Ako tvoj návyk používania mobilu stojí medzi tebou a tvojím uzdravovaním

Závislí a alkoholici sa často začínajú uzdravovať s ohraničenou podpornou sieťou. Napokon jedna z prvých vecí, ktorú nám na začiatku uzdravovania hovoria je, že potrebujeme zmeniť svojich kamarátov, miesta a veci. Ak sa aspoň trochu podobáš na mňa, po tomto ti už veľa ľudí nezostane. Výsledkom toho je, že závislí sa na začiatku uzdravovania môžu cítiť izolovaní a osamelí.

Aspekt uzdravovania, ktorý je často pre nového triezveho závislého najviac užitočný, je sociálna podpora, ktorá mu je k dispozícii od úplne prvého stretnutia. Je to práve toto ľudské prepojenie, ktoré často predstavuje rozdiel medzi uzdravovaním sa a recidívou. Ustanovenie zdravých vzťahov, hoci je to pre mnohých ťažké, je jedna z najdôležitejších úloh na začiatku uzdravovania.

A potom prišiel mobil

Nástup mobilných telefónov v roku 1973 bol na začiatku určený k tomu, aby ľuďom pomohol zostať v spojení bez toho, aby boli uväznení k svojim domovom. Keď rýchlo preskočíme 45 rokov, vidíme, že mobil napadol doslova každú časť našich životoch. Na prvý pohľad môžu tieto výhody vyzerať ako pozitívne nástroje, ktoré by mali uzdravovanie uľahčiť. No v skutočnosti tvoj mobil môže stáť medzi tebou a tvojím uzdravovaním.

Používanie mobilu: Čo je na tom?

Nedávna správa objednaná spoločnosťou Informate Mobile Intelligence odhalila, že Američania kontrolujú svoje sociálne siete cez svoj mobil 17krát denne. Ešte znepokojujúcejší je objav, že tí istí ľudia trávia priemerne 4,7 hodiny denne, teda takmer tretinu času, kedy nespia, na svojich mobiloch. Skôr, než povieš, že je to len problém mladých ľudí, zober do úvahy skutočnosť, že najvyššie priemerné používanie mobilu bolo zistené u ľudí vo veku od 25 do 54 rokov.

Možno si dávaš otázku: A čo je na tom? Alebo čo to má spoločné s mojím uzdravovaním? Zistili sme, že nadväzovanie osobných vzťahov môže posilniť alebo zničiť záväzok uzdravovať sa. Do toho sa však komunikácia cez mobil neráta.

Výsledkom posadnutosti našej spoločnosti mobilmi je skutočnosť, že medziľudské zručnosti sa scvrkli a kvalita našich vzťahov sa zmenšila. Posielanie sms správ z veľkej časti nahradilo osobnú komunikáciu, čo môže umožniť závislým, ktorí nie sú ochotní alebo schopní rozvíjať si podporný systém, nepracovať na svojom uzdravovaní vtedy, kedy by mali.

Okrem toho štúdia realizovaná na Univerzite v Gothenburgu vo Švédsku zistila, že používanie mobilu môže negatívne ovplyvňovať aj tvoje telo. U účastníkov, ktorí sa priznali k častému používaniu mobilov, bolo zistené, že majú vyšší krvný tlak, vyššiu úroveň stresu a vyššie riziko depresie. Čo sa týka vzťahov, táto štúdia uvádza: „Používanie internetu bolo spojené s úpadkom komunikácie s členmi rodiny, s úpadkom veľkosti sociálnych kruhov a nárastom depresií a osamelosti.“

Čo to znamená pre tých, ktorí sa uzdravujú?

Neznamená to, že ľudia, ktorí sa uzdravujú by nemali používať mobil. Tieto zistenia jednoducho poukazujú na nebezpečenstvá toho, keď sa človek spolieha na komunikáciu cez tieto prostriedky namiesto toho, ako by si vybudoval sociálny okruh zdravých a triezvych priateľov. Hoci to môže pomôcť pri kontaktovaní sa s inými ľuďmi, ktorí sa uzdravujú prostredníctvom rôznych platforiem či skupinových online konverzácií, nikdy by nemalo celkom zahrnúť celý život v uzdravovaní. Život uzdravujúceho by sa nemal rovnať tomu, že sedí osamote v nejakom tmavom kúte, pozerá sa na obrazovku a čaká na to, kým dostane odpoveď od kamarátov, ktorí sú online. Hoci aj to môže byť užitočné, nemôže to byť všetko, s čím počítaš.

Nemôžeme si dovoliť nahradiť našich kamarátov, miesta a veci výhradne touto tehličkou vo vrecku. Tieto tri záležitosti sú integrálnymi súčasťami plného života. Naďalej potrebujeme podporovať tieto aspekty našich životov, pretože ak budú pokrivkávať, začneme odmietať novú cestu, ktorú sme si vybrali a bude nám hroziť riziko recidívy.

Namiesto toho musíme prechádzať procesom vyhľadávania osobných triezvych vzťahov, skutočných miest a vecí, ktoré nie sú spojené s našou závislosťou. Pamätaj, že mobil je iba nástroj, ktorý ti má pomôcť nájsť tieto veci alebo ich udržiavať. Nedovoľ svojej závisláckej mysli, aby ťa podviedla a presvedčila o tom, že je to niečo viac.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-your-cellphone-habit-is-standing-between-you-and-your-recovery/