Ako súvisí zneužívanie alkoholu s duševným zdravím

Vzťah medzi ťažkými pijanmi a duševnými chorobami je veľmi dobre zdokumentovaný. Duševná choroba je definovaná ako abnormalita v stave, emóciách, nálade či sociálnom fungovaní, ktorý je závažný vo svojom stupni a/alebo trvaní. Neustále sú dokladané ďalšie a ďalšie dôkazy o tom, že návykové látky ako alkohol zvyšujú riziko problémov s duševným zdravím, ako je depresia a úzkosť.

Zneužívanie alkoholu často vedie k narušeniu duševného zdravia. Hoci môže mať dočasný pozitívny dopad na našu náladu, keď sa užíva permanentne a dlhodobo, môže viesť k duševným problémom. Nižšie sú uvedené príklady toho, ako alkohol ovplyvňuje rôzne aspekty ľudského mozgu.

Alkohol a chémia v mozgu

Ľudia môžu piť, pretože to v nich vyvoláva dobrý pocit – na začiatku. Alkohol zvyšuje množstvo chemického dopamínu v centre odmeny v mozgu, čo vytvára pocit pôžitku. No tieto euforické vnemy sú dočasné. Keďže alkohol je depresant, má negatívny účinok na chemické látky v mozgu. Výsledkom sú často ťažkosti pri chôdzi, nejasné videnie, narušená reč, spomalené reakcie a dokonca potenciálne závažné zmeny v mozgu.

Alkohol ovplyvňuje chémiu mozgu tým, že mení úrovne neurotransmiterov – sú to „poslíčkovia“, ktorí celým telom prenášajú signály, kontrolujúce myšlienkové procesy, správanie a emócie,. Alkohol ovplyvňuje mozog tým, že spomaľuje odovzdávanie informácií a narušuje myšlienkové procesy, pretože sťažuje myslenie.

Alkohol a pamäť

Jednotlivci, ktorí dlhodobo a veľa pijú, môžu zistiť, že alkohol má toxické účinky na mozgové bunky. Podľa Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus väčšina ťažkých a dlhodobých užívateľov alkoholu zažíva nejaký druh postihnutia v oblasti intelektuálneho fungovania. Tieto zmeny môžu zmeniť život dotyčného a nemusia byť zvrátiteľné.

Zneužívanie alkoholu môže mať veľa príznakov vrátane zmätku, narušenej svalovej koordinácie a pretrvávajúcich problémov s pamäťou a schopnosťou učiť sa. Často sú to príznaky syndrómu Wernicke Korsakoff. V skutočnosti je chronické zneužívanie alkoholu najčastejšou príčinou tohto syndrómu. Možno si o tejto vážnej mozgovej poruche nepočul, no výskumy potvrdzujú, že mnohí chronickí užívatelia alkoholu, ktorí trpia nedostatkom tiamínu, trpia práve touto poruchou.

Alkohol a zmena osobnosti

Priatelia a rodina si môžu všimnúť, že keď je ich blízky intoxikovaný, jeho normálne črty osobnosti sú preč. Jeho správanie sa často zmení na činy, ktoré sú sebecké, nahnevané a sústredené na seba.

Alkohol spomaľuje prepojenia v mozgu a chemicky mení tvoje telo tým, že ovplyvňuje úroveň serotonínov – chemických látok zodpovedných za prenos signálov nálady do mozgu. Tieto fyzické zmeny spôsobujú, že emócie sa dostávajú mimo kontroly a spôsobujú, že hovoríš a robíš veci, ktoré by si za normálnych okolností nikdy neurobil. U ľudí zneužívajúcich alkohol je veľmi častá agresivita, egoistické správanie a zmeny nálad.

Okrem toho alkohol ovplyvňuje vzorce spánku a môže pozmeniť osobnostné črty. Naše telo a mozog potrebujú odpočinok. To, že alkohol ti pomáha spať, je mýtus. Alkohol môže v skutočnosti narušiť schopnosť tela oddychovať a narušiť cyklus zdraviu prospešného spánku.

Alkohol a úzkosť

Po jednom pohári vína sa mnohí cítia uvoľnenejšie. No dlhodobá konzumácia alkoholu prispieva k pocitom depresie a úzkosti a má za následok horšie zvládanie stresu. Je to preto, lebo alkohol pôsobí na strane receptorov pre neurotransmitery a nadmerné pitie narušuje správne fungovanie neurotransmiterov v našom mozgu.

Ako sme spomínali vyššie, alkohol mení hladinu serotonínov, čo môže vyvolať úzkosť. Tieto pocity môžu zahŕňať nepokoj, nočné mory a všeobecné vnímanie napätia.

Výskumy ukazujú, že pre ľudí s alkoholizmom je ťažké uzdraviť sa z traumatizujúcich udalostí. Alkohol môže vyvolať spomienky z minulosti na traumu alebo priniesť na povrch potlačené pocity. Tieto spomienky môžu byť také silné, že môžu vytvoriť premáhajúcu úzkosť a depresiu.

Alkohol a depresia

Ak zápasíš ty alebo tvoj blízky s alkoholom, vieš ako alkohol ovplyvňuje náladu. Alkohol je depresant, čo znamená, že spomaľuje celkové fungovanie tela. Zlyhávanie určitých neurotransmiterov, ako je serotonín, priamo súvisí s klinickou depresiou. V tejto situácii alkohol deprimuje centrálny nervový systém a spôsobuje kolísanie nálady. Prevládanie depresií medzi závislými je podľa výskumov štatisticky vysoké. Symptómy depresie zahŕňajú zmeny v stravovacích a spánkových vzorcoch, únavu a všeobecný nedostatok energie, stratu záujmu o každodenný život, ťažkosti s myslením a sústredením, samovražedné myšlienky a činy.

V niektorých prípadoch môže depresia predchádzať závislosť od alkoholu. Niektorí depresívni ľudia sa obrátia k alkoholu v snahe uniknúť alebo sa cítiť lepšie, no nanešťastie tento problém len zhoršujú.

Ako nájsť pomoc

Existuje veľa možností liečby a liečebných programov pre duševné problémy súvisiace s alkoholom. Liečba môže byť zameraná na duálnu diagnózu. Dochádza k nej vtedy, keď má dotyčný dve odlišné ochorenia, ako je depresia a zneužívanie alkoholu, a každá choroba potrebuje svoj vlastný liečebný plán.

Poruchy nálad aj problémy s alkoholom sú liečiteľné ochorenia. Nejde o morálnu slabosť ani o charakterové chyby. Pri liečbe sú veľmi nápomocné zmeny v životnom štýle, lieky, poradenstvo a podporné skupiny.

https://www.soberrecovery.com/addiction/the-connection-between-alcohol-abuse-and-mental-health/