Ako rozvíjať zdravé vzťahy v uzdravovaní

Závislosť a izolácia často kráčajú ruka v ruke. Ako narastá zneužívanie drog a alkoholu, narastá aj túžba závislého, aby ho „nechali na pokoji“ a osamote. Toto je veľmi nebezpečná, dokonca smrteľná kombinácia. Počas závislosti sa závislý zameriava výhradne na to, aby sa dostal k drogám či alkoholu. Dokonca aj po ukončení liečebného programu môže vzniknúť prázdny časový priestor, počas ktorého sa predtým závislý zameriaval na zneužívanie. Ak chce zostať triezvy, je nevyhnutné, aby bol jeho režim naplnený primeranými sociálnymi vzťahmi a produktívnymi činmi. Pozitívny sociálny podporný systém je kľúčový pri výbere alternatívneho správania mimo závislosti. V opačnom prípade bude uzdravovanie sabotované izoláciou.

Osamelosť je zničujúca

Výskumy potvrdzujú, že izolácia je pre liečbu a dlhodobú triezvosť škodlivá. Služby pre látkové zneužívanie a duševné zdravie uvádzajú nasledovné: „Mať vzťahy a sociálne siete, ktoré poskytujú podporu, priateľstvo, lásku a nádej je nevyhnutné pre podporovanie uzdravovania.“ No to sa často ľahšie povie než urobí.

Protikladom závislosti sú vzťahy

V dnešnom svete nás facebook, instagram, snapchat a iné sociálne platformy izolujú pod maskou spájania sa s inými. Tieto technologické stránky nevyžadujú tradičnú interakciu ani nevedú k vytváraniu skutočných priateľstiev a vzťahov. Štatistiky uvádzajú aj vzťah medzi užívaním drog a časom tráveným na sociálnych sieťach. Národné centrum pre závislosť a látkové zneužívanie realizovalo štúdiu, ktorá ukázala, že u amerických tínedžerov, ktorí trávia čas na sociálnych sieťach, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť užívania marihuany, trikrát vyššia pravdepodobnosť užívania alkoholu, päťkrát vyššia pravdepodobnosť užívania tabaku. Tieto údaje ukazujú, že k závislosti dochádza kvôli nedostatku fyzických vzťahov. Dávna známa teória hovorí, že keď ľudia zlyhávajú vo vzťahoch, má to negatívny dopad na ich duševné aj fyzické zdravie a preto sa pokúšajú vytvoriť vzťah s čímkoľvek, čo nájdu, vrátane drog. Všetko toto ukazuje, že osamelosť a izolovanosť spôsobujú, že ľudia sú veľmi zraniteľní práve v oblasti závislostí.

Praktické veci, ktoré môžeš urobiť

Rozvíjanie zdravých sociálnych vzťahov v uzdravovaní si vyžaduje úsilie. Počas počiatočnej fázy uzdravovania môžu interakcie s inými predstavovať veľkú výzvu. No je niekoľko vecí, ktoré môžeš robiť, aby si sa vyhol osamelosti a spojil sa s inými.

1. Začni navštevovať podpornú skupinu

Keď závislí pili alebo drogovali, trávili veľa času mimo svojej rodiny a priateľov. No keď chce človek dosiahnuť triezvosť, nemôže zostať sám. Pre dlhodobý úspech sú nevyhnutné podporné skupiny, rodina a vzťahy. Dvanásťkrokové skupiny (Anonymní alkoholici, Anonymní narkomani, Anonymní gambleri) sú najrozšírenejšie a najznámejšie organizácie, ktoré ponúkajú podporu. Poskytujú prostredie, v ktorom sa závislý môže spájať s bezpečnými, podporujúcimi, spoľahlivými, empatickými ľuďmi, ktorí prežívajú rovnaké zápasy. V týchto skupinách môžu uzdravujúci sa závislí získať efektívne zručnosti a stratégie pre riešenie problémov a zároveň sa stabilizovať v procese triezveho života.

2. Praktizuj svoje povedomie, všímavosť

Je to jeden zo spôsobov, akými zmenšiť rozpaky pri nadväzovaní nových vzťahov. Táto kognitívna prax umožňuje dotyčnému čeliť nepríjemným či dokonca stresujúcim situáciám bez toho, aby hľadal úľavu v alkohole/drogách. Nedávna štúdia ukázala, že povedomie sa spája s vyššími úrovňami šťastia, spôsobmi zvládania stresu a lepšími vzťahmi.

