Ako správne milovať závislého

Často ako tí, ktorí milujeme aktívne závislých, čelíme dileme toho, aký mať pocit alebo ako reagovať na dotyčného, ktorý sa nachádza v pazúroch tejto choroby. Sme bombardovaní terminológiou, ktorá hlboko v našom vnútri spôsobuje obrovský odpor. Vyjadrenia a frázy ako „vzdaj sa ho“, „odstrihni sa“ a „tvrdá láska“ v nás vyvolávajú nepríjemný pocit, ktorý sa mení až po stupeň závislosti od intenzity spoluzávislosti vo vzťahu. Napokon – veď ich milujeme. Chceme, aby boli šťastní, nie aby sa trápili a práve o tom je láska, či nie? Omyl.

Láska nie je o tom, že chcem, aby bol niekto šťastný, ale aby bol zdravý. Neznamená chrániť dotyčného pred bolesťou, ale skôr chápať, že tá bolesť je súčasťou rastu a uzdravovania. Udržiavať niekoho v stave šťastia a imunity voči dôsledkom jeho činov je protiklad lásky. Je to umožňovanie.

Umožňovanie môže vyzerať ako láska, pretože udržiava našich blízkych v aktívnej závislosti ako následok prežívania emocionálnych dôsledkov. Bráni im v tom, aby prežívali strach a osamelosť. No nieto nepríjemné emócie sú presne to, čo tvoj blízky potrebuje, aby vyhľadal pomoc. Dôsledky, vrátane tých emocionálnych, sú silou, ktorá vedie dotyčného – či je v aktívnej závislosti alebo nie – k hľadaniu zmeny.

Preto ochraňovanie blízkych pred negatívnymi emocionálnymi dôsledkami zabraňuje príležitostiam pre ich rast a uzdravenie a tým ich udržiava aktívnych vo svojej závislosti. Tento prístup ich v podstate udržiava chorých a robiť to jednoducho preto, aby sa nám uľavilo v našom vlastnom nepohodlí v ich utrpení cez rast a proces uzdravovania je protikladom nesebeckosti – je to sebecké!

Aj keď možno chceme zachrániť svojich blízkych v aktívnej závislosti od nepríjemných emócií a ochrániť ich pred utrpením v dôsledku bolestivých následkov ich činov, musíme ich mať radi dostatočne, aby sme im dovolili prejsť procesom ich vlastnej životnej cesty.

Ak skutočne milujeme závislého a chceme, aby sa uzdravil, nemôžeme byť sebeckí. No tiež nesmieme byť úplne nesebeckí. Musíme mať radi aj seba. Súčasťou pomoci závislému je pomáhať sebe cez zdravú sebalásku a starostlivosť o seba. Nemôžeme dovoliť, aby sme boli používaní či zneužívaní, aby boli prekračované naše hranice a aby sme boli podrobení toxickej energii aktívnej závislosti, pretože keď neškodíme sebe, neškodíme ani iným. Svojich trápiacich sa blízkych chceme milovať, no skutočná bezpodmienečná láska začína z vnútra.

Keď urobíme kroky k tomu, aby sa prioritou stali naše vlastné potreby a hranice, uzdravovanie a napredovanie, žiadame od druhých, aby robili to isté, ak chcú zostať s nami. Toto praktizovanie sebalásky nám umožňuje milovať druhých bez potreby kontrolovať to, čo je zakorenené v strachu. Umožňuje to, aby boli naše interakcie s tými, ktorých milujeme, založené iba na láske.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-properly-love-an-active-addict-back-to-health/