pomôcť alkoholikovi, je vedieť, kedy ho prestať finančne podporovať (a možno to povedať aj ostatným). S výnimkou nevyhnutnej zdravotnej pomoci je potrebné vyjasniť si, že ak alkoholika finančne podporuješ, dokonca ak mu pomáhaš platiť nájom či opravu auta, mal by si s tým okamžite prestať. Uvažuj aj o iných spôsoboch, akými cestu k jeho uzdravovaniu zbytočne predlžuješ a tým mu ju aj sťažuješ.

Konfrontácia a rozhovory majú prebiehať v súkromí

V stave zúfalstva a v snahe odhaliť mu úplný dosah jeho ničivého životného štýlu môžeš mať pokušenie „vyjasniť mu to“ na verejnosti. Možno si myslíš, že ak aj ostatní uvidia tento rozhovor, verejná hanba bude dostatočná, aby alkoholika primäla k triezvosti. No pravdou je, že zahanbenosť kvôli pitiu vedie alkoholika len do hlbšej závislosti a nie naopak. Takisto vedie k väčšej pravdepodobnosti recidívy. Keď príde čas na tieto dôležité, intímne rozhovory (či vo dvojici alebo v malej skupine), vyber si miesto, ktoré je privátne, tiché a kde môžete rozprávať uvoľnene. „Posvietiť si na alkoholika“ môže u neho spôsobiť pocity úzkosti, ktoré budú viesť práve k potrebe vypiť si.

Povzbudzuj ho, aby si vytvoril novú triezvu podpornú sieť

Uzdravovanie je viac než len 12-krokový proces. Je to úplná zmena životného štýlu, čo znamená zmeniť staré návyky za celkom nové. Ak ťa zaujíma ako pomôcť alkoholikovi, jeden zo spôsobov je pomôcť mu pri vytváraní jeho spoločenských kruhov. Povzbudzuj ho k priateľstvám s triezvymi, podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Odrádzaj ho od tých, ktorí pijú, pretože ich spoločnosť by podporovala recidívu. Nevieš, kde začať? Skús sa opýtať triezvych priateľov či iných členov rodiny. Takisto môžeš podporovať účasť v podporných skupinách kvôli zúčtovateľnosti a priateľstvám.

Nauč sa ako predpokladať potenciálnu budúcu recidívu

Keď budeš podporovať závislého v jeho procese uzdravovania, pomôže, keď budeš poznať niektoré najzávažnejšie znaky možnej recidívy. Tu je len niekoľko z nich:

Izolácia – uťahuje sa závislý od bežných aktivít, ktoré ho tešili?

Ľahostajnosť – už mu nezáleží na uzdravovaní, nechodí na stretnutia podporných skupín či nehovorí o svojom napredovaní?

Inverzia – vracia sa častejšie do svojho obľúbeného podniku alebo sa začal stretávať so starými známymi?

Intenzita – začal prejavovať silné emócie ako hnev či úzkosť, ktoré zvykol potláčať alkoholom?

Ako pomôcť alkoholikovi: Tvoj prvý krok začína dnes

Možno si práve na začiatku fázy podporovania alebo si už na tejto ceste nejaký čas. Tak či tak, radi by sme ti pomohli tvoju cestu osvetliť. V našej liečebni ponúkame podporu tým, ktorí zápasia so závislosťou. Ak ťa zaujíma viac, môžeš sa s nami spojiť.

https://musetreatment.com/how-to-deal-with-a-relapse-of-a-recovering-alcoholic/