3. Vždy sa rozhoduj múdro

Uzdravovanie ponúka šancu budovať podporný systém od základov. Pred liečbou pozostávali „vzťahy“ závislého z drogového dílera a snáď ďalších „priateľov“, ktorí takisto zneužívali drogy. Toto nikdy neboli skutočné priateľstvá. Po liečbe existuje šanca začať odznova. Vyberanie si ľudí, ktorí žijú triezvo a ktorým skutočne záleží na úspešnom uzdravovaní závislého, poskytuje nevyhnutnú podporu pre udržanie si triezvosti.

4. Buď ten, čo počúva

Jeden z najťažších, no zároveň najsilnejších nástrojov v triezvosti, je počúvanie. Keď počúvaš, poskytuješ dotyčnému príležitosť zdieľať sa s časťou seba samého. Toto je jediný spôsob ako sa rozhodnúť, či chceš dotyčného pozvať do svojej triezvej komunity. Podobne ako s čímkoľvek, čo stojí za budovanie, aj skutočné počúvanie iných si vyžaduje prax, usilovnú prácu a záväzok.

5. Cvič a hýb sa

Štúdie ukazujú, že fyzické cvičenie môže znižovať stres aj cravingy (baženie). Cvičenie spolu s ďalšími triezvymi ľuďmi zvyšuje schopnosť sociálnej interakcie pri spoločnom záujme. Na kurze cvičenia sa môžeš zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako ty. Kluby zdravia majú obyčajne pevný rozvrh a často ich navštevuje rovnaká skupina ľudí. Mať ľudí, ktorí očakávajú, že medzi nich prídeš, tiež poskytuje motiváciu, ktorú pri vytváraní kamarátstiev potrebuješ. Ak fyzické cvičenie zrovna nemáš rád, je to v poriadku. Namiesto toho môžeš ísť s kamarátom na prechádzku alebo na túru.

6. Dávaj späť

Buď priateľom a budeš mať priateľov. Zúčastniť sa na nejakom dobrovoľníckom projekte je vynikajúci spôsob ako niečo vrátiť späť a zároveň si vytvoriť nové priateľstvá. Existujú dôkazy, ktoré potvrdzujú, že tí, čo pomáhajú druhým, pomáhajú zároveň sebe. Istá štúdia ukazuje, ako závislí počas liečby mali prospech z toho, keď pomáhali druhým. Vedci objavili, že „pomáhať druhým dosiahnuť triezvosť znižuje riziko, že uzdravujúci sa závislí budú piť“. Jednotlivci, ktorí sa rozhodli zverejniť svoje zápasy a skúsenosti v snahe podporovať iných v podobných situáciách, našli pridaný zmysel pre svoju triezvosť. Tým, že sa zamerali na iných, ešte intenzívnejšie pracovali na tom, aby si udržali svoje uzdravovanie.

Dávať späť sa dá aj v oblastiach, ktoré nesúvisia so závislosťou. V skutočnosti je pre mnohých príliš ťažké mentorovať iných závislých. Namiesto toho pracujú ako dobrovoľníci v iných oblastiach – v potravinových bankách, liečebných onkologických centrách a na iných miestach. Spojiť s druhými sa dá aj cez zmlyspluplnú prácu. Vrátiť sa do školy a nájsť novú skupinu priateľov môže pomôcť s nervozitou či osamelostou a vyplniť čas.

7. Tráv čas s rodinou

Podpora rodiny zohráva kľúčovú rolu v procese liečby aj po nej. Je bežné, že po liečbe je potrebné urobiť nápravu v rodinných vzťahoch, keďže počas závislosti boli narušené. Príliš často sa stáva, že závislý stratí dôveru tých, ktorí ho najviac milujú. Môže trvať dlho, kým si opäť získa dôveru druhých a prekoná všetky negatívne dôsledky, ktoré malo zneužívanie na jeho rodinu.

Začni opäť praktizovať rodinné tradície, ktoré zahŕňajú zdieľanie dobrého času s rodinou a priateľmi. Nájdi spôsoby ako sa opäť spojiť cez pozitívne skúsenosti. Rekonštrukcia zdravých vzťahov s príbuznými po ukončení liečby zahŕňa robenie nápravy a prevzatie zodpovednosti za svoje činy – minulé aj prítomné.

Nikoho by nemalo prekvapiť, že úspešný triezvy život je spojený s podporným systémom, ktorý si vytvoríš po liečbe. To je dôvod, prečo úspešné dlhodobé uzdravovanie zahŕňa úplnú a úprimnú komunikáciu ako aj nový spôsob interakcie so svetom bez zneužívaných látok.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-develop-healthy-social-connections-in-recovery